Campagnes

Home > Campagnes > Gemeenschappelijk eco-wonen in Vlaamse gemeenten

Gemeenschappelijk eco-wonen in Vlaamse gemeenten

Trajectbegeleiding van woonactoren die gemeenschappelijk eco-wonen willen faciliteren als instrument voor klimaatvriendelijke kernversterking

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord voor deze problemen moet gezocht worden in klimaatvriendelijke kernversterking.

Gemeenschappelijk Eco-wonen kan structureel bijdragen aan de oplossing van bovengestelde problemen. Bovendien is het een participatief concept dat een antwoord biedt op veel maatschappelijke vraagstukken (sociale samenhang, gezinsverdunning, zorg,...). Ook het potentieel is groot.

In de praktijk worden ge´nteresseerde woongroepen geconfronteerd met heel wat moeilijkheden: het vinden van een site, stedenbouwkundige voorschriften, ecologische voorschriften en regelgeving allerhande.

De lokale overheden, als co÷rdinatoren van het lokale woonbeleid, houden veel sleutels  in handen en spelen een cruciale rol in het laten slagen van initiatieven tot gemeenschappelijk eco-wonen.

Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen begeleidden in de periode mei 2014 - oktober 2015, 5 lokale woonactoren. Bedoeling was zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun beurt anderen kunnen inspireren, wat resulteerde in een draaiboek en beleidsaanbevelingen.

Draaiboek projectoproepen Gemeenschappelijk Eco-Wonen voor lokale woonactoren

Gemeenschappelijk eco-wonen zit in de lift, en met reden. Deze manier van wonen kan een antwoord bieden op een aantal actuele uitdagingen. Als lokale overheid of huisvestingsactor heeft u de sleutels in handen om dit soort woonprojecten mogelijk en succesvol te maken. Dit draaiboek is een handleiding om u hierin te begeleiden.

> Draaiboek (PDF)

Bijlagen:

> Handorf (wohnstadtbau.de) oproep munster 2010
> Leuven Geldenaaksebaan (AGSL) - dossier projectoproep
> Gent Bethunestraat (SOGent) - verkoopdossier
> Leuven Geldenaaksebaan (AGSL) - sjabloon projectvoorstel
> Leuven Geldenaaksebaan (AGSL) - financieel model (.xlsx)
> Bijlage Landen - toelichtingsnota RUP zonevreemde woningen
> Bijlage Boechout RUP meergezinswoningen
> Bijlage Cohousing in verordening Mechelen

Beleidsaanbevelingen

Op basis van de bevindingen uit het project aangevuld met input van diverse organisaties en specialisten willen we onderstaande aanbevelingen doen aan het beleid.

> Beleidsaanbevelingen lokale woonactoren

> Beleidsaanbevelingen Vlaamse overheid