Campagnes

Home > Campagnes > Stop-and-go

Stop-and-go

De platformtekst

Wij vragen:

  • De wet op de kernuitstap te respecteren en de kerncentrales na 40 jaar dienst te sluiten. In plaats van de levensduur van de drie oudste kernreactoren te verlengen moeten ze - zoals voorzien in de wet - in 2015 gesloten worden.
  • Werk te maken van een gecoŲrdineerde en gedragen langetermijnvisie voor ons energiebeleid. Dit moet zorgen voor een stabiel investeringskader voor de noodzakelijke nieuwe spelers op de energiemarkt. Een sociaal rechtvaardige toekomstvisie op een 100% hernieuwbare energievoorziening tegen 2050,  is hiervoor de leidraad.
  • Dringend in te zetten op een gecoŲrdineerd en ambitieus energiebesparingsbeleid, om op de lange termijn een zekere, duurzame en betaalbare energievoorziening te garanderen.

 
Een levensduurverlenging van de oude Belgische kerncentrales is onaanvaardbaar want:

  • Kernenergie verhindert de noodzakelijke transitie naar een duurzame energietoekomst. Door de levensduur van de oude kerncentrales te verlengen, zullen de noodzakelijke investeringen in veilige energiebronnen uitblijven. Hierdoor missen we de boot naar een hernieuwbaar  energiesysteem en dreigen we duizenden duurzame jobs mis te lopen.
  • Kernenergie is een deel van het klimaatprobleem, niet van de oplossing. Kerncentrales en steenkoolcentrales maken deel uit van een onflexibel energiesysteem, waar de geproduceerde energie van enkele plaatsen naar vele gebruikers gaat. Dat systeem is onverenigbaar met duurzame en variabele hernieuwbare energiebronnen, waarbij de energie op vele plaatsen wordt opgewekt. Het is het een ůf het ander, beide tegengestelde systemen samen ontwikkelen gaat niet.
  • Kernenergie is overbodig. De drie oudste kernreactoren kunnen zoals voorzien in 2015 gesloten worden zonder dat dit onze elektriciteitsvoorziening in gevaar brengt. Voorwaarde is wel dat we nog veel meer energie besparen. We hebben daarvoor nog een enorm potentieel. Door gewoon even efficiŽnt om te springen met energie als onze buurlanden kunnen we de drie oudste kerncentrales sluiten ťn onze klimaatdoelstellingen halen.
  • Er is geen veilige oplossing voor het eeuwig stralend kernafval. Hoogradioactief afval uit de kerncentrales blijft gedurende honderdduizenden jaren de gezondheid en het welzijn van de volgende generaties hypothekeren. Nergens ter wereld heeft men al een oplossing voor dit afval gevonden.
  • Kernenergie is niet veilig. Talrijke onvoorspelbare scenario's maken dat een ernstige kernramp kan plaatsvinden in om het even welk reactortype, in elk land en op ieder ogenblik. Door de grote bevolkingsconcentratie in ons land zal een ongeluk in Doel en Tihange onherstelbare ecologische, sociale en economische gevolgen hebben.
  • Kernenergie is duur. We betalen jaarlijks miljarden aan de afgeschreven kerncentrales via onze energiefactuur. Daarnaast gaan miljoenen van ons belastingsgeld naar kernenenergie. Geld dat we veel verstandiger zouden besteden door te investeren in energie-efficiŽntie en hernieuwbare energie.
  • Kernenergie en atoomwapens zijn onlosmakelijk verbonden. Wie over kerncentrales beschikt is technisch in staat atoomwapens aan te maken.