Over ons

Home > Over ons

Share

Wie is Bond Beter Leefmilieu?

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Ons doel? Gezonde lucht. Helder water. Natuur om van te genieten. Onze middelen? Grootschalige publiekscampagnes, met duizenden deelnemers per jaar. Zo bewijzen we dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt. Door gerichte samenwerking en overleg overtuigen we politici en bedrijfsleiders van het belang van een doortastend milieubeleid. En we geven advies aan onze lidverenigingen. Omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn voor een toekomst voor mens ťn natuur. Meer weten? Lees ons mission statement.

Geschiedenis

Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement ontstond in 1971 als ĎBelgischeí koepelvereniging. Onder de stichters waren zowel grote gevestigde natuurbehoudsverenigingen als kleinere lokale milieuactiegroepen. Bedoeling was om een federatie te vormen om zo de politieke slagkracht van de milieubeweging te vergroten.Deze nationale structuur was gedurende vijf jaar actief. In 1976 werd Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw officieel opgericht als federatie van de natuur- en milieuverenigingen actief binnen het Vlaamse gewest. Op dit ogenblik overkoepelt BBL ruim 140 natuurverenigingen en milieuorganisaties in Vlaanderen: van Greenpeace en WWF Vlaanderen over Natuurpunt tot vele tientallen regionale en lokale verenigingen. De verenigingen kunnen rekenen op een achterban van meer dan 200.000 leden.

Hoe BBL in de loop van de jaren ontwikkelde, is uitvoerig gedocumenteerd door Kristof Vets van de KULeuven in de publicatie 'De milieubeweging in BelgiŽ en Vlaanderen: een nieuwe sociale beweging?'.

Financiering

Bond Beter Leefmilieu haalt inkomsten uit subsidies (gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden), bijdragen van onze lidorganisaties, donateurs, sponsoring en betalende diensten die we leveren aan derden. Onze uitgaven worden besteed aan de ondersteuning van onze lidorganisaties, aan het beÔnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het opzetten van tal van campagnes. Sla er de jaarrekeningen maar op na.

Steun BBL

Ook u kunt ons steunen door donateur te worden!

Medewerkers

Op zoek naar een medewerker van Bond Beter Leefmilieu? In het medewerkersoverzicht vindt u wie u zoekt.

Lid worden

Met uw vereniging lid worden van BBL? Vraag alle informatie over het tarief en voordelen van een lidmaatschap op bij ons bewegingsteam

Vacatures in de milieusector

Werken bij Bond Beter Leefmilieu? Of elders in de milieusector? Bekijk het overzicht van de vacatures.
 

OfficiŽle documenten:

Ons logo

Bond Beter Leefmilieu zet het milieu centraal, maar wel in dienst van de mens. Want zuivere lucht, schoon water en een bloeiende biodiversiteit betekent beter leven voor ons. Dat geven we weer door het woord ĎLeefí in Bond Beter Leefmilieu te highlighten. We voegen er de baseline ĎVoor de toekomst' aan toe: een toekomst waar we samen met jullie onze schouders onder willen zetten.

De meest recente versie valt in verschillende formaten te downloaden.

BBL is een middenveldsorganisatie

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is actief in het Vlaamse middenveld. Middenveldorganisaties vervullen drie belangrijke maatschappelijke taken. Zij verenigen mensen en dragen op die manier bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Middenveldorganisaties geven mensen een geÔnformeerde stem en laten de burgers wegen op het beleid. Dat is de democratische opdracht van het middenveld. Zij geven de burger ook effectief invloed op het beleid en willen dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiŽnt maken. Dat is hun politieke opdracht.