Partnerships

Home > Partnerships

Partnerships

Share

Sector richtlijnen bedrijven

PDF document

In de schoot van BBL werden deze richtlijnen ontwikkeld om doordachte samenwerkingsverbanden met bedrijven aan te gaan. Met een collegagroep stelden we dit document op, die tevens het wederzijds respect onder concullega’s stimuleert.

BBL biedt al zijn lidverenigingen aan om de sectorrichtlijnen te ondertekenen. 

1. We waken erover dat bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen in het bijzonder inzake milieu, arbeidsrechten en mensenrechten
2. We waken erover dat bedrijven in hun communicatie (informatie, reclame, imagogebonden) op weloverwogen wijze met het milieu en/of andere maatschappelijke thema’s omspringen
3. We bewaren ten allen tijde onze onafhankelijkheid
4. We zijn steeds open en transparant over onze aangegane samenwerking met bedrijven
5. Samenwerking met bedrijven is eindig in de tijd
6. We hebben binnen de sector respect voor elkaars keuze mbt de samenwerking die we aangaan met bedrijven 

BBL ethisch charter

PDF document

In dit charter past BBL de sectorrichtlijnen toe en nemen we volgende specifieke principes op die BBL als organisatie wenst toe te passen in de samenwerking met bedrijven, met name BBL en het bedrijf,

* respecteren elkaars missie en visie.
* leven de bestaande rechtsregels na
* vinden accountability en naleving belangrijk.
* hechten belang aan transparantie en coherentie.
* respecteren elkaars autonomie, onafhankelijkheid en belangen.
* hechten belang aan dialoog.

Op aanvraag kan BBL u de specifieke argumenten om in zee te gaan met een partner voorleggen. 

Structurele partnerships van BBL

Deze structurele partner onderschrijft, net als voortaan alle sponsors van de projecten en campagnes van BBL, het bovenstaande ethisch charter:

 

Bond Beter Leefmilieu werkt al jaren tevreden samen met accountant 'De Blay & Partners:

Vindt uw bedrijf een duurzame samenleving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen echt belangrijk? Dan vindt u in Bond Beter Leefmilieu een voortrekker en mogelijke partner. Contacteer ons om met gebundelde krachten een duurzame toekomst waar te maken. Welke toekomst BBL voor ogen houdt, vindt u alvast in onze lange termijnvisie.