Disclaimer

Home > Disclaimer

Disclaimer

Share

Gegevens die u op deze website achterlaat, bijvoorbeeld bij de inschrijving op de nieuwsbrieven, voor het plaatsen van commentaar of vacatures, worden enkel gebruikt voor interne werking van Bond Beter Leefmilieu. Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verspreid aan derden.

  • Bond Beter Leefmilieu betracht grote zorgvuldigheid bij het plaatsen van informatie op haar website.
  • We stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt van onjuistheden via de link "contact" die onderaan elke pagina van de site staat. We beschouwen uw commentaar en aanvullingen als publieke informatie, tenzij u aangeeft dat uw reactie vertrouwelijk behandeld moet worden.
  • Bond Beter Leefmilieu is gerechtigd informatie op de website te herzien zonder aankondiging. Bijvoorbeeld omdat bepaalde wetenschappelijke inzichten in de loop der tijd zijn veranderd.
  • Bond Beter Leefmilieu stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die onverhoopt voortkomt uit het gebruik van de informatie op haar website.

De website(s) van Bond Beter Leefmilieu worden gemonitored met Google Analytics.