E-zines

Home > E-zines > beleidsb@BBeL > Archief > 07-01-2010 - Oproep voor een ambitieus Europees klimaatbeleid bij onze ministers > Verbrandingsovens: Minister Schauvliege reageert

Verbrandingsovens: Minister Schauvliege reageert

Share

Er komt beweging in het Vlaams afvalbeleid. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en Bond Beter Leefmilieu bonden vlak voor kerstdag de kat de bel aan: de groeiende overcapaciteit van onze Vlaamse verbrandingsovens dreigt het recyclagebeleid onderuit te halen. Recycleerbare stromen worden steeds meer naar de verbrandingsovens gedraineerd, omdat door de overcapaciteit de prijzen daar gevoelig zijn gedaald. Sinds maanden kaart BBL het probleem aan, maar aan de kant van het beleid bleef het tot nu toe oorverdovend stil. Ondertussen werd er wel een nieuwe verbrandingsoven met een capaciteit van meer dan 140.000 ton afval bijgebouwd te Oostende, wat het probleem alleen maar groter heeft gemaakt.

Pas toen eerst Het Nieuwsblad en vervolgens de VRT het verhaal oppikten, kwam er reactie. Minister Schauvliege erkent ze dat er officieel inderdaad nog steeds wordt uitgegaan van een tekort aan verbrandingscapaciteit, maar dat die visie nu wel aan herziening toe is. Ze geeft ook aan dat ze de OVAM reeds in oktober gevraagd heeft om het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen te herzien. Deze herziening moest er oorspronkelijk in januari 2009 komen. Door deze vertraging is de nieuwe verbrandingsoven van Oostende toch vergund geraakt. Hetzelfde dreigde te gebeuren voor de bouw van nog eens 200.000 ton bijkomende verbrandingscapaciteit door Indaver in Beveren. Zich baserend op het officiŽle Ďtekortí aan capaciteit had de provinciale milieuvergunningscommissie van Oost-Vlaanderen de vergunning reeds verleend.

Bond Beter Leefmilieu heeft nu beroep ingediend tegen de vergunning voor Indaver, waardoor de vraag alsnog op het bureau van de minister terechtkomt.  Wij hopen dat de minister de bijgestelde cijfers inzake de nood aan verbrandingscapaciteit nu als basis zal nemen voor haar beslissing. Inmiddels dient zich nog een Ďgroot projectí aan. In Limburg zou Bionerga plannen hebben voor de bouw van een nieuwe oven van 300.000 ton. Vraag is of deze plannen in de huidige situatie nog realistisch zijn.  Het wordt in elk geval hoog tijd dat de minister duidelijke lijnen trekt. Daarbij lijkt het Nederlandse voorbeeld het enige realistische: een stop op bijkomende capaciteit tot 2020.

Kristof Debrabandere


Nederland trekt aan alarmbel wegens overcapaciteit afvalverbranding - Vlaanderen talmtReacties


R. - Bilzen
(2452 dagen geleden)

Dag Kristof,

Ik ben met BBL van mening dat de bouw van afvalverbrandingscentrales aan banden gelegd moet worden. Niet enkel omwille van capaciteitsvraagstukken, maar ook omwille van het bestaan van alternatieve verwerkingstechnieken voor afvalstromen. Een mooi voorbeeld hiervan is de MBS-installatie te Geel. Aan deze technologie zijn alternatieve verwerkingtechnieken (bijv: torrefactie en pyrolyse) te koppelen, waardoor enerzijds een veel hoger elektrisch rendement te behalen valt uit afvalstromen en anderzijds veel materialen (metalen, glas, stenen) een nieuwe nuttige bestemming gegeven kan worden. Naast deze ecologische voordelen aan deze alternatieve technologiŽn, zijn er ook economische en praktische voordelen aan verbonden.


-
(2456 dagen geleden)

Dag Kristof, ik denk dat je op een verkeerde nagel aan het kloppen bent. Voor mij prefereert de milieu-efficiŽntie, derhalve ook de energie-efficiŽntie. GSC is een verkeerde beleidsmaatregel die geleid heeft tot het succes van de afvalverbrandingsoven en zijn perverse effecten. We kunnen de efficiŽntie van energie uit, maar ook voor biobrandstof maar verhogen met stimulerende maatregelen met restwarmtecertificaten. Wie milieu- en energie-efficiŽnt bezig is kan de concurrentie aan. Voor mij hoeft geen verbrandingsmoratorium; dit houdt installaties in leven die hun huidige marktpositie bestendigd willen zien.Plaats zelf een reactie

Bent u reeds geregistreerd, gelieve dan in te loggen.
Verplicht in te vullen velden
Voornaam     Naam  
(enkel uw voornaam en gemeente worden getoond)
Postcode     Gemeente  
Organisatie
E-mail adres  (wordt niet getoond)
Niets  
Anti-spam

Abonnementen
beleidsb@BBeL