E-zines

Home > E-zines > beleidsb@BBeL > Archief > 18-01-2013 - Wachten op klimaatbeleidsplan > Europese unie vraagt jouw mening over luchtkwaliteit

Europese unie vraagt jouw mening over luchtkwaliteit

Share

Gezonde lucht is al jaren een belangrijk aandachtspunt binnen het Europees milieubeleid. De Europese richtlijnen voor fijn stof, verzurende stikstofoxiden, ozonpieken, vluchtige organische stoffen,… hebben hun effect niet gemist.  Hoewel verschillende lidstaten er nog altijd niet in slagen om aan een aantal basisnormen te voldoen, bleken deze Europese richtlijnen de afgelopen jaren één van de belangrijkste drukkingsmiddelen om het beleid van de regio’s over luchtkwaliteit bij te sturen.

Om ervoor te zorgen dat meer lidstaten aan de basisnormen voldoen, start de Europese Commissie met een herziening van de richtlijnen. Als eerste stap organiseert ze een brede bevraging bij burgers, verenigingen en bedrijfsleven. Dit moet blootleggen hoe de Europese doelstellingen beter kunnen doorwerken en voor welk soort maatregelen er het meeste draagvlak bestaat.

Ondertussen staat ook de wetenschap niet stil. Zo blijkt uit nieuw onderzoek dat de meest schadelijke vorm van fijn stof het zogenaamde dieselroet of Black Carbon (BC) is. Voor dit Black Carbon bestaan echter nog geen wettelijke normen, bij gebrek aan wetenschappelijke duidelijkheid. Die wetenschappelijke inzichten worden steeds groter. Zo is recent bewezen dat ultra fijn stof kankerverwekkend is. Daarom zou ook voor Black Carbon best een Europese grenswaarde vastgelegd worden.

De inzet van de herziening van de luchtrichtlijnen is dus groot. BBL roept daarom iedereen op om te reageren op de bevraging. Deze consultatie loopt tot begin maart.

Erik Grietens


Vul de burgerbevraging inReacties


-
(1338 dagen geleden)

Het fijnstof ptobleem zal niet alleen in België verergeren, maar vooral ook in Nederland. Naast het feit, dat de metingen van het essentiële compartiment van fijnstof: PM<2.5 BC niet door de bestaande apparatuur wordt verwerkt, zorgt ook de modelmatige meetmethode voor aannames van de pollutie die zowel quantitatief als qualitatief ver onder de werkelijke waarden liggen. Daarnaast wordt een catagorie zeer aanzienlijke vervuilers buiten beschouwing gelaten: de houtgestookte kachels. Maar ook nieuwe verschijnselen als de vuurkorf en de terrasverwarming, gestookt met hout, dragen nog eens extra bij aan de hoeveelheid schadelijke fijnstof. Want houtrook bestaat nagenoeg uitsluitend uit de schadelijke soort fijnstof: BC oftewel black carbon. Ook wel E.C. of O.C. genoemd: elementair carbon of organisch carbon. Het medisch tijdschrift The Lancet van de maand december 2013, schatte in een artikel het aantal doden door fijnstof van houtrook, mondiaal gezien, op 4 miljoen per jaar. In Nederland wordt de bijdrage in een recente studie geschat op 15% van het totaal. De kosten van houtrookemissies in Oslo worden geschat op 245 euro per kilogram PM10. Dar komt neer op een jaarlijkse som van 98 miljoen euro voor de 75.000 houtkachels die Oslo telt. De vele gekapte bomen in België zulllen hun weg naar de houtkachels wel gevonden hebben. Met alle gevolgen van dien voor de luchtkwaliteit. Tijd dat er een Europese regelgeving komt die niet door de kachelbranche tot niets is gereduceerd.


hans - laakdal
(1347 dagen geleden)

Fijn stof is een probleem voor heel Belgie en zal nog erger worden. Men staat er niet bij stil dat er al meer dan 3000 hectaren bossen zijn kaalgekapt in belgie en men is nog niet van plan te stoppen met kappen onder het motto bestrijden van exoten. Waar men niet bij stilstaat is dat deze bossen heel wat fijne stoffen tegengaan. Reeds nu al zijn er meer en meer klachten door asmapatienten. ANB en Natuurpunt hebben zogezegd de financiele middelen niet om deze kaalgekapte gebieden weer aan te planten. Duizende Amerikaanse eiken worden er gekapt onder datzelfde motto. Maar ziet men dan niet in dat deze bomen van uitzonderlijk belang zijn voor onze volksgezondheid en de samenleving? 400 jaar geleden waren deze bomen exoten en ingevoerd. Maar zelfs in nederland zijn ze al tot de vaststelling gekomen dat deze bomen een uitzonderlijke waarde hebben voor mens en dier. We kunnen enkel constateren dat onze leefomstandigheden erg lijden onder het natuurbeleid dat nu heerst in belgie. Dus het fijn stof zal nu veel meer kansen krijgen mensen ziek te maken dan ooit voorheen.Plaats zelf een reactie

Bent u reeds geregistreerd, gelieve dan in te loggen.
Verplicht in te vullen velden
Voornaam     Naam  
(enkel uw voornaam en gemeente worden getoond)
Postcode     Gemeente  
Organisatie
E-mail adres  (wordt niet getoond)
Niets  
Anti-spam

Abonnementen
beleidsb@BBeL