Artikels

Home > Artikels

Meest actuele artikels

Share


Dieselen in " 't Stad": de ene mag het niet, de andere mag het op kosten van de overheid

In Antwerpen hangt een bakje op straat dat meet hoeveel giftige stikstofoxiden (NOx) de bewoners er inademen. In 2010 overschreed het meetpunt de Europese normen voor luchtkwaliteit. Het vele dieselve ...

aanpasdatum28 mei 2015 | Milieublog reactiesreageer

Geknoei Marghem verhindert energiebeleid

Minister Marghem maakt vakkundig een potje van het kernenergiedossier. Het wetsvoorstel voor een levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 is op juridisch drijfzand gebouwd. Een advies van de Raad van ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing stuurt te weinig richting schoon vrachtwagenpark

Deze week is er een akkoord bereikt over de modaliteiten van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen. De heffing, die in april 2016 wordt ingevoerd, zal gelden voor alle snelwegen en een a ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Overheden financieren klimaatopwarming

Uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijkt dat overheden klimaatopwarming financieren door fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en gas te subsidiëren. In 2015 lopen de s ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

BBL dient bezwaar in tegen Uplace

Naast een hele resem gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Unizo diende ook BBL vorige week een bezwaarschrift in tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. De enorme ve ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlaanderen mag verder worden verkaveld

Op haar laatste zitting keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Reservegebieden voor wonen' van minister Schauvliege goed. Deze nota gaat vooral over de zogenaamde woonuitbreidingsgebieden, gebiede ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Statiegeld in Schotland?

Parallel aan de Vlaamse ontwikkelingen rond statiegeld, overweegt ook Schotland om statiegeld in te voeren op plastic flessen, blikjes en andere eenmalige drankverpakkingen. Zo wil het land de recycla ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Natuur in Europa zwaar onder druk

Uit een nieuw rapport van het Europees Milieu Agentschap (EMA) blijkt dat het slecht gesteld is met de natuur in Europa. ‘The state of nature’ is het meest gedetailleerde rapport ooit over de toestand ...

aanpasdatum22 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Reactie op beslissing tarieven kilometerheffing vrachtwagens

Tarieven kilometerheffing sturen te weinig richting schoon vrachtwagenpark Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, reageert ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse rege ...

aanpasdatum19 mei 2015 | Persbericht reactiesreageer

Tesla brengt energietransitie in versnelling

Milieuorganisaties die Tesla, fabrikant van elektrische wagens, toejuichen. Het brengt sommigen in verwarring. Zijn we niet langer voor autovrije steden? Staan we niet stil bij alle schaarse grondstof ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Milieublog reactiesreageer

Drie op vier Belgen wil kilometerheffing voor vrachtwagens

De geplande kilometerheffing voor vrachtwagens heeft een breed maatschappelijk draagvlak: liefst 76% van de Belgen is voor invoering terwijl slechts 6% liever niet wilt dat de heffing er komt. Bovendi ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hoera-stemming rond mega-afvalfabriek Antwerpse haven voorbarig

Na de aankondiging dat de Antwerpse haven mogelijk een mega-afvalfabriek van 3,7 miljard euro zal huisvesten, valt vooral op hoe positief velen reageren. De enorme fabriek verwerkt elk jaar 3,5 miljoe ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Minister Marghem voor de rechter

Kernenergie stond deze week weer hoog op de politieke agenda. De energiecommissie van het federaal parlement discussieerde over het wetsvoorstel van minister Marghem om  Doel 1 en Doel2 tien jaar ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Akkoord over correctiemechanisme emissiehandelssysteem

De wetgevende Europese instellingen zijn dinsdag 5 mei tot een akkoord gekomen over het Market Stability Reserve (MSR), het correctiemechanisme dat het Europees emissiehandelssysteem moet herstellen. ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Tesla brengt energietransitie in versnelling

Milieuorganisaties die Tesla, fabrikant van elektrische wagens, toejuichen. Het brengt sommigen in verwarring. Zijn we niet langer voor autovrije steden? Staan we niet stil bij alle schaarse grondstof ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Klimaatopwarming vraagt sterkere groei van schone energie-technologie

Een veel sterkere groei van schone energietechnologieën is de enige manier om de klimaatopwarming te beperken. Dat stelt het het Internationaal Energieagentschap (IEA) in het rapport “Energy Technolog ...

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Drie op vier Belgen wil kilometerheffing voor vrachtwagens

De geplande kilometerheffing voor vrachtwagens heeft een breed maatschappelijk draagvlak: liefst 76% van de Belgen is voor invoering terwijl slechts 6% liever niet wilt dat de heffing er komt. Bovendi ...

aanpasdatum7 mei 2015 | Persbericht reactiesreageer

Trans-Atlantische akkoorden : het Belgische middenveld vraagt opschorting van de onderhandelingen

Een brede coalitie van Belgische middenveldorganisaties heeft zich vandaag  uitgesproken tegen de trans-Atlantische handels- en investeringsakkoorden (TTIP met de VS en CETA met Canada) ...

aanpasdatum4 mei 2015 | Persbericht reactiesreageer

Fossiel onder toenemende druk door desinvesteringscampagne ‘Fossil Free’

Zelden heeft een klimaatcampagne zo snel aan vaart gewonnen als de oproep om niet langer geld te investeren in ondernemingen die fossiele brandstoffen produceren. In de Angelsaksische wereld kreeg de ...

aanpasdatum30 april 2015 | Milieublog reactiesreageer

BBL en Natuurpunt vragen oordeel Grondwettelijk Hof over permanente omgevingsvergunning

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de bouw- en milieuvergunning te integreren in één omgevingsvergunning. De milieubeweging heeft de samenvoeging van de twee vergunningen steeds ondersteund. H ...

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Zorgt Tesla voor revolutie in energieopslag?

Donderdag 30 april presenteert Tesla, producent van elektrische auto’s, een nieuwe batterij die op betaalbare wijze energie uit hernieuwbare bronnen kan opslaan.  Zo kunnen woningen of bedrijven ...

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Ivo belet de uitstoot van 50 steenkoolcentrales

Het Market Stability Reserve moet de prijs versterken van emissierechten in het Europees emissiehandelssysteem. De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Parlement en de Raad bepalen wanne ...

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlamingen willen zuivere lucht en groene landschappen

Uit een burgerbevraging van het Departement Leefmilieu blijkt dat de doorsnee Vlaming zich het meest bekommert om een goede luchtkwaliteit en groen in de buurt. Vooral het drukke verkeer leidt volgens ...

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Fossiel onder toenemende druk door desinvesteringscampagne ‘Fossil Free’

Zelden heeft een klimaatcampagne zo snel aan vaart gewonnen als de oproep om niet langer geld te investeren in ondernemingen die fossiele brandstoffen produceren. In de Angelsaksische wereld kreeg de ...

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Brede coalitie eist verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat

Verschillende belangen- en milieuorganisaties hebben vandaag in een brief aan minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en aan minister van Landbouw, Willy Borsus,  aangedrongen op een verbo ...

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

21 jachthavens en zwemvijvers hijsen de Blauwe Vlag

Bond Beter Leefmilieu toont weg naar duurzaam toerisme Zojuist heeft Bond Beter Leefmilieu (BBL) de Blauwe Vlag 2015 voor duurzaam watertoerisme uitgereikt aan negen Vlaamse jachthavens en twaalf z ...

aanpasdatum28 april 2015 | Persbericht reactiesreageer

Effectenrapport toont aan: 'Komst 3 shoppingcentra maakt zwaar investeren in mobiliteit nutteloos'

Nog tot 18 mei loopt het openbaar onderzoek voor het Vlaamse ruimtelijk uitvoeringsplan waarin het nieuwe Uplace project gelegen is. Vlakbij heeft de stad Brussel met het NEO-project grootse plannen v ...

aanpasdatum27 april 2015 | Persbericht reactiesreageer

Europa zet volop in op klimaatdiplomatie

De Europese Commissie wil landen over de hele wereld aanmoedigen om hun bijdragen aan het klimaatakkoord voor Parijs bekend te maken. Ze zet hiertoe haar diplomatieke machine van ongeveer 3000 EU-dele ...

aanpasdatum24 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing zorgt voor vergroening vrachtwagenpark

De kilometerheffing voor vrachtwagens -die ingang zou vinden in februari 2016- is uitgesteld tot april. De reden voor dit uitstel is van technische aard. Het bedrijf Satellic, dat de infrastructuur vo ...

aanpasdatum24 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kappaplan voor een natuurlijke en veilige kust

Vorige week ontstond heel wat heisa over een onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel voor onze kuststreek. Verdwijnt de westelijke regio van de Belgische kust t ...

aanpasdatum24 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

100% groene stroom in Frankrijk niet duurder dan kernenergie

Een gelekt rapport van het Franse energie- en milieuagentschap (ADEME) toont aan dat Frankrijk tegen 2050 zijn elektriciteit volledig met hernieuwbare energiebronnen kan opwekken. Bovendien hoeft een ...

aanpasdatum24 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Belgisch middenveld slaat handen in elkaar tegen TTIP

De onderhandelingen voor het trans-Atlantische handelsverdrag tussen de EU en de VSA (TTIP) roepen steeds meer vragen op bij de bevolking en het georganiseerde middenveld. Op 4 mei 2015 lanceert een b ...

aanpasdatum24 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hoe de tax shift ons minder wasmachines moet doen kopen

Door een veto uit te spreken over hogere lasten op (sommige) consumptiegoederen, vat Open VLD het debat over de tax shift verkeerd aan. Veto’s helpen niet in de zoektocht naar voldoende opbrengsten om ...

aanpasdatum24 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Winkel met de fiets en win

Zaterdag 25 april start de veertiende editie van 'Met Belgerinkel naar de Winkel', een fietscampagne van Bond Beter Leefmilieu (BBL), Unizo en Gezinsbond. BBL wil op deze manier steden en gemeent ...

aanpasdatum24 april 2015 | Persbericht reacties1 reactie

Hoe de tax shift ons minder wasmachines moet doen kopen

Door een veto uit te spreken over hogere lasten op (sommige) consumptiegoederen, vat Open VLD het debat over de tax shift verkeerd aan. Veto’s helpen niet in de zoektocht naar voldoende opbrengsten om ...

aanpasdatum23 april 2015 | Milieublog reacties1 reactie

1,3 miljoen euro uit klimaatfonds voor ExxonMobil

Stel je voor dat de Vlaamse overheid geld voor tabakspreventie aan de sigarettenfabrikant PhilipMorris geeft. Het land zou op z’n kop staan. Dat de Vlaamse overheid klimaatgeld aan ExxonMobil geeft om ...

aanpasdatum16 april 2015 | Milieublog reacties4 reacties

1,3 miljoen euro uit klimaatfonds voor ExxonMobil

Stel je voor dat de Vlaamse overheid geld voor tabakspreventie aan de sigarettenfabrikant PhilipMorris geeft. Het land zou op z’n kop staan. Dat de Vlaamse overheid klimaatgeld aan ExxonMobil geeft om ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlaamse regering verspilt klimaatgeld aan ‘energiesteun’

De Tijd berichtte dit weekend dat de energiesteun aan 104 energie-intensieve bedrijven in Vlaanderen 50 miljoen euro bedraagt. Het gaat over een nieuwe geldstroom om bedrijven te vergoeden voor de CO2 ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nederlandse klimaatzaak voor de rechter

Op dinsdag 14 april kwam de Nederlandse Klimaatzaak voor de rechter in Den Haag. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda had de Nederlandse staat voor de rechtbank gedaagd om de overheid te verplichten meer ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Statiegeld vermindert zwerfvuil met 40%

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen onder Vlamingen. De Vlaamse overheid onderzoekt daarom de invoering van een statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen, zoals de welbekende blikjes ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Europa stelt biobrandstoffenbeleid bij

Europa ziet geen heil meer in biobrandstoffen van de eerste generatie. Deze energiegewassen, zoals maïs en suikerriet, verdringen voedselgewassen van landbouwgrond. Boeren moeten voor het kweken van v ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Scheurtjes in nieuwe Franse kernreactor

De nieuwe kernreactor van Flamanville in Frankrijk heeft scheurtjes in het reactorvat, net zoals onze kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Flamanville zou naast het Finse Olkiluoto 3 project het voorbee ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hernieuwbare energie verslaat fossiele brandstoffen

Hernieuwbare energie heeft de wind in de zeilen. Volgens experts is het niet meer de vraag óf we wereldwijd de omslag gaan maken naar hernieuwbare energie, maar hoe lang dat nog zal duren. Het jaar 20 ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Uitbesteding van energiebeheer gebouwen loont

Energiebesparing is meestal niet de kerntaak van een ondernemer of kantooreigenaar. Toch valt er op dit terrein veel geld en milieuwinst te halen. Ondernemers kunnen daarom het energiebeheer van hun g ...

aanpasdatum16 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlaamse regering verspilt klimaatgeld aan ‘energiesteun’

De Tijd berichtte dit weekend dat de energiesteun aan 104 energie-intensieve bedrijven in Vlaanderen 50 miljoen euro bedraagt. Het gaat over een nieuwe geldstroom om bedrijven te vergoeden voor de CO2 ...

aanpasdatum13 april 2015 | Persbericht reactiesreageer

Milieubeweging blijft ggo’s kritisch opvolgen

Deze week riep dierenrechtenactivist Stijn Bruers de milieubeweging op om het ggo-dossier te laten vallen. Bruers stelt dat er een wetenschappelijke consensus bestaat over de veiligheid en voordelen v ...

aanpasdatum3 april 2015 | Milieublog reacties1 reactie

Milieubeweging blijft ggo’s kritisch opvolgen

Deze week riep dierenrechtenactivist Stijn Bruers de milieubeweging op om het ggo-dossier te laten vallen. Bruers stelt dat er een wetenschappelijke consensus bestaat over de veiligheid en voordelen v ...

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nederlands parlement kritisch over vrijhandelsverdrag TTIP

Deze week nam het Nederlandse parlement een kritische motie aan over het Europees-Amerikaanse vrijhandelsverdrag TTIP. In de motie staat dat TTIP geen geschillenregeling (genaamd ISDS) mag bevatten da ...

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Brussel onder gemiddelde in Europese ranking luchtkwaliteit

De Zwitserse stad Zurich mag zich Europese koploper noemen voor haar inspanningen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Dit blijkt uit de ranking Sootfree Cities die werd opgesteld door Friends ...

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ambitieuze klimaatmaatregelen creëren 420.000 Europese jobs

Meer banen, minder slachtoffers door luchtvervuiling en meer besparingen door minder fossiele brandstoffen te importeren. Dat zijn de bijkomende voordelen die de recente klimaatbeloftes van de EU, VS ...

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ombudsman vraagt geluidsnorm wegverkeerslawaai

Woensdag stelde de Vlaamse Ombudsman zijn jaarrapport voor aan het Vlaams parlement. Dit rapport vraagt meer aandacht voor de aanpak van verkeerslawaai. Mede door de vele lintbebouwing is autoverkeer ...

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Milieu-inspectie met fluwelen handschoenen

Het jaarrapport van de Vlaamse Ombudsdienst toont aan dat burgers regelmatig klagen over een  te makke Milieu-inspectie. Vaak moeten ze bij milieuhinder jarenlang wachten op een echte oplossing. ...

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlaming wint extra levensjaar dankzij fijnstofzuiger

In samenwerking met de Europese netwerkorganisatie CleanAir4All, lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) vandaag een nieuw product in de strijd tegen luchtvervuiling: de fijnstofzuiger. “Regelmatig het h ...

aanpasdatum1 april 2015 | Persbericht reacties2 reacties

Landbouw heeft nood aan wervend verhaal, niet aan lastercampagne

De afgelopen week kwam de Vlaamse landbouw meermaals negatief in het nieuws. Niet één van alle 700 rivieren, kanalen of beken haalt een behoorlijke waterkwaliteit. Belangrijkste oorzaak is de (histori ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Milieublog reactiesreageer

Bezwaarschriften Uplace tot 18 mei 2015

Tot 18 mei loopt het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waar Uplace onder valt. Iedereen kan tijdens deze periode een bezwaarschrift indienen. Bond Beter Leefmilieu gaat dit ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Costa Rica draait volledig op hernieuwbare energie

Costa Rica haalt sinds begin 2015 alle elektriciteit uit hernieuwbare energie. Dankzij de vele regenbuien dit jaar werken de waterkrachtcentrales in het land op volle toeren en dekken daardoor bijna v ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Landbouw en slechte ruimtelijke ordening veroorzaken vuil water

Afgelopen zondag was het Wereldwaterdag. Een goede aanleiding om eens te bekijken hoe het met de waterkwaliteit in Vlaanderen gesteld is. Niet best, zo blijkt. Geen enkele waterloop haalt een goede wa ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ook dat nog... Willy Borsus, minister van vleespropaganda

“We moeten ophouden met die vooroordelen dat vlees eten schadelijk, ongezond en slecht voor het milieu zou zijn. Vlees is een lokaal en gezond levensmiddel, dat goed is voor de gezondheid en het m ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

België moet Roundup uit winkelrekken bannen

Op 20 maart jl. plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat, de actieve stof in veel gebruikte herbiciden zoals Roundup van Monsanto, op de lijst van ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stoffen ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Stad Gent neemt statiegeldmotie aan

Op Vlaams Belang na, hebben alle Gentse partijen een motie over statiegeld aangenomen waarin ze de Vlaamse overheid oproepen statiegeld voor blikjes en PET-flessen in te voeren en rekening te houden m ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Greenpeace in actie tegen levensduurverlenging kerncentrales

Greenpeace voerde deze week actie tegen de levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales. Activisten bezetten een pyloon vlakbij de kerncentrale van Doel met de slogan “Hoe groot is uw scheur” a ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Veranker grondstoffenefficiëntie binnen regelgeving

Een nieuw rapport van het European Environmental Bureau (EEB) toont hoe de Europese Ecodesign-richtlijn het grondstoffenverbruik van producten sterk kan doen verminderen. Ecodesign bevat regels die de ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Landbouw heeft nood aan wervend verhaal, niet aan lastercampagne

De afgelopen week kwam de Vlaamse landbouw meermaals negatief in het nieuws. Niet één van alle 700 rivieren, kanalen of beken haalt een behoorlijke waterkwaliteit. Belangrijkste oorzaak is de (histori ...

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

België moet Roundup uit winkelrekken bannen

Op 20 maart jl. plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat, de actieve stof in veel gebruikte herbiciden zoals Roundup van Monsanto, op de lijst van ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stoffen ...

aanpasdatum24 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Marghem ondermijnt eigen energiepact

In een interview met De Standaard verkondigt minister Marghem dat we “alle opties” moeten openhouden voor onze energievoorziening. Ze stelt daarbij niet enkel de kernuitstap tegen 2025 in vraag, maar ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Aanbevelingen voor kilometerheffing vrachtwagens

Vanaf 2016 zal er in België een kilometerheffing voor vrachtwagens gelden. De interregionale samenwerking voor invoering van een dergelijke heffing, kreeg reeds begin 2014 vorm in een samenwerkingsakk ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Milieubeweging verwelkomt eerste stap uitbouw windenergie

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace verwelkomen het initiatief van de Vlaamse Regering om een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van windenergie. Wind is, samen met zon, de energi ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

Vanmiddag om 14:00 debatteert het parlement over de door de Vlaamse regering voorgestelde kilometerheffing voor vrachtwagens, waardoor vanaf 2016 ook buitenlandse vrachtwagens gaan meebetalen voor het ...

aanpasdatum19 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Hof van Cassatie beslist tot definitieve vernietiging milieuvergunning Uplace

Op 20 februari jongstleden verwierp het Hof van Cassatie het beroep van Uplace en minister Schauvliege tegen de uitspraak van de Raad van State over partijdigheid bij de beoordeling van de milieuvergu ...

aanpasdatum25 februari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en BRAL vragen Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren

Volgens verschillende kranten wil de Vlaamse regering morgen een beslissing nemen over het dossier rond Uplace. Als de regering Uplace alsnog goedkeurt, gaat ze in tegen twee van haar eigen doelstelli ...

aanpasdatum12 februari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

De federale overheid moet nu eindelijk werk maken van een stevige vergroening van de fiscaliteit. Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft vijf redenen om te pleiten voor hogere lasten op vervuiling als rugg ...

aanpasdatum9 februari 2015 | Persbericht reacties2 reacties

Tax shift verdubbelt economisch voordeel lage olieprijs

De lage olieprijs zal de consumptie aanzwengelen en zo de economie goed doen. Als de overheid een deel van de prijsdaling omzet in een loonlastenverlaging verdubbelt het economisch voordeel.   ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Milieublog reactiesreageer

Reactie Bond Beter Leefmilieu op dieselprijs onder een euro: 'schakel accijnzen op diesel en benzine gelijk'

Vandaag zakt de dieselprijs aan de pomp onder een euro. Voor Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dit daarom hét moment - nu de consument het nauwelijks zou voelen - om de accijnzen op diesel gelijk te scha ...

aanpasdatum13 januari 2015 | Persbericht reacties20 reacties

Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen bedreiging voor volksgezondheid Nog tot 16 januari houdt de Europese Commissie een publieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we ...

aanpasdatum8 januari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Het klimaatjaaroverzicht 2014: Extreem en hoopgevend

Zal het klimaat de jaaroverzichten halen? Dat is niet zeker. Het thema is door de economische crisis uit het aandachtsveld van velen verdwenen. Toch is er in 2014 zo veel belangwekkends gebeurd dat we ...

aanpasdatum22 december 2014 | Milieublog reactiesreageer