Artikels

Home > Artikels

Meest actuele artikels

Share


Nieuw Europees energieplan hinkt op twee gedachten

Deze week lanceerde de Europese Commissie haar plan voor een Europese energie-unie. Dit informele document legt de prioriteiten voor het Europese energie- en klimaatbeleid voor de komende jaren vast o ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kleine zonnepanelen moeten interessante investering blijven

Mensen die zonnepanelen willen leggen, krijgen geen certificatensteun meer. Dat besliste de Vlaamse regering vorige week op voorstel van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom. Dankzij de spectacul ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Wie gelooft er nog in Uplace?

Woensdag 25 februari vond in het Vlaams parlement een snedig politiek debat over Uplace plaats. Het was vooral opvallend dat geen enkele minister of politieke partij openlijk durft te zeggen dat Uplac ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

De Europese bijdrage aan het Parijs-akkoord: hetzelfde doel, andere middelen

Op woensdag presenteerde de Europese Commissie haar bijdrage aan het internationaal klimaatakkoord in Parijs eind dit jaar. De EU zal haar uitstoot verminderen met 40% tegen 2030 (t.o.v. 1990). De con ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Het Europees Parlement versterkt het ETS-reddingspakket

Maandag 23 februari keurde de milieucommissie van het Europees Parlement een hervorming van het Europese emissiehandelssysteem goed. Om investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuwe ontwikkelingen rond pakket kringloopeconomie

In een gesprek met de Europese Parlementaire Commissie voor industrie, onderzoek en energie, stelde Commissaris Timmermans dat het teruggetrokken voorstel voor de kringloopeconomie in feite enkel over ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Europees en Vlaams varkensbeleid is kafkaiaans

Deze week keurden de lidstaten een voorstel van de Europese Commissie goed om financiële steun uit te reiken voor de opslag van varkensvlees. Vlaams minister Schauvliege was een grote pleitbezorger va ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hof van Cassatie beslist tot definitieve vernietiging milieuvergunning Uplace

Op 20 februari jongstleden verwierp het Hof van Cassatie het beroep van Uplace en minister Schauvliege tegen de uitspraak van de Raad van State over partijdigheid bij de beoordeling van de milieuvergu ...

aanpasdatum25 februari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Regering buigt voor Uplace

Vorige week gaf de Vlaamse regering haar voorlopige goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace, dat eerder door de Raad van State werd vernietigd. Tevens werd een aangepaste brow ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Problemen met kerncentrales krijgen een staartje

Doel 1, de oudste kerncentrale van ons land, stopte zondag met draaien. De centrale moest na veertig jaar dienst sluiten, in lijn met de wet op de kernuitstap. Als het van de federale regering afhangt ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Resultaat klimaattop Genève: meer tekst, minder vooruitgang

Van 8 tot 13 februari kwamen delegaties van over de hele wereld samen in Geneve om het klimaatakkoord van Parijs voor te bereiden. Ondanks de positieve sfeer en een procedure die transparantie en betr ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hernieuwbare energie verlaagt Europese CO2-uitstoot

Dankzij de groei van hernieuwbare energie ligt de huidige broeikasgasuitstoot en het fossiele brandstofgebruik in Europa 7% lager (dan zonder deze energiebron het geval zou ijn geweest). In Belgi ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Website toont overheidsinitiatieven circulaire economie

Overheden spelen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie waarbij grondstoffen opnieuw worden gebruikt, en er dus geen afval meer wordt gecreëerd. De Groene Zaak - een netwerk van ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nederlandse plattelandbewoners willen meer duurzame veestapel

Uit een opiniepeiling door TNS NIPO onder meer dan 3.000 bewoners uit de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, blijkt een ruim draagvlak te bestaan voor een overheid ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Volgens minister Marghem kunnen kerncentrales dicht

De regering stelde vorig jaar dat ze de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer dan voorzien in de wet op de kernuitstap van 2003 open wil houden - tot 2025 - om de bevoorradingszekerheid te w ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Vertraging voor nieuwe Engelse kerncentrale

De start van de bouw van een nieuwe kerncentrale in Engeland wordt uitgesteld omdat de Chinese investeerders bijkomende garanties vragen. De geplande opstart van de nieuwe Hinkley Point kerncentrale i ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en BRAL vragen Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren

Volgens verschillende kranten wil de Vlaamse regering morgen een beslissing nemen over het dossier rond Uplace. Als de regering Uplace alsnog goedkeurt, gaat ze in tegen twee van haar eigen doelstelli ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vergroening fiscaliteit gaat perfect samen met koopkracht en jobcreatie

De vergroening van de fiscaliteit staat niet alleen hoog op de agenda bij de federale regering, maar ook op andere beleidsniveaus is dit debat populair. Volgens een studie (PDF) van studiebureau Arcad ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Italiaanse regio recycleert 85% van het afval

Vlaanderen staat aan de top van de EU wat betreft de selectieve inzameling van afvalstoffen en het verminderen van restafval. Meer dan 70% van het afval wordt gescheiden ingezameld en gerecycled. Het ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

De federale overheid moet nu eindelijk werk maken van een stevige vergroening van de fiscaliteit. Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft vijf redenen om te pleiten voor hogere lasten op vervuiling als rugg ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en BRAL vragen Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren

Volgens verschillende kranten wil de Vlaamse regering morgen een beslissing nemen over het dossier rond Uplace. Als de regering Uplace alsnog goedkeurt, gaat ze in tegen twee van haar eigen doelstelli ...

aanpasdatum12 februari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

De federale overheid moet nu eindelijk werk maken van een stevige vergroening van de fiscaliteit. Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft vijf redenen om te pleiten voor hogere lasten op vervuiling als rugg ...

aanpasdatum9 februari 2015 | Persbericht reacties2 reacties

Bioforum schrijft brief aan Schauvliege

In een open brief aan minister Schauvliege stelt Bioforum, de Vlaamse beroepsvereniging van bioboeren, het achterstallige investeringsbeleid in biologische en agro-ecologische landbouw aan de kaak.&nb ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Commissie blundert bij terugtrekking pakket kringloopeconomie

Toen eind 2014 uitlekte dat de Commissie Juncker het pakket rond kringloopeconomie, dat onder de vorige Commissie was voorbereid, op het hakblok wilde leggen waren de kritieken niet mals. Ondanks de d ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Mathias Bienstman volgt Lieze Cloots op als BBL-beleidscoördinator

Vanaf 15 maart 2015 neemt Mathias Bienstman de fakkel over van Lieze Cloots als beleidscoördinator. Cloots (juriste) heeft het vijfkoppige beleidsteam de afgelopen vier jaar met succes  ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Oosterweel zorgt voor meer verkeer en luchtvervuiling

Vorige week keurde de Vlaamse regering het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Oosterweelverbinding goed. BBL betreurt deze beslissing. In ons bezwaarschrift wezen we  op het feit dat de nie ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Eurocommisaris Phil Hogan: overproductie Vlaamse varkens is het probleem

Minister van landbouw Joke Schauvliege haalt alles uit de kast om een oplossing te zoeken voor de crisis in de Vlaamse varkenssector: premies voor lichtere slachtgewichten, subsidies voor private opsl ...

aanpasdatum23 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuwe Europese ggo-regelgeving mogelijk Trojaans paard

Het Europese Parlement stemde vorige week in met een nieuwe toelatingsprocedure voor genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo's). Omdat een ruime meerderheid van de lidstaten en inwoners van de EU gekan ...

aanpasdatum23 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

KNAW: verbranding van biomassa niet duurzaam

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelt in een nieuw visiedocument dat de verbranding van biomassa niet of nauwelijks bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het ...

aanpasdatum23 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Tax shift verdubbelt economisch voordeel lage olieprijs

De lage olieprijs zal de consumptie aanzwengelen en zo de economie goed doen. Als de overheid een deel van de prijsdaling omzet in een loonlastenverlaging verdubbelt het economisch voordeel.   ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Milieublog reactiesreageer

Reactie Bond Beter Leefmilieu op dieselprijs onder een euro: 'schakel accijnzen op diesel en benzine gelijk'

Vandaag zakt de dieselprijs aan de pomp onder een euro. Voor Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dit daarom hét moment - nu de consument het nauwelijks zou voelen - om de accijnzen op diesel gelijk te scha ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Tax shift verdubbelt economisch voordeel lage olieprijs

De lage olieprijs zal de consumptie aanzwengelen en zo de economie goed doen. Als de overheid een deel van de prijsdaling omzet in een loonlastenverlaging verdubbelt het economisch voordeel.   ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

BBL betrokken bij gesprekken over nieuw afval- en materialenplan

In haar langetermijnvisie (2013) stelt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat “tegen 2050 de producten, diensten en kringlopen waarbinnen zij worden gebruikt of een functie vervullen, ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Industrie overschat stelselmatig de kosten van milieuwetgeving

Je kunt de klok erop gelijk zetten: zodra nieuwe milieuwetgeving het onderwerp van discussie is, roept de industrie om het hardst dat de kosten hiervan enorm zullen zijn. Miljarden aan schade worden i ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Reactie Bond Beter Leefmilieu op dieselprijs onder een euro: 'schakel accijnzen op diesel en benzine gelijk'

Vandaag zakt de dieselprijs aan de pomp onder een euro. Voor Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dit daarom hét moment - nu de consument het nauwelijks zou voelen - om de accijnzen op diesel gelijk te scha ...

aanpasdatum13 januari 2015 | Persbericht reacties19 reacties

Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen bedreiging voor volksgezondheid Nog tot 16 januari houdt de Europese Commissie een publieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we ...

aanpasdatum9 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Oikos viert vijfjarig jubileum met feestcongres

Sociaal-ecologische denktank Oikos bestaat vijf jaar. Dat viert de organisatie met twee evenementen op 31 januari 2015 in de Vooruit in Gent. In de namiddag vinden vier parallelle eco-conversaties pla ...

aanpasdatum9 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ommekeer voor de Duitse Energiewende

In 2014 zette de Duitse Energiewende een positieve kentering in. De CO2-uitstoot daalde dit jaar, terwijl deze in 2013 nog steeg. Hernieuwbare energie had met 27,3% voor het eerst het belangr ...

aanpasdatum9 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Steun de oproep tegen subsidie van kernenergie

Vorig jaar gaf de Europese Commissie toestemming aan het Verenigd Koninkrijk om stevige subsidies toe te kennen aan  Électricité de France (EDF) voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. De Engel ...

aanpasdatum9 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Het BBL- beleidsteam wenst u een prachtig 2015

Hopelijk ontmoeten we elkaar op de weg naar een gezonde en koolstofarme toekomst!
Wij gaan alvast door op ons elan van het afgelopen jaar (zie video)

aanpasdatum9 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen bedreiging voor volksgezondheid Nog tot 16 januari houdt de Europese Commissie een publieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we ...

aanpasdatum8 januari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Het klimaatjaaroverzicht 2014: Extreem en hoopgevend

Zal het klimaat de jaaroverzichten halen? Dat is niet zeker. Het thema is door de economische crisis uit het aandachtsveld van velen verdwenen. Toch is er in 2014 zo veel belangwekkends gebeurd dat we ...

aanpasdatum22 december 2014 | Milieublog reactiesreageer

De Andes baarde een muis

De VN-conferentie in Lima zorgde niet voor een doorbraak in de onderhandeling van een nieuw klimaatakkoord. De slottekst blijft op de essentiële punten op de vlakte en schuift het meeste werk door naa ...

aanpasdatum19 december 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Levensverwachting omwonenden luchthaven lager dan gemiddeld

De gemiddelde levensverwachting van de tienduizenden mensen die rond luchthaven Schiphol wonen, neemt af met enkele maanden tot meer dan een jaar. Dit blijkt uit een nieuw Nederlands onderzoek door TN ...

aanpasdatum19 december 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

BBL ondertekent engagementsverklaring renovatiepact

Het energieverbruik van de Vlaamse woningen moet snel en substantieel dalen tot het bijna-energieneutrale (BEN) niveau. Dat is de centrale doelstelling van het Vlaams renovatiepact. Bond Beter Leefmil ...

aanpasdatum19 december 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Impact verkeersfiscaliteit op wagenpark is spectaculair

Woensdag publiceerde Transport and Environment (T&E) een nieuw onderzoek naar de impact van de verkeersfiscaliteit op de samenstelling van het wagenpark in verschillende EU-landen. Nederland en De ...

aanpasdatum19 december 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Een prachtig 2015!

De beleidsploeg van BBL gaat er de komende twee weken even tussenuit. We zijn terug vanaf 5 januari met nieuwe babbels en milieunieuws. We wensen u een rustgevende kerstp ...

aanpasdatum19 december 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open – reactie van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu

Regering is het slaafje van Electrabel Onze regering loopt meer dan ooit aan de hand van Electrabel. Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu zien in de beslissing om de levensduur van Doel 1 en 2 te ve ...

aanpasdatum18 december 2014 | Persbericht reacties3 reacties

Klimaattop Lima: “In 2015 zullen twee klimaatakkoorden nodig zijn”

De 20ste klimaatconferentie is zondagochtend 14 december afgesloten in Lima, Peru. Een pakket van beslissingen, de zogenaamde “Lima Call for Climate Action”, zet de bakens uit voor een toekomstig mond ...

aanpasdatum14 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

25.000 handtekeningen tegen salariswagens voor partijvoorzitters De Wever, Rutten en Beke

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Netwerk Duurzame Mobiliteit en Kom op tegen Kanker sluiten vandaag de succesvolle petitie tegen salariswagens. De initiatiefnemers willen de 25.000 handtekeningen later de ...

aanpasdatum10 december 2014 | Persbericht reacties5 reacties

104 Vlaamse toeristische ondernemingen ontvangen Groene Sleutel

Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen hebben in Martins Patershof hotel in Mechelen een 'Groene Sleutel' uitgereikt aan 104 toeristische ondernemingen. Vijf daarvan ontvangen het kwaliteitslabe ...

aanpasdatum9 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

België zakt twee plaatsen in jaarlijkse klimaatrangschikking

België moet dit jaar twee plaatsen prijs geven en zakt van de 14de  naar de 16de plaats op de Climate Change Performance Index (CCPI). Voor de 10e  ...

aanpasdatum8 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

Petitie tegen verloning met bedrijfswagens en voor verlaging lasten op arbeid

Vandaag lanceren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit een petitie tegen de verloning met bedrijfswagens en brandstof. De huidige fiscale gunstregeling vo ...

aanpasdatum1 december 2014 | Persbericht reacties62 reacties

Afschaffen belastingsvoordelen vervuilende activiteiten levert 2 miljard op

Vandaag staat de nood aan een tax shift opnieuw centraal in het politieke debat. Bond Beter Leefmilieu (BBL) wijst daarbij op de kansen van een vergroening van de fiscaliteit. Lieze Cloots, beleidscoö ...

aanpasdatum25 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

BBL past voor ongeloofwaardig MAP 5

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt trokken zich terug uit het overleg ter voorbereiding van het nieuwe mestactieprogramma (MAP-5). Die beslissing gebeurde overdacht en ging niet over een nacht ijs. D ...

aanpasdatum21 november 2014 | Milieublog reactiesreageer

Ruil slecht gelegen bouwgronden voor bouwrechten in steden en gemeenten

Vandaag lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) het idee van verhandelbare bouwrechten. Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied, te ruilen voor bouwmogelijkheden ...

aanpasdatum14 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Milieubeweging niet onder de indruk van de communicatie van Uplace

Vandaag stelde Uplace het op een persconferentie voor alsof alles in orde komt voor het megalomane shoppingcentrum langs de Brusselse ring. Niets is minder waar. Zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan a ...

aanpasdatum13 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Bijna 4000 Vlaamse (ver)bouwers bezoeken duurzame woning

Ecobouwers Opendeur 2014 trekt 9% meer bezoekers   Bijna 4000 potentiële bouwers en verbouwers bezochten tijdens de weekends van 1-2 en 8-11 november een van de 183 energiezuinige woninge ...

aanpasdatum11 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Goedkope olie kan om drie redenen een goede zaak zijn voor ons milieu

De olieprijs bevindt zich middenin een geostrategisch steekspel. Over de mogelijke politieke en economische gevolgen wordt druk gespeculeerd. Maar hoe zit het met het leefmilieu? Is goedkope olie een ...

aanpasdatum7 november 2014 | Milieublog reactiesreageer

Nieuwe app wijst klant de weg in verwarrende wereld van energiezuinige toestellen

EcoGator toont hoe energiezuinig apparaten werkelijk zijn  Wie een koelkast of vriezer met A+ label aanschaft, denkt wellicht een zeer energiezuinig toestel te hebben gekozen. Niets is echter ...

aanpasdatum7 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Vlaming verkiest energiezuinige woning boven grote tuin

Laat je inspireren in 300 milieuvriendelijke en energiezuinige woningen tijdens Ecobouwers Opendeur Een energiezuinige woning is voor de Vlaming belangrijker dan een ruime woonst of grote tuin, zo ...

aanpasdatum1 november 2014 | Persbericht reacties1 reactie

Persreactie Bond Beter Leefmilieu op afbouw isolatiepremies in beleidsnota minister Turtelboom

Met afbouwscenario alleen dicht je de kloof niet Bond Beter Leefmilieu (BBL) vraagt maatwerk om de diverse achterliggende oorzaken van de investeringsterugval in isolatie aan te pakken. ‘Met een af ...

aanpasdatum29 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Essenscia vergist zich van vijand

Vorige week beslisten de Europese staats- en regeringshoofden over een klimaat- en energiepakket voor 2030. De chemiefederatie Essenscia maakt zich grote zorgen over de kosten van het Europese kl ...

aanpasdatum27 oktober 2014 | Milieublog reactiesreageer

Europees klimaatakkoord legt lat te laag

Persbericht Bond Beter Leefmilieu en WWF Deze nacht beslisten de Europese regeringsleiders over het klimaat- en energiebeleid voor 2030. Europa wil het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatv ...

aanpasdatum24 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

België speelt gevaarlijk spel in Europese klimaatonderhandelingen

Op 23 en 24 oktober vergaderen de EU-regeringsleiders over het belangrijkste Europese klimaat- en energiedossier in een decennium: de doelstellingen  voor 40% Europese emissiereducties 2030. Uit ...

aanpasdatum20 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Regeerakkoord is een drama voor milieu en klimaat

> Lees ook de uitgebreide evaluatie hoofdstuk Energie De milieubeweging (Greenpeace, BBL en IEW) reageert met verbijstering op het pas afgesloten regeerakkoord. "De federale regering katapulteer ...

aanpasdatum10 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Hogere CO2-uitstoot komt niet door kernuitstap

De analyse in De Standaard van vandaag dat de Duitse kernuitstap het steenkoolgebruik en de broeikasgasemissies liet toenemen, is onjuist. Het is het zwakke Europese klimaatbeleid dat ervoor zorg ...

aanpasdatum23 september 2014 | Milieublog reacties2 reacties

FANC moet Zweedse coalitie terugfluiten

Het eerste akkoord van de Zweedse coalitie is een feit: als eind dit jaar blijkt dat de scheurtjesreactoren Doel3 en Tihange2 effectief dicht moeten, mogen de oudste kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaa ...

aanpasdatum19 september 2014 | Milieublog reactiesreageer

2013 breekt klimaatrecords: wetenschappers vragen dringend meer emissiereducties

In 2013 lag de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer op het hoogste punt ooit. Bovendien berichtte de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat de concentratie aan CO2 sinds 1984 ook snel ...

aanpasdatum12 september 2014 | Milieublog reactiesreageer

Slecht nieuws voor onze luchtkwaliteit: Euro 6 even slecht als Euro 4

Vandaag treden voor autoconstructeurs de nieuwe Euro 6-normen voor  personenwagens in werking. Met die Euronormen wil Europa het wagenpark schoner maken. Met de Euro 6-norm mogen nieuwe dieselwag ...

aanpasdatum1 september 2014 | Persbericht reacties1 reactie

Kernenergie, een recept voor problemen

Het is verbijsterend dat de onderhandelaars voor de federale regering de kernuitstap in vraag blijven stellen. De problemen met de kerncentrales vandaag maken net één ding duidelijk: het verlengd open ...

aanpasdatum29 augustus 2014 | Milieublog reacties3 reacties

Bond Beter Leefmilieu vraagt snelle aanpassing verlichting

Verlichting gebouwen in dienstensector aanpassen levert besparing 800MW. Nu de bevoorradingszekerheid deze winter onder druk staat, zoekt iedereen koortsachtig naar oplossingen. De aandach ...

aanpasdatum25 augustus 2014 | Persbericht reacties8 reacties

Elektriciteitsbesparing moet topprioriteit zijn in noodplan voor de winter​

Het huidige noodplan om de elektriciteitsbevoorrading te garanderen zwijgt tot hiertoe over structurele elektriciteitsbesparing. Toch biedt besparing de beste oplossing op korte én op lange termijn.&n ...

aanpasdatum14 augustus 2014 | Persbericht reactiesreageer

Accijnsverlaging benzine levert staatskas niets op

In een persbericht[1] pleit de Petroleum Federatie voor een verlaging van de accijnzen op benzine, om de verdieseling tegen te gaan. “Dit zal de staatskas handen vol geld kosten. De enige mogelij ...

aanpasdatum12 augustus 2014 | Persbericht reactiesreageer

Regeerakkoord bevat aantal goede intenties, maar mist ambitie om klimaat- en milieudoelstellingen te verbinden aan economische groei

De Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) stelt vast dat de nieuwe Vlaamse regering vanuit een sterk sociaal-economische focus haar regeerdoelstellingen heeft uitgezet. "We hopen dat deze re ...

aanpasdatum24 juli 2014 | Persbericht reactiesreageer