Artikels

Home > Artikels

Meest actuele artikels

Share


BBL past voor ongeloofwaardig MAP 5

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt trokken zich terug uit het overleg ter voorbereiding van het nieuwe mestactieprogramma (MAP-5). Die beslissing gebeurde overdacht en ging niet over een nacht ijs. D ...

aanpasdatum21 november 2014 | Milieublog reactiesreageer

Uplace naast het viaduct?

Vorige week organiseerde Uplace een persconferentie om te laten weten dat nu al de helft van de winkeloppervlakte verhuurd zou zijn, en dat alles wel in orde komt voor het shoppingcentrum langs de Bru ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Uplace aan de Leie?

UNIZO Gent en Gents MilieuFront verzetten zich tegen de komst van een nieuw shoppingcenter naast Flanders Expo. Op de site waar ook IKEA zich bevindt, verrijst binnenkort een gloednieuw outletcentrum ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Luchtvervuiling veroorzaakt 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar

Voor het nieuwe jaarrapport luchtkwaliteit verzamelde het Europees Milieu Agentschap meetgegevens uit alle lidstaten in Europa en vergeleek die met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

VS en China kondigen klimaatdoelstellingen aan in aanloop naar Parijs

Na de EU presenteerden nu ook de VS en China klimaatdoelstellingen voor het volgende decennium. De VS wil de emissies van broeikasgassen verminderen met 26-28% tegen 2025 (in vergelijking met 2005). C ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Minister Marghem presenteert parlement lege huls

Deze week stelde minister Marghem haar beleidsnota voor aan het federaal parlement. De minister lag van bij aanvang van de zitting onder vuur. Haar nota bleek immers niet meer dan een copy-paste van h ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

100 miljard nodig voor ontmanteling kerncentrales

De “World Energy Outlook”, de jaarlijkse energievooruitzichten van het Internationaal Energieagentschap (IEA), schetst een weinig rooskleurig toekomstbeeld. Als we ons energiebeleid niet aanpassen, gr ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Conferentie Luchtkwaliteit 2014

Op vrijdag 5 december organiseert de Minaraad, in samenwerking met ARGUS en LNE, een conferentie over luchtkwaliteit. De dag bevat drie sessies: in de voormiddag kijken we naar de meet en- monitoringg ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Geslaagde studiedag over kernversterking in Vlaanderen

Vorige vrijdag organiseerde BBL een druk bijgewoonde studiedag over kernversterking. De open ruimte in Vlaanderen verstedelijkt aan een hoog tempo, dagelijks verdwijnt 6 ha voor nieuwe bouwwerken, voo ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

BBL past voor ongeloofwaardig MAP 5

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt trokken zich terug uit het overleg ter voorbereiding van het nieuwe mestactieprogramma (MAP-5). Die beslissing gebeurde overdacht en ging niet over een nacht ijs. D ...

aanpasdatum21 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ruil slecht gelegen bouwgronden voor bouwrechten in steden en gemeenten

Vandaag lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) het idee van verhandelbare bouwrechten. Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied, te ruilen voor bouwmogelijkheden ...

aanpasdatum14 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Milieubeweging niet onder de indruk van de communicatie van Uplace

Vandaag stelde Uplace het op een persconferentie voor alsof alles in orde komt voor het megalomane shoppingcentrum langs de Brusselse ring. Niets is minder waar. Zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan a ...

aanpasdatum13 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Bijna 4000 Vlaamse (ver)bouwers bezoeken duurzame woning

Ecobouwers Opendeur 2014 trekt 9% meer bezoekers   Bijna 4000 potentiële bouwers en verbouwers bezochten tijdens de weekends van 1-2 en 8-11 november een van de 183 energiezuinige woninge ...

aanpasdatum11 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Goedkope olie kan om drie redenen een goede zaak zijn voor ons milieu

De olieprijs bevindt zich middenin een geostrategisch steekspel. Over de mogelijke politieke en economische gevolgen wordt druk gespeculeerd. Maar hoe zit het met het leefmilieu? Is goedkope olie een ...

aanpasdatum7 november 2014 | Milieublog reactiesreageer

Na Vlarem 1 en 2, nu ook Vlarem 3

De Vlaamse milieuregelgeving voor bedrijven heeft er een broertje bij. Vlarem 1 beschrijft de procedures voor vergunningen. Vlarem 2 omvat de milieuvoorwaarden voor verschillende bedrijfssectoren. De ...

aanpasdatum7 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

PAS voor dummies

De Programmatische Aanpak Stikstofvervuiling, kortweg PAS, is een nieuw programma van de Vlaamse overheid om de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuurgebieden te laten dalen. Stikstof komt van (dies ...

aanpasdatum7 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Meer nodig dan off-on

“Verminder je elektriciteitsverbruik om het licht te laten branden.” Dat is de boodschap van de “off-on” campagne die de vier energieministers deze week voorstelden. Het is een goede zaak dat de overh ...

aanpasdatum7 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuwe app wijst klant de weg in verwarrende wereld van energiezuinige toestellen

EcoGator toont hoe energiezuinig apparaten werkelijk zijn  Wie een koelkast of vriezer met A+ label aanschaft, denkt wellicht een zeer energiezuinig toestel te hebben gekozen. Niets is echter ...

aanpasdatum7 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Goedkope olie kan om drie redenen een goede zaak zijn voor ons milieu

De olieprijs bevindt zich middenin een geostrategisch steekspel. Over de mogelijke politieke en economische gevolgen wordt druk gespeculeerd. Maar hoe zit het met het leefmilieu? Is goedkope olie een ...

aanpasdatum7 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu evalueert de Vlaamse beleidsnota's

Komende weken leggen de Vlaamse ministers hun beleidsnota's ter bespreking voor aan het parlement. Onze beleidsploeg maakte alvast een analyse. Lees er alles over in de laatste editie van de beleidsba ...

aanpasdatum6 november 2014 | Artikel reactiesreageer

Enkel inzetten op milieu-efficientie is onvoldoende

De landbouwsector heeft op milieuvlak de voorbije decennia zeker een sprong voorwaarts gemaakt door onder meer het invoeren van een mestbeleid en innovatieve technieken zoals bijvoorbeeld luchtwassers ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Samenvatting: twijfels bij duurzaamheid landbouwbeleid

Minister van Landbouw Joke Schauvliege schuift het concept ‘Flanders Agrofood Valley’ als rode draad naar voren in haar beleid. De minister kiest daarbij resoluut voor de ingeslagen weg van het i ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Geen koerswijziging in zicht voor export en alternatieve landbouw

Nooit eerder bestempelde een beleidsnota het Vlaamse platteland zo expliciet als productieruimte. In het bijzonder wordt ingezet op een groei van onze exportpositie, om een ‘bijdrage te leveren aan de ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Klimaat

De lat voor het klimaatbeleid lag in het regeerakkoord al erg laag en daarin brengt deze beleidsnota geen verandering. De minister wil minstens de helft van de klimaatinspanning door broeikasgasreduct ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Waterkwaliteit en mestbeleid

De stroomgebiedbeheersplannen moeten eind 2015 worden goedgekeurd. Deze bevatten het integraal waterbeheer, zowel gericht op waterkwaliteit als waterkwantiteit. Zowel voor een betere waterkwaliteit al ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing niet enkel voor doorstroming

De kilometerheffing voor vrachtwagens wordt ingevoerd, in de eerste plaats om de ‘doorstroming op congestiegevoelige gebieden’ te verbeteren. Compensaties moeten de competitiviteit van bedrijven en ha ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ruimtelijke visie zit goed; nu nog de uitwerking

De minister zal werk maken van de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dit BRV zal uitgaan van doordacht en zuinig ru ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Luchtkwaliteit

Hoewel de luchtkwaliteit de laatste 20 jaar verbeterd is, is er nog een hele weg af te leggen om tot een echt gezonde lucht te komen in Vlaanderen. Bovendien lijkt de stelselmatige verbetering van de ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Samenvatting: onder het laagje vernis schuilt een duidelijke keuze voor autoverkeer

“Ik wil de wagengebruiker niet afraden om zijn wagen te gebruiken, maar ik wil wel waardige, veilige en betrouwbare alternatieven aanbieden.” Het is een slagzin die de beleidsnota mobiliteit ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Samenvatting: naar een Vlaams ‘omgevingsbeleid’

Eén van de grote vernieuwingen én opportuniteiten van deze regering is het samenvoegen van de beleidsdomeinen leefmilieu en ruimtelijke ordening tot omgevingsbeleid, met bijhorende instrumenten zoals ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Infrastructuur lost de niet problemen op

In de beleidsnota mobiliteit gaat de ‘hoogste prioriteit’ naar infrastructuurwerken voor het woon-werkverkeer. Het aanleggen van de Oosterweelverbinding en het verbreden van de Brusselse ring staan da ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlaanderen blijft een logistieke draaischijf

In de beleidsnota openbare werken stelt minister Ben Weyts dat Vlaanderen zijn rol als logistieke draaischijf van Europa moet versterken. Daarom worden een hele reeks investeringen aangekondigd in de ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Trappen en openbaar vervoer

Er zal ook geïnvesteerd worden in fietsnetwerken. Met een Integraal Fietsinvesteringsprogramma wil de minister werk maken van veilige fietspaden in schoolomgevingen, fiets-o-strades en een bovenlokaal ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Samenvatting: energie-efficiëntie topprioriteit maar vraagtekens bij hernieuwbare enegrie en financiering

Het uitgangspunt van de beleidsnota energie is veelbelovend. Minister Turtelboom wil werk maken van een langetermijvisie voor het energiebeleid en samen met de stakeholders werken aan een breed gedrag ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Mobiliteitsbudget legt verantwoordelijkheid bij individu

Het mobiliteitsbudget komt er. Het dient om werknemers ‘een keuze te bieden tussen verschillende vervoersalternatieven’. Die invulling van het mobiliteitsbudget is opnieuw te weinig sturend. In plaats ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hernieuwbare energie mist ambitie

Het hoofdstuk over hernieuwbare energie blijft in de beleidsnota jammer genoeg even vaag als in het regeerakkoord. Noch voor de korte termijn (2020), noch voor de lange termijn worden concrete doelste ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Wat met de kost van energie?

Kostprijsbeperking was een belangrijk uitgangspunt in het regeerakkoord. Dit blijkt ook duidelijk uit de voorliggende beleidsnota. Zo zal elke beleidsbeslissing vanaf nu geëvalueerd worden op haar imp ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Energiebesparing als topprioriteit

Voor energiebesparing stelt de minister een grootschalige en diepgaande renovatie van de bestaande gebouwen centraal. Een “renovatiepact” tussen de overheid en de betrokken stakeholders moet ervoor zo ...

aanpasdatum5 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vlaming verkiest energiezuinige woning boven grote tuin

Laat je inspireren in 300 milieuvriendelijke en energiezuinige woningen tijdens Ecobouwers Opendeur Een energiezuinige woning is voor de Vlaming belangrijker dan een ruime woonst of grote tuin, zo ...

aanpasdatum1 november 2014 | Persbericht reacties1 reactie

Persreactie Bond Beter Leefmilieu op afbouw isolatiepremies in beleidsnota minister Turtelboom

Met afbouwscenario alleen dicht je de kloof niet Bond Beter Leefmilieu (BBL) vraagt maatwerk om de diverse achterliggende oorzaken van de investeringsterugval in isolatie aan te pakken. ‘Met een af ...

aanpasdatum29 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Essenscia vergist zich van vijand

Vorige week beslisten de Europese staats- en regeringshoofden over een klimaat- en energiepakket voor 2030. De chemiefederatie Essenscia maakt zich grote zorgen over de kosten van het Europese kl ...

aanpasdatum27 oktober 2014 | Milieublog reactiesreageer

Europees klimaatakkoord legt lat te laag

Persbericht Bond Beter Leefmilieu en WWF Deze nacht beslisten de Europese regeringsleiders over het klimaat- en energiebeleid voor 2030. Europa wil het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatv ...

aanpasdatum24 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Amper een spoor van groene verkeersfiscaliteit

Ons land kampt met steeds langere files en groeiende vervuiling door verkeer. Dit is een van de redenen dat internationale instellingen een belastingverschuiving aanraden: maak verplaatsingen en vervu ...

aanpasdatum23 oktober 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Besparen op het spoor, niet op wagens

Hoewel het spoor in het regeerakkoord wordt omschreven als “een deel van de oplossing van het mobiliteitsprobleem”, werd al direct een besparing van meer dan 2 miljard euro aangekondigd bij de NMBS. D ...

aanpasdatum23 oktober 2014 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Vaagheid troef over het klimaatbeleid

Op Europees niveau gaat de federale regering een ambitieus, effectief en realistisch klimaatbeleid bepleiten. Wat dat precies betekent, daar hebben we het raden naar. Er staan in het regeerakkoord gee ...

aanpasdatum23 oktober 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

België speelt gevaarlijk spel in Europese klimaatonderhandelingen

Op 23 en 24 oktober vergaderen de EU-regeringsleiders over het belangrijkste Europese klimaat- en energiedossier in een decennium: de doelstellingen  voor 40% Europese emissiereducties 2030. Uit ...

aanpasdatum20 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Regeerakkoord is een drama voor milieu en klimaat

> Lees ook de uitgebreide evaluatie hoofdstuk Energie De milieubeweging (Greenpeace, BBL en IEW) reageert met verbijstering op het pas afgesloten regeerakkoord. "De federale regering katapulteer ...

aanpasdatum10 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Hogere CO2-uitstoot komt niet door kernuitstap

De analyse in De Standaard van vandaag dat de Duitse kernuitstap het steenkoolgebruik en de broeikasgasemissies liet toenemen, is onjuist. Het is het zwakke Europese klimaatbeleid dat ervoor zorg ...

aanpasdatum23 september 2014 | Milieublog reacties2 reacties

FANC moet Zweedse coalitie terugfluiten

Het eerste akkoord van de Zweedse coalitie is een feit: als eind dit jaar blijkt dat de scheurtjesreactoren Doel3 en Tihange2 effectief dicht moeten, mogen de oudste kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaa ...

aanpasdatum19 september 2014 | Milieublog reactiesreageer

2013 breekt klimaatrecords: wetenschappers vragen dringend meer emissiereducties

In 2013 lag de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer op het hoogste punt ooit. Bovendien berichtte de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat de concentratie aan CO2 sinds 1984 ook snel ...

aanpasdatum12 september 2014 | Milieublog reactiesreageer

Slecht nieuws voor onze luchtkwaliteit: Euro 6 even slecht als Euro 4

Vandaag treden voor autoconstructeurs de nieuwe Euro 6-normen voor  personenwagens in werking. Met die Euronormen wil Europa het wagenpark schoner maken. Met de Euro 6-norm mogen nieuwe dieselwag ...

aanpasdatum1 september 2014 | Persbericht reactiesreageer

Kernenergie, een recept voor problemen

Het is verbijsterend dat de onderhandelaars voor de federale regering de kernuitstap in vraag blijven stellen. De problemen met de kerncentrales vandaag maken net één ding duidelijk: het verlengd open ...

aanpasdatum29 augustus 2014 | Milieublog reacties3 reacties

Bond Beter Leefmilieu vraagt snelle aanpassing verlichting

Verlichting gebouwen in dienstensector aanpassen levert besparing 800MW. Nu de bevoorradingszekerheid deze winter onder druk staat, zoekt iedereen koortsachtig naar oplossingen. De aandach ...

aanpasdatum25 augustus 2014 | Persbericht reacties8 reacties

Elektriciteitsbesparing moet topprioriteit zijn in noodplan voor de winter​

Het huidige noodplan om de elektriciteitsbevoorrading te garanderen zwijgt tot hiertoe over structurele elektriciteitsbesparing. Toch biedt besparing de beste oplossing op korte én op lange termijn.&n ...

aanpasdatum14 augustus 2014 | Persbericht reactiesreageer

Accijnsverlaging benzine levert staatskas niets op

In een persbericht[1] pleit de Petroleum Federatie voor een verlaging van de accijnzen op benzine, om de verdieseling tegen te gaan. “Dit zal de staatskas handen vol geld kosten. De enige mogelij ...

aanpasdatum12 augustus 2014 | Persbericht reactiesreageer

Regeerakkoord bevat aantal goede intenties, maar mist ambitie om klimaat- en milieudoelstellingen te verbinden aan economische groei

De Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) stelt vast dat de nieuwe Vlaamse regering vanuit een sterk sociaal-economische focus haar regeerdoelstellingen heeft uitgezet. "We hopen dat deze re ...

aanpasdatum24 juli 2014 | Persbericht reactiesreageer

Captains of Industry en Bond Beter Leefmilieu vragen Europese Raad om energiebesparingsdoelstelling van 40%

CEO Knauf: “Als de mooie woorden over energie-efficiëntie vertaald werden in concrete actie, zou ik nieuwe fabrieken kunnen openen in Europa” De Europese Commissie heeft vanmiddag een energiebespar ...

aanpasdatum23 juli 2014 | Persbericht reactiesreageer

BBL, Greenpeace en WWF stellen duurzaamheid BEE biomassacentrale in vraag

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en WWF stellen zich vragen over de duurzaamheid van een geplande elektriciteitscentrale in de Gentse haven. De centrale, een project van Belg ...

aanpasdatum3 juli 2014 | Persbericht reacties1 reactie

Het tijdperk van dure hernieuwbare energie ligt achter ons

Studie wijst op belang nationaal energiepact, hernieuwbare energie en energiebesparing Het tijdperk van dure hernieuwbare energie ligt achter ons. Dat blijkt uit energiescenario Our Energy Fut ...

aanpasdatum30 juni 2014 | Persbericht reacties1 reactie

Belgische bedrijfscoalitie steunt oproep zeven EU-ministers voor bindende doelstelling energiebesparing

De Energy Saving Pioneers (ESP), een Belgische coalitie van 25 vooruitstrevende bedrijven waaronder Philips en Siemens, steunt de vraag van zeven Europese energieministers aan de voorzitter van de Eur ...

aanpasdatum20 juni 2014 | Persbericht reacties2 reacties

Natuur- en milieubeweging ontvangen bij Vlaamse formatieleiders Geert Bourgeois en Kris Peeters

"Investeren in natuur en milieu is investeren in de toekomst” De Vlaamse regering heeft vijf jaar om een robuust milieu- en natuurbeleid vorm te geven. De maatschappelijke effecten ervan zijn groot ...

aanpasdatum13 juni 2014 | Persbericht reactiesreageer

Maak toegang tot Europese markt afhankelijk van klimaatengagement

De twee grootste vervuilers China en de VS kondigden deze week aan dat ze de uitstoot van broeikasgassen drastisch willen terugdringen. Is het einde van de lange lijdensweg voor het onderhandelen van ...

aanpasdatum6 juni 2014 | Milieublog reactiesreageer

Persreactie Klimaatplan Obama

Vandaag stelde het Environmental Protection Agency (EPA) in de VS een langverwacht plan voor om de emissies door elektriciteitscentrales met 30% te verminderen in vergelijking met 2005. Mathias Bienst ...

aanpasdatum2 juni 2014 | Persbericht reactiesreageer

Drie keer meer mensen gaan ‘Met Belgerinkel naar de winkel’

Meer dan 200.000 klanten winkelen met de fiets of te voet dankzij vernieuwde formule Van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei registreerden 200.000 deelnemers meer dan 1 miljoen Belgerink ...

aanpasdatum1 juni 2014 | Persbericht reactiesreageer

BBL, BRAL en Greenpeace tevreden met vernietiging milieuvergunning Uplace

Raad van State: Vlaamse regering partijdig in dossier Uplace Machelen De Raad van State heeft met ​het​ arrest van 28/05/14 een bom gelegd onder het megawinkelcomplex van Uplace Machele ...

aanpasdatum28 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

Een snellere beslissing is geen betere beslissing

Tijdens de afgelopen legislatuur was het politiek bon ton om te verkondigen dat vergunningen voor bedrijven of infrastructuurwerken veel te lang aanslepen. Volgens de ondernemerswereld zijn snelle en ...

aanpasdatum20 mei 2014 | Milieublog reactiesreageer

Vijf lokale overheden starten met gemeenschappelijk eco-wonen

Vandaag maken Bond Beter Leefmilieu en vzw Samenhuizen bekend welke vijf steden of gemeenten grond ter beschikking stellen voor gemeenschappelijk eco-wonen. Op die gronden zullen de bewoners een ...

aanpasdatum17 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

39 politici engageren zich samen met verenigingen voor natuur en milieu tijdens de volgende regeerperiode

In een 72 uur durende bezoekronde van Bond Beter leefmilieu (BBL) hebben 39 kandidaat-parlementsleden zich met een concrete belofte geëngageerd voor het leefmilieu. Op een symbolisch ‘aandeel van h ...

aanpasdatum16 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

Samen aandeelhouder van het leefmilieu

Op 13, 14 en 15 mei loopt de 72u durende pop-up actie 'Samen aandeelhouder van het leefmilieu', waarin Danny Jacobs en andere vertegenwoordigers van de milieubeweging meer dan 35 politieke kopstukken ...

aanpasdatum13 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

StemWijzer van Bond Beter Leefmilieu neemt milieuambities Vlaamse partijen onder de loep

Hoe scoren de verkiezingsprogramma’s op vlak van milieu? Brussel, 9 mei 2014 - Welke ambities hebben de Vlaamse partijen rond klimaat, mobiliteit en energie? Bond Beter Leefmilieu (BBL) onderw ...

aanpasdatum9 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

Klimaatverandering: doodzwijgen zal niet helpen

Verkiezingen 2014: de milieubeweging zet klimaatverandering op de agenda van de verkiezingen Vanaf vandaag spoort de milieubeweging de partijvoorzitters en de eerste minister Elio Di Rupo aan om zi ...

aanpasdatum8 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

Nico Mattan trapt nieuw project voor duurzaam pendelen in gang

Vanmorgen haalde Nico Mattan, ex-profwielrenner, een delegatie van Smart Move deelnemers thuis op en begeleidde ze met de fiets naar het werk. Zo trapte hij de nieuwe campagne Smart Move van Bond Bete ...

aanpasdatum6 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

Blauwe Vlag en Groene Sleutel tonen weg naar duurzaam toerisme

Al 120 ondernemingen met Blauwe Vlag of Groene Sleutel Op 30 april heeft Bond Beter Leefmilieu (BBL), in de jachthaven VVW Nieuwpoort, de Blauwe Vlag 2013 voor duurzaam watertoerisme uitgere ...

aanpasdatum30 april 2014 | Persbericht reactiesreageer

Deelnemers Energiejacht besparen gemiddeld 150 euro op energiefactuur

Gemiddeld verbruik Energiejagers daalt met bijna 12% Meer dan 11.000 huishoudens bespaarden gemiddeld meer dan 150 euro in de vierde editie van Energiejacht, een campagne van Bond Beter Leefmilieu ...

aanpasdatum29 april 2014 | Persbericht reactiesreageer

‘Met Belgerinkel naar de winkel’ start in nieuw jasje

Fietsers winnen voortaan dagelijks in grootste fietscampagne van Vlaanderen Van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei doen 176 gemeenten in Vlaanderen mee aan de dertiende editie van “Met Belgerink ...

aanpasdatum25 april 2014 | Persbericht reactiesreageer