Artikels

Home > Artikels

Meest actuele artikels

Share


België moet Roundup uit winkelrekken bannen

Op 20 maart jl. plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat, de actieve stof in veel gebruikte herbiciden zoals Roundup van Monsanto, op de lijst van ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stoffen ...

aanpasdatum24 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Het tij keert: mondiale CO2 uitstoot stagneert in 2014

2014 tekende voor een keerpunt in de energietransitie, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Voor het eerst in 40 jaar is de mondiale CO2-uitstoot door verbranding van fossiele energiebron ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

Vanmiddag om 14:00 debatteert het parlement over de door de Vlaamse regering voorgestelde kilometerheffing voor vrachtwagens, waardoor vanaf 2016 ook buitenlandse vrachtwagens gaan meebetalen voor het ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Aanbevelingen voor kilometerheffing vrachtwagens

Vanaf 2016 zal er in België een kilometerheffing voor vrachtwagens gelden. De interregionale samenwerking voor invoering van een dergelijke heffing, kreeg reeds begin 2014 vorm in een samenwerkingsakk ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Rechtstoegang voor burgers en verenigingen verder onder druk

De overheid maakt het voor burgers en verenigingen steeds moeilijker om naar de rechtbank te stappen. Nadat eerder al beslist werd tot een 21% BTW-tarief op de lonen van advocaten en een verhoging van ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Milieuorganisaties in beroep tegen nieuwe biomassacentrale

Bond Beter Leefmilieu tekende samen met Greenpeace, WWF, Bos+ en het Gents MilieuFront  beroep aan bij minister Schauvliege tegen een nieuwe biomassacentrale in de haven van Gent. De grootschalig ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Milieubeweging verwelkomt eerste stap uitbouw windenergie

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace verwelkomen het initiatief van de Vlaamse Regering om een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van windenergie. Wind is, samen met zon, de energi ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Minder nieuwe steenkoolcentrales

De wereld laat steenkool in toenemende mate onaangeroerd en schakelt over op andere energiebronnen. De plannen voor twee van de drie kolencentrales blijven in de toekomst in de schuif liggen en slecht ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Marghem ondermijnt eigen energiepact

In een interview met De Standaard verkondigt minister Marghem dat we “alle opties” moeten openhouden voor onze energievoorziening. Ze stelt daarbij niet enkel de kernuitstap tegen 2025 in vraag, maar ...

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

Vanmiddag om 14:00 debatteert het parlement over de door de Vlaamse regering voorgestelde kilometerheffing voor vrachtwagens, waardoor vanaf 2016 ook buitenlandse vrachtwagens gaan meebetalen voor het ...

aanpasdatum19 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Kritiek Raad van State op levensduurverlenging kerncentrales

De Raad van State uit stevige kritiek op het voorstel van minister Marghem om de levensduur van kerncentrales Doel 1 en Doel 2 te verlengen. Kristof Calvo, parlementslid van Groen, sprak terecht van e ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reacties3 reacties

Belg rijdt meer dan buren

Uit een nieuw rapport van de Federale overheidsdienst mobiliteit blijkt dat Belgische personenwagens in 2013 in totaal 83,08 miljard kilometers afgelegd hebben, een nieuw record. Dit komt neer op een ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Vierde trieste verjaardag voor Fukushima

Op 11 maart was het exact vier jaar geleden dat de aardbeving en tsunami in Japan één van de grootste kernrampen in de geschiedenis veroorzaakten. Vier jaar later is het einde van het nucleaire leed i ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Frankrijk verplicht ‘houdbaarheidsdatum’ voor apparaten

Sinds kort moeten bedrijven Franse consumenten informeren over de levensduur van apparaten. Het is een veelgehoorde klacht: elektronische apparaten gaan steeds sneller kapot. Smartphones, tablets en n ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Zon wordt grootste elektriciteitsbron

Het gaat razendsnel voor zonne-energie. Volgens een rapport van de Deutsche Bank wordt de zon wereldwijd de grootste producent van elektriciteit. Zonnestroom zal enorme hoeveelheden fossiele brandstof ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vijfde mestactieplan in openbaar onderzoek

Vorige vrijdag startte het openbaar onderzoek naar het vijfde mestactieplan (MAP V). Met dit plan moet minister Schauvliege een antwoord bieden aan de nitraat- en fosfaatverontreiniging van bodem en w ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Titel van Europese klimaatwinnaar (nog lang) niet binnen Belgisch handbereik

Als België niet snel in actie schiet, zal ze haar bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem niet realiseren. In een nieuw rapport over de economische toestand van haar lidstaten, legt de Europ ...

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Politieke koersverandering rond Uplace?

Na het politiek debat vorige week accepteerden de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement een motie met de vraag om de bezwaren en adviezen die worden ingediend tijdens het komende openbaar onder ...

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Milieuwetgeving levert Verenigd Koninkrijk 10 miljard pond op

Iedere pond sterling die de Britten uitgeven aan milieumaatregelen, levert de samenleving 3 pond op. Dat berekende het Britse ministerie voor milieu, voedsel en landbouw (DEFRA). Van 2011 tot 2022 hou ...

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

State of the Environment Report and Outlook (SOER15)

Het Europees milieuagentschap (EMA) bracht deze week haar vijfjaarlijks rapport uit over de toestand van het milieu in Europa, met daaraan gekoppeld een verkenning van de verwachte trends. Het werd ee ...

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Crowdfunding voor juridische procedure tegen The Loop

Het Gents MilieuFront (GMF), Unizo en het gemeentebestuur van Deinze hebben een juridische procedure opgestart tegen het overbodige prestigeproject The Loop, een kunstmatige winkelstad aan Flanders Ex ...

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Welke rol voor olie in België tot 2050?

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) organiseerde op 5 maart een seminarie over de rol van olie in de Belgische energievoorziening. Aansluitend vond er een debat met stakeholders plaats op basis van ...

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuw Europees energieplan hinkt op twee gedachten

Deze week lanceerde de Europese Commissie haar plan voor een Europese energie-unie. Dit informele document legt de prioriteiten voor het Europese energie- en klimaatbeleid voor de komende jaren vast o ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

De Europese bijdrage aan het Parijs-akkoord: hetzelfde doel, andere middelen

Op woensdag presenteerde de Europese Commissie haar bijdrage aan het internationaal klimaatakkoord in Parijs eind dit jaar. De EU zal haar uitstoot verminderen met 40% tegen 2030 (t.o.v. 1990). De con ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Nieuwe ontwikkelingen rond pakket kringloopeconomie

In een gesprek met de Europese Parlementaire Commissie voor industrie, onderzoek en energie, stelde Commissaris Timmermans dat het teruggetrokken voorstel voor de kringloopeconomie in feite enkel over ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Europees en Vlaams varkensbeleid is kafkaiaans

Deze week keurden de lidstaten een voorstel van de Europese Commissie goed om financiële steun uit te reiken voor de opslag van varkensvlees. Vlaams minister Schauvliege was een grote pleitbezorger va ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kleine zonnepanelen moeten interessante investering blijven

Mensen die zonnepanelen willen leggen, krijgen geen certificatensteun meer. Dat besliste de Vlaamse regering vorige week op voorstel van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom. Dankzij de spectacul ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Het Europees Parlement versterkt het ETS-reddingspakket

Maandag 23 februari keurde de milieucommissie van het Europees Parlement een hervorming van het Europese emissiehandelssysteem goed. Om investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Wie gelooft er nog in Uplace?

Woensdag 25 februari vond in het Vlaams parlement een snedig politiek debat over Uplace plaats. Het was vooral opvallend dat geen enkele minister of politieke partij openlijk durft te zeggen dat Uplac ...

aanpasdatum27 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Hof van Cassatie beslist tot definitieve vernietiging milieuvergunning Uplace

Op 20 februari jongstleden verwierp het Hof van Cassatie het beroep van Uplace en minister Schauvliege tegen de uitspraak van de Raad van State over partijdigheid bij de beoordeling van de milieuvergu ...

aanpasdatum25 februari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Problemen met kerncentrales krijgen een staartje

Doel 1, de oudste kerncentrale van ons land, stopte zondag met draaien. De centrale moest na veertig jaar dienst sluiten, in lijn met de wet op de kernuitstap. Als het van de federale regering afhangt ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Resultaat klimaattop Genève: meer tekst, minder vooruitgang

Van 8 tot 13 februari kwamen delegaties van over de hele wereld samen in Geneve om het klimaatakkoord van Parijs voor te bereiden. Ondanks de positieve sfeer en een procedure die transparantie en betr ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Regering buigt voor Uplace

Vorige week gaf de Vlaamse regering haar voorlopige goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace, dat eerder door de Raad van State werd vernietigd. Tevens werd een aangepaste brow ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Website toont overheidsinitiatieven circulaire economie

Overheden spelen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie waarbij grondstoffen opnieuw worden gebruikt, en er dus geen afval meer wordt gecreëerd. De Groene Zaak - een netwerk van ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nederlandse plattelandbewoners willen meer duurzame veestapel

Uit een opiniepeiling door TNS NIPO onder meer dan 3.000 bewoners uit de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, blijkt een ruim draagvlak te bestaan voor een overheid ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hernieuwbare energie verlaagt Europese CO2-uitstoot

Dankzij de groei van hernieuwbare energie ligt de huidige broeikasgasuitstoot en het fossiele brandstofgebruik in Europa 7% lager (dan zonder deze energiebron het geval zou ijn geweest). In Belgi ...

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vergroening fiscaliteit gaat perfect samen met koopkracht en jobcreatie

De vergroening van de fiscaliteit staat niet alleen hoog op de agenda bij de federale regering, maar ook op andere beleidsniveaus is dit debat populair. Volgens een studie (PDF) van studiebureau Arcad ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vertraging voor nieuwe Engelse kerncentrale

De start van de bouw van een nieuwe kerncentrale in Engeland wordt uitgesteld omdat de Chinese investeerders bijkomende garanties vragen. De geplande opstart van de nieuwe Hinkley Point kerncentrale i ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en BRAL vragen Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren

Volgens verschillende kranten wil de Vlaamse regering morgen een beslissing nemen over het dossier rond Uplace. Als de regering Uplace alsnog goedkeurt, gaat ze in tegen twee van haar eigen doelstelli ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Volgens minister Marghem kunnen kerncentrales dicht

De regering stelde vorig jaar dat ze de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer dan voorzien in de wet op de kernuitstap van 2003 open wil houden - tot 2025 - om de bevoorradingszekerheid te w ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Italiaanse regio recycleert 85% van het afval

Vlaanderen staat aan de top van de EU wat betreft de selectieve inzameling van afvalstoffen en het verminderen van restafval. Meer dan 70% van het afval wordt gescheiden ingezameld en gerecycled. Het ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

De federale overheid moet nu eindelijk werk maken van een stevige vergroening van de fiscaliteit. Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft vijf redenen om te pleiten voor hogere lasten op vervuiling als rugg ...

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en BRAL vragen Vlaamse regering eigen beleid te volgen en Uplace af te voeren

Volgens verschillende kranten wil de Vlaamse regering morgen een beslissing nemen over het dossier rond Uplace. Als de regering Uplace alsnog goedkeurt, gaat ze in tegen twee van haar eigen doelstelli ...

aanpasdatum12 februari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

De federale overheid moet nu eindelijk werk maken van een stevige vergroening van de fiscaliteit. Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft vijf redenen om te pleiten voor hogere lasten op vervuiling als rugg ...

aanpasdatum9 februari 2015 | Persbericht reacties2 reacties

Oosterweel zorgt voor meer verkeer en luchtvervuiling

Vorige week keurde de Vlaamse regering het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Oosterweelverbinding goed. BBL betreurt deze beslissing. In ons bezwaarschrift wezen we  op het feit dat de nie ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Bioforum schrijft brief aan Schauvliege

In een open brief aan minister Schauvliege stelt Bioforum, de Vlaamse beroepsvereniging van bioboeren, het achterstallige investeringsbeleid in biologische en agro-ecologische landbouw aan de kaak.&nb ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Commissie blundert bij terugtrekking pakket kringloopeconomie

Toen eind 2014 uitlekte dat de Commissie Juncker het pakket rond kringloopeconomie, dat onder de vorige Commissie was voorbereid, op het hakblok wilde leggen waren de kritieken niet mals. Ondanks de d ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Mathias Bienstman volgt Lieze Cloots op als BBL-beleidscoördinator

Vanaf 15 maart 2015 neemt Mathias Bienstman de fakkel over van Lieze Cloots als beleidscoördinator. Cloots (juriste) heeft het vijfkoppige beleidsteam de afgelopen vier jaar met succes  ...

aanpasdatum6 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Eurocommisaris Phil Hogan: overproductie Vlaamse varkens is het probleem

Minister van landbouw Joke Schauvliege haalt alles uit de kast om een oplossing te zoeken voor de crisis in de Vlaamse varkenssector: premies voor lichtere slachtgewichten, subsidies voor private opsl ...

aanpasdatum23 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

KNAW: verbranding van biomassa niet duurzaam

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelt in een nieuw visiedocument dat de verbranding van biomassa niet of nauwelijks bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het ...

aanpasdatum23 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuwe Europese ggo-regelgeving mogelijk Trojaans paard

Het Europese Parlement stemde vorige week in met een nieuwe toelatingsprocedure voor genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo's). Omdat een ruime meerderheid van de lidstaten en inwoners van de EU gekan ...

aanpasdatum23 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Tax shift verdubbelt economisch voordeel lage olieprijs

De lage olieprijs zal de consumptie aanzwengelen en zo de economie goed doen. Als de overheid een deel van de prijsdaling omzet in een loonlastenverlaging verdubbelt het economisch voordeel.   ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Milieublog reactiesreageer

Industrie overschat stelselmatig de kosten van milieuwetgeving

Je kunt de klok erop gelijk zetten: zodra nieuwe milieuwetgeving het onderwerp van discussie is, roept de industrie om het hardst dat de kosten hiervan enorm zullen zijn. Miljarden aan schade worden i ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

BBL betrokken bij gesprekken over nieuw afval- en materialenplan

In haar langetermijnvisie (2013) stelt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat “tegen 2050 de producten, diensten en kringlopen waarbinnen zij worden gebruikt of een functie vervullen, ...

aanpasdatum16 januari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Reactie Bond Beter Leefmilieu op dieselprijs onder een euro: 'schakel accijnzen op diesel en benzine gelijk'

Vandaag zakt de dieselprijs aan de pomp onder een euro. Voor Bond Beter Leefmilieu (BBL) is dit daarom hét moment - nu de consument het nauwelijks zou voelen - om de accijnzen op diesel gelijk te scha ...

aanpasdatum13 januari 2015 | Persbericht reacties19 reacties

Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen bedreiging voor volksgezondheid Nog tot 16 januari houdt de Europese Commissie een publieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we ...

aanpasdatum8 januari 2015 | Persbericht reactiesreageer

Het klimaatjaaroverzicht 2014: Extreem en hoopgevend

Zal het klimaat de jaaroverzichten halen? Dat is niet zeker. Het thema is door de economische crisis uit het aandachtsveld van velen verdwenen. Toch is er in 2014 zo veel belangwekkends gebeurd dat we ...

aanpasdatum22 december 2014 | Milieublog reactiesreageer

Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open – reactie van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu

Regering is het slaafje van Electrabel Onze regering loopt meer dan ooit aan de hand van Electrabel. Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu zien in de beslissing om de levensduur van Doel 1 en 2 te ve ...

aanpasdatum18 december 2014 | Persbericht reacties3 reacties

Klimaattop Lima: “In 2015 zullen twee klimaatakkoorden nodig zijn”

De 20ste klimaatconferentie is zondagochtend 14 december afgesloten in Lima, Peru. Een pakket van beslissingen, de zogenaamde “Lima Call for Climate Action”, zet de bakens uit voor een toekomstig mond ...

aanpasdatum14 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

25.000 handtekeningen tegen salariswagens voor partijvoorzitters De Wever, Rutten en Beke

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Netwerk Duurzame Mobiliteit en Kom op tegen Kanker sluiten vandaag de succesvolle petitie tegen salariswagens. De initiatiefnemers willen de 25.000 handtekeningen later de ...

aanpasdatum10 december 2014 | Persbericht reacties5 reacties

104 Vlaamse toeristische ondernemingen ontvangen Groene Sleutel

Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen hebben in Martins Patershof hotel in Mechelen een 'Groene Sleutel' uitgereikt aan 104 toeristische ondernemingen. Vijf daarvan ontvangen het kwaliteitslabe ...

aanpasdatum9 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

België zakt twee plaatsen in jaarlijkse klimaatrangschikking

België moet dit jaar twee plaatsen prijs geven en zakt van de 14de  naar de 16de plaats op de Climate Change Performance Index (CCPI). Voor de 10e  ...

aanpasdatum8 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

Petitie tegen verloning met bedrijfswagens en voor verlaging lasten op arbeid

Vandaag lanceren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit een petitie tegen de verloning met bedrijfswagens en brandstof. De huidige fiscale gunstregeling vo ...

aanpasdatum1 december 2014 | Persbericht reacties62 reacties

Afschaffen belastingsvoordelen vervuilende activiteiten levert 2 miljard op

Vandaag staat de nood aan een tax shift opnieuw centraal in het politieke debat. Bond Beter Leefmilieu (BBL) wijst daarbij op de kansen van een vergroening van de fiscaliteit. Lieze Cloots, beleidscoö ...

aanpasdatum25 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

BBL past voor ongeloofwaardig MAP 5

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt trokken zich terug uit het overleg ter voorbereiding van het nieuwe mestactieprogramma (MAP-5). Die beslissing gebeurde overdacht en ging niet over een nacht ijs. D ...

aanpasdatum21 november 2014 | Milieublog reactiesreageer

Ruil slecht gelegen bouwgronden voor bouwrechten in steden en gemeenten

Vandaag lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) het idee van verhandelbare bouwrechten. Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied, te ruilen voor bouwmogelijkheden ...

aanpasdatum14 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Milieubeweging niet onder de indruk van de communicatie van Uplace

Vandaag stelde Uplace het op een persconferentie voor alsof alles in orde komt voor het megalomane shoppingcentrum langs de Brusselse ring. Niets is minder waar. Zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan a ...

aanpasdatum13 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Bijna 4000 Vlaamse (ver)bouwers bezoeken duurzame woning

Ecobouwers Opendeur 2014 trekt 9% meer bezoekers   Bijna 4000 potentiële bouwers en verbouwers bezochten tijdens de weekends van 1-2 en 8-11 november een van de 183 energiezuinige woninge ...

aanpasdatum11 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Goedkope olie kan om drie redenen een goede zaak zijn voor ons milieu

De olieprijs bevindt zich middenin een geostrategisch steekspel. Over de mogelijke politieke en economische gevolgen wordt druk gespeculeerd. Maar hoe zit het met het leefmilieu? Is goedkope olie een ...

aanpasdatum7 november 2014 | Milieublog reactiesreageer

Nieuwe app wijst klant de weg in verwarrende wereld van energiezuinige toestellen

EcoGator toont hoe energiezuinig apparaten werkelijk zijn  Wie een koelkast of vriezer met A+ label aanschaft, denkt wellicht een zeer energiezuinig toestel te hebben gekozen. Niets is echter ...

aanpasdatum7 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Vlaming verkiest energiezuinige woning boven grote tuin

Laat je inspireren in 300 milieuvriendelijke en energiezuinige woningen tijdens Ecobouwers Opendeur Een energiezuinige woning is voor de Vlaming belangrijker dan een ruime woonst of grote tuin, zo ...

aanpasdatum1 november 2014 | Persbericht reacties2 reacties

Persreactie Bond Beter Leefmilieu op afbouw isolatiepremies in beleidsnota minister Turtelboom

Met afbouwscenario alleen dicht je de kloof niet Bond Beter Leefmilieu (BBL) vraagt maatwerk om de diverse achterliggende oorzaken van de investeringsterugval in isolatie aan te pakken. ‘Met een af ...

aanpasdatum29 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

Essenscia vergist zich van vijand

Vorige week beslisten de Europese staats- en regeringshoofden over een klimaat- en energiepakket voor 2030. De chemiefederatie Essenscia maakt zich grote zorgen over de kosten van het Europese kl ...

aanpasdatum27 oktober 2014 | Milieublog reactiesreageer

Europees klimaatakkoord legt lat te laag

Persbericht Bond Beter Leefmilieu en WWF Deze nacht beslisten de Europese regeringsleiders over het klimaat- en energiebeleid voor 2030. Europa wil het absolute minimum doen om gevaarlijke klimaatv ...

aanpasdatum24 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer

België speelt gevaarlijk spel in Europese klimaatonderhandelingen

Op 23 en 24 oktober vergaderen de EU-regeringsleiders over het belangrijkste Europese klimaat- en energiedossier in een decennium: de doelstellingen  voor 40% Europese emissiereducties 2030. Uit ...

aanpasdatum20 oktober 2014 | Persbericht reactiesreageer