Artikels

Home > Artikels > 10/12/2008 - Milieuministers willen EU-toelatingsprocedure voor GGOs hervormen

Milieuministers willen EU-toelatingsprocedure voor GGOs hervormen

Share

De Europese milieuministers gaven vorige week een sterk signaal door de noodzaak te bevestigen van een striktere risicoanalyse in de toelatingsprocedure voor genetisch gemodificeerde organismen (GGOs). Dat werd overeengekomen tijdens de slotvergadering van een debat over deze toelatingsprocedure dat het voorbije half jaar door het Frans voorzitterschap werd georganiseerd.

De ministers benadrukten dat de langetermijneffecten op milieu, volksgezondheid en niet-doelorganismen uitvoeriger moeten geanalyseerd worden door het EFSA. Daarbij dienen de specifieke ecosysteem- en milieukenmerken van de geografische regio in rekening gebracht te worden. Ook moeten de milieueffecten van wijzigingen in pesticidengebruik bij pesticidentolerante genetisch gemodificeerde gewassen (GGGs) onderzocht worden. Ze moedigen onafhankelijk onderzoek naar de risicos van GGGs aan en benadrukken dat deze onderzoekers toegang moeten hebben tot alle informatie. Bovendien spreken de milieuministers zich uit voor een verregaande monitoringprocedure en voor openbaarheid van de resultaten van hiervan. Nieuwe informatie die hieruit voorkomt moet gebruikt worden om het gebruik van het GGO te herevalueren.

Over de opname van socio-economische factoren in de toelatingsprocedure spreken de milieuministers zich veel minder sterk uit. Ze nodigen de lidstaten uit om gegevens betreffende socio-economische gevolgen van het in de handel brengen van GGOs te verzamelen en uit te wisselen. Op basis hiervan kan de Commissie dan een rapport opstellen dat moet leiden tot verdere discussies.

De Milieuraad slaagde er niet in stelling te nemen vr de nultolerantie van genetisch gemodificeerde zaden in loten die in Europa gekocht en verkocht worden. De milieubeweging vreest dat wanneer die drempelwaarde voor zaden niet op de detectielimiet gezet wordt, de keuzevrijheid voor producenten en consumenten niet meer kan gegarandeerd worden.

Niettegenstaande deze aanbevelingen voor hervorming van de GGO-toelatingsprocedure heeft Europa onlangs nog een nieuwe herbicidetolerante sojaboon MON89788 van Monsanto goedgekeurd voor invoer in Europa.

Linn DumezPlaats de eerste reactie

Bent u reeds geregistreerd, gelieve dan in te loggen.
Verplicht in te vullen velden
Voornaam     Naam  
(enkel uw voornaam en gemeente worden getoond)
Postcode     Gemeente  
Organisatie
E-mail adres  (wordt niet getoond)
Niets  
Anti-spam

Abonnementen
milieub@BBeL
beleidsb@BBeL