Themabeeld

Home > Economie

Thema: Economie

Hoewel er een brede maatschappelijke consensus bestaat over de noodzaak van een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling, verloopt de concrete implementatie ervan problematisch. Het knelpunt is de wisselwerking tussen de economische (maatschappelijke) activiteiten en het milieu. De centrale vraag is: Hoe kan de economische ontwikkeling gestuurd worden binnen de draagkracht van de natuurlijke omgeving, rekening houdend met een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen. Economische ontwikkeling moet kunnen samengaan met vermindering van milieudruk.

Actueel

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

aanpasdatum19 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Milieuwetgeving levert Verenigd Koninkrijk 10 miljard pond op

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

State of the Environment Report and Outlook (SOER15)

aanpasdatum6 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

aanpasdatum9 februari 2015 | Persbericht reacties2 reacties

Conferentie Jobs4Climate zaterdag 7 juni Botanique

aanpasdatum23 mei 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

EnerGent : publieke lancering op 10 december

aanpasdatum4 december 2013 | Milieub@BBeL reactiesreageer

CO2-taks, slimme kilometerheffing en dieselaccijnzen goed voor milieu, werkgelegenheid en staatskas

aanpasdatum25 november 2013 | Persbericht reactiesreageer

Open brief aan koning Filip betreffende erkenning hofleveranciers

aanpasdatum15 november 2013 | Persbericht reactiesreageer

Open brief aan koning Filip betreffende erkenning hofleveranciers

aanpasdatum15 november 2013 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10

Downloads

17-10-2011  Groene fiscaliteit. Fiche 5: Bedrijfswagens
19-08-2011  Dossier groene fiscaliteit
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
14-11-2008  Legatenbrochure Bond Beter Leefmilieu
05-06-2008  Winsten Suez-Electrabel en het federaal energiebeleid
07-05-2008  Beleggers op hete kolen
06-05-2008  Studie duurzame havens in Vlaanderen en Nederland
13-12-2007  Analyse Energiebenchmarking convenant
22-08-2007  Standpunt Seine Schelde West
23-03-2007  Presentatie bedrijventerreinen studie VOKA in Vlaams Parlement
11-03-2007  Standpunt bio-energie BBL
10-01-2007  Rapport proefproject eco-driving
04-01-2007  Reactie BBL en WWF over NAP2
17-02-2004  Typebezwaarschrift milieuvergunning BIAC
05-06-2002  Ondernemen 2020

Links

Toon de links met Economie als thema