Themabeeld

Home > Economie

Thema: Economie

Hoewel er een brede maatschappelijke consensus bestaat over de noodzaak van een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling, verloopt de concrete implementatie ervan problematisch. Het knelpunt is de wisselwerking tussen de economische (maatschappelijke) activiteiten en het milieu. De centrale vraag is: Hoe kan de economische ontwikkeling gestuurd worden binnen de draagkracht van de natuurlijke omgeving, rekening houdend met een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen. Economische ontwikkeling moet kunnen samengaan met vermindering van milieudruk.

Actueel

Verbrandingsovens recycleren niet (en dat is niet voor iedereen duidelijk)

aanpasdatum14 juli 2016 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Zwart op wit: TTIP hypothekeert klimaat en milieu

aanpasdatum4 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

TTIP = Tekst die Thuishoort In Prullenbak

aanpasdatum28 april 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Europese Commissie zet babystapjes richting circulaire economie - deel 2

aanpasdatum14 april 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Europese Commissie zet babystapjes richting circulaire economie

aanpasdatum7 april 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Na de groei, eindelijk volwassen?

aanpasdatum17 maart 2016 | Milieublog reacties1 reactie

Na de groei, eindelijk volwassen?

aanpasdatum17 maart 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Biomassacentrale Langerlo: Miljarden subsidie voor nepgroene stroom

aanpasdatum20 augustus 2015 | Persbericht reactiesreageer

Biomassacentrale Langerlo: Miljarden subsidie voor nepgroene stroom

aanpasdatum20 augustus 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Biomassacentrale Langerlo: Miljarden subsidie voor nepgroene stroom

aanpasdatum20 augustus 2015 | Persbericht reacties1 reactie

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10

Downloads

04-05-2015  Verklaring middenveld TTIP
17-10-2011  Groene fiscaliteit. Fiche 5: Bedrijfswagens
19-08-2011  Dossier groene fiscaliteit
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
14-11-2008  Legatenbrochure Bond Beter Leefmilieu
05-06-2008  Winsten Suez-Electrabel en het federaal energiebeleid
07-05-2008  Beleggers op hete kolen
06-05-2008  Studie duurzame havens in Vlaanderen en Nederland
13-12-2007  Analyse Energiebenchmarking convenant
22-08-2007  Standpunt Seine Schelde West
23-03-2007  Presentatie bedrijventerreinen studie VOKA in Vlaams Parlement
11-03-2007  Standpunt bio-energie BBL
10-01-2007  Rapport proefproject eco-driving
04-01-2007  Reactie BBL en WWF over NAP2
17-02-2004  Typebezwaarschrift milieuvergunning BIAC
05-06-2002  Ondernemen 2020

Links

Toon de links met Economie als thema