Themabeeld

Home > Milieu & politiek

Thema: Milieu & politiek

Bond Beter Leefmilieu is een pluralistische en per definitie partijonafhankelijke koepel en doet voor het realiseren van zijn doelstellingen en idealen een beroep op alle democratische partijen. Dat gebeurt door middel van het uitbrengen van memoranda naar aanleiding van parlementsverkiezingen, het maken van evaluaties van het regeringsbeleid, het onderhouden van contacten met parlementairen, het uitbrengen van beleidsadvies of formuleren van beleidsvoorstellen, het deelnemen aan parlementaire hoorzittingen en het organiseren van ‘politieke seminaries’ waarop beleidsverantwoordelijken, parlementsleden en mensen uit partijstudiebureaus door de milieubeweging worden uitgenodigd om kennis te maken met en te discussiëren rond bepaalde standpunten en visies van de milieubeweging. BBL tracht elke politiek partij ervan te overtuigen dat ze belang heeft bij duurzame ontwikkeling en bij een doeltreffend, slagvaardig en sociaal rechtvaardig milieubeleid. BBL roept de democratisch verkozenen op om niet alleen oog te hebben voor de volgende verkiezingen maar ook voor de volgende generaties en voor mensen die elders leven maar toch de gevolgen van ons samenleven en ons (milieu)beleid ondergaan.

Actueel

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

aanpasdatum19 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Vergroening fiscaliteit gaat perfect samen met koopkracht en jobcreatie

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Vijf redenen voor milieufiscaliteit als ruggengraat tax shift

aanpasdatum9 februari 2015 | Persbericht reacties2 reacties

Klimaattop Lima: “In 2015 zullen twee klimaatakkoorden nodig zijn”

aanpasdatum14 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

BBL pleit voor groene tax shift

aanpasdatum27 november 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Afschaffen belastingsvoordelen vervuilende activiteiten levert 2 miljard op

aanpasdatum25 november 2014 | Persbericht reactiesreageer

Bond Beter Leefmilieu evalueert de Vlaamse beleidsnota's

aanpasdatum6 november 2014 | Artikel reactiesreageer

Amper een spoor van groene verkeersfiscaliteit

aanpasdatum23 oktober 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Hoe milieuvriendelijk is het federaal regeerakkoord?

aanpasdatum23 oktober 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Contactpersonen

Yanti EhrentrautProjecten en campagnes
Yanti Ehrentraut
Mobiliteit
02 282 17 49

Lidverenigingen

Friends of the Earth Europe
Green 10

Downloads

20-05-2014  Klimaatvraag, reacties politiek
02-03-2014  10 aanbevelingen voor een duurzaam woonbeleid
09-12-2013  Memoranda verkiezingen 2014
14-10-2013  BBC-plan 2014
22-06-2012  BBL-rapport: Is de Vlaamse regering bang van groene economie?
22-06-2012  Overzicht BBL-Rapport Peeters II
23-04-2012  DE KRACHT VAN JE GEMEENTE: ideeën voor een krachtdadig lokaal milieu- en natuurbeleid
23-04-2012  Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2012
08-12-2011  Analyse van het regeerakkoord van Di Rupo I door de natuur- en milieuverenigingen in België
22-10-2010  Brief aan minister-president Peeters over besparingen
25-08-2010  Milieu en staatshervorming
22-06-2010  Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven
01-06-2010  Memorandum Federale Verkiezingen 2010
15-07-2009  Het regeerakkoord doorgelicht
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
29-04-2009  Memorandum Europese verkiezingen 2009
24-05-2007  Analyse partijprogramma CD&V (10/06/2007)
24-05-2007  Analyse partijprogramma Groen! (10/06/2007)
24-05-2007  Analyse partijprogramma kleine partijen (10/06/2007)
24-05-2007  Analyse partijprogramma Open VLD (10/06/2007)
24-05-2007  Analyse partijprogramma sp.a (10/06/2007)
24-05-2007  Memorandum federale verkiezingen 10/06/2007
22-05-2007  Hoe groen was Paars?
26-07-2005  Lang memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2006
09-06-2004  Milieumemorandum Vlaamse Verkiezingen 2004
10-03-2004  Europees milieumemorandum
01-01-2003  Memorandum federale verkiezingen 18 mei 2003
01-11-2002  BBL cahier: Verhofstadt en globalisering
01-02-2001  BBL cahier: Naar een groene fiscaliteit

Links

Toon de links met Milieu & politiek als thema