Themabeeld

Home > Consumenten

Thema: Consumenten

Consumenten spelen een uitermate belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Via hun aankoopgedrag dwingen consumenten de bedrijven en de distributiesector om aandacht te hebben voor duurzame producten en diensten. Indien de consument kiest voor een duurzamere levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector daarop moeten inspelen. Bond Beter Leefmilieu wil consumenten aanmoedigen om te kiezen voor duurzame consumptie. Tevens wil BBL ook alles in het werk stellen om de obstakels die duurzame consumptie bemoeilijken, weg te werken. Desinformatie via reclameboodschappen die consumenten aanzetten tot steeds meer consumeren, een gebrek aan objectieve informatie betreffende de milieu- en gezondheidsaspecten van producten en daar bovenop nog eens een prijszetting die helemaal geen rekening houdt met externe milieu- en gezondheidskosten van producten, bemoeilijken nog teveel de keuze voor duurzame consumptie. Alle al dan niet ambitieuze doelstellingen vanwege de overheid ten spijt, stellen we ook vast dat het tot op heden pover gesteld is met de marktpenetratie voor producten afkomstig van biologische landbouw en eerlijke handel, producten met een ecolabel, herbruikbare producten, energiezuinige toestellen ... 

Actueel

Verdubbeling winkelleegstand in de steden

aanpasdatum7 maart 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Boekentip: Politieke Ruimte

aanpasdatum7 februari 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

EnerGent : publieke lancering op 10 december

aanpasdatum4 december 2013 | Milieub@BBeL reactiesreageer

Ecobouwers Opendeur 2013 breekt alle records

aanpasdatum11 november 2013 | Persbericht reactiesreageer

Inschrijving Ecobouwers Opendeur start vrijdag 18 oktober

aanpasdatum18 oktober 2013 | Persbericht reactiesreageer

BBL lunchcauserie presenteert: 5 ‘pilootproject wonen’ van de Vlaamse Bouwmeester

aanpasdatum20 september 2013 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

New B - Schrijf mee geschiedenis op 6 juli

aanpasdatum5 juli 2013 | Milieub@BBeL reactiesreageer

Minaraad vernietigend voor nieuwe energieconvenanten

aanpasdatum29 november 2012 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Al meer dan 13.000 handtekeningen voor meer windmolens in de buurt

aanpasdatum29 november 2012 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

VAB vertelt maar het halve verhaal over de kilometerheffing

aanpasdatum26 november 2012 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
Bioforum vzw-asbl
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw
CVN vzw
Dialoog vzw
Ecolife vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
Greenpeace Belgium vzw
Netwerk Bewust Verbruiken vzw
TreinTramBus
VELT vzw
VIBE vzw

Campagnes

De Blauwe Vlag
Ecogator
Energiejacht
Groene Sleutel
Lerende Netwerken Milieuverantwoord Aankoopbeleid
Milieukoopwijzer
Top Ten

Downloads

14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
23-07-2008  Sluimerverbruik digitale televisie
07-05-2008  Beleggers op hete kolen
03-05-2006  Vragenlijst Natuurpunt Aalter gemeenteraadsverkiezingen 06 Natuurpunt
27-10-2005  BBL-klacht bij Aarhus-verdrag
26-07-2005  Lang memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2006
23-12-2004  affiche benefiet kievit
28-09-2004  Greenpeace-folder Reach
01-03-2004  'Schriftelijke verklaring': Europees verbod op nachtvluchten
18-02-2004  aanvraag milieuvergunning BIAC
17-02-2004  Typebezwaarschrift milieuvergunning BIAC
05-12-2000  Retour of wegwerp? Wetgeving, beleid en milieuaspecten van drankverpakkingen

Links naar partners

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze