Themabeeld

Home > Milieubewust aankopen

Thema: Milieubewust aankopen

Grootverbruikers- aankopers

Sinds 2012 organiseert BBL, samen met de VVSG en met steun van de Vlaamse Overheid, Lerende Netwerken rond milieubewust aankopen voor grootverbruikers.

Een Lerend Netwerk bestaat uit maximaal 10 aankopers die hun kennis en ervaring samenbrengen om tot een goed en werkbaar bestek te komen voor een milieubewuste aankoop. We doorlopen samen de verschillende stappen die nodig zijn in de opmaak van een bestek en vertrekken daarbij van bestaande voorbeeldbestekken die we via dit netwerk hebben verzameld.

De ervaringen uit de Lerende Netwerken en de begeleiding van 3 samenaankopen delen we graag met u. Meer informatie en handige tips vindt u via deze link.

Individuele consumenten

Consumenten spelen een uitermate belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Via hun aankoopgedrag dwingen consumenten de bedrijven en de distributiesector om aandacht te hebben voor duurzame producten en diensten. Indien de consument kiest voor een duurzamere levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector daarop moeten inspelen.

Bond Beter Leefmilieu wil consumenten aanmoedigen om te kiezen voor duurzame consumptie. Tevens wil BBL ook alles in het werk stellen om de obstakels die duurzame consumptie bemoeilijken, weg te werken. Desinformatie via reclameboodschappen die consumenten aanzetten tot steeds meer consumeren, een gebrek aan objectieve informatie betreffende de milieu- en gezondheidsaspecten van producten en daar bovenop nog eens een prijszetting die helemaal geen rekening houdt met externe milieu- en gezondheidskosten van producten, bemoeilijken nog teveel de keuze voor duurzame consumptie. Alle al dan niet ambitieuze doelstellingen vanwege de overheid ten spijt, stellen we ook vast dat het tot op heden pover gesteld is met de marktpenetratie voor producten afkomstig van biologische landbouw en eerlijke handel, producten met een ecolabel, herbruikbare producten, energiezuinige toestellen... 

Actueel

Krijgen we een Europees Voedselbeleid op ons bord?

aanpasdatum3 juni 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Schauvliege wil verbod plastic zakjes

aanpasdatum20 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kartonnen tent, milieu content?

aanpasdatum25 maart 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Brussel gaat voor goed eten

aanpasdatum17 maart 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Voor lekkere, duurzame én betaalbare voeding, klik hier

aanpasdatum25 februari 2016 | Milieublog reactiesreageer

Voor lekkere, duurzame én betaalbare voeding, klik hier

aanpasdatum25 februari 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Duurzaam is in de mode

aanpasdatum18 februari 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Wat zwemt er in de zee in 2050? Evenveel plastic als vis

aanpasdatum4 februari 2016 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Zwerfvuilakkoord is cadeau aan verpakkingsindustrie

aanpasdatum29 januari 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

N-VA: “Vlaanderen kan zonder plastic zakjes”

aanpasdatum21 januari 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
Bioforum vzw-asbl
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw
Dialoog vzw
Ecolife vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
Greenpeace Belgium vzw
Natuurpunt CVN
Netwerk Bewust Verbruiken vzw
TreinTramBus
VELT vzw
VIBE vzw

Campagnes

Blauwe Vlag
Ecogator
Groene Sleutel
Lerende Netwerken Milieuverantwoord Aankoopbeleid
Top Ten

Downloads

04-05-2015  Verklaring middenveld TTIP
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
23-07-2008  Sluimerverbruik digitale televisie
07-05-2008  Beleggers op hete kolen
03-05-2006  Vragenlijst Natuurpunt Aalter gemeenteraadsverkiezingen 06 Natuurpunt
27-10-2005  BBL-klacht bij Aarhus-verdrag
26-07-2005  Lang memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2006
23-12-2004  affiche benefiet kievit
28-09-2004  Greenpeace-folder Reach
01-03-2004  'Schriftelijke verklaring': Europees verbod op nachtvluchten
18-02-2004  aanvraag milieuvergunning BIAC
17-02-2004  Typebezwaarschrift milieuvergunning BIAC
05-12-2000  Retour of wegwerp? Wetgeving, beleid en milieuaspecten van drankverpakkingen

Links naar partners

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze