Themabeeld

Home > Milieubewust aankopen

Thema: Milieubewust aankopen

Grootverbruikers- aankopers

Sinds 2012 organiseert BBL, samen met de VVSG en met steun van de Vlaamse Overheid, Lerende Netwerken rond milieubewust aankopen voor grootverbruikers.

Een Lerend Netwerk bestaat uit maximaal 10 aankopers die hun kennis en ervaring samenbrengen om tot een goed en werkbaar bestek te komen voor een milieubewuste aankoop. We doorlopen samen de verschillende stappen die nodig zijn in de opmaak van een bestek en vertrekken daarbij van bestaande voorbeeldbestekken die we via dit netwerk hebben verzameld.

De ervaringen uit de Lerende Netwerken en de begeleiding van 3 samenaankopen delen we graag met u. Meer informatie en handige tips vindt u via deze link.

Individuele consumenten

Consumenten spelen een uitermate belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Via hun aankoopgedrag dwingen consumenten de bedrijven en de distributiesector om aandacht te hebben voor duurzame producten en diensten. Indien de consument kiest voor een duurzamere levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector daarop moeten inspelen.

Bond Beter Leefmilieu wil consumenten aanmoedigen om te kiezen voor duurzame consumptie. Tevens wil BBL ook alles in het werk stellen om de obstakels die duurzame consumptie bemoeilijken, weg te werken. Desinformatie via reclameboodschappen die consumenten aanzetten tot steeds meer consumeren, een gebrek aan objectieve informatie betreffende de milieu- en gezondheidsaspecten van producten en daar bovenop nog eens een prijszetting die helemaal geen rekening houdt met externe milieu- en gezondheidskosten van producten, bemoeilijken nog teveel de keuze voor duurzame consumptie. Alle al dan niet ambitieuze doelstellingen vanwege de overheid ten spijt, stellen we ook vast dat het tot op heden pover gesteld is met de marktpenetratie voor producten afkomstig van biologische landbouw en eerlijke handel, producten met een ecolabel, herbruikbare producten, energiezuinige toestellen... 

Actueel

Ook dat nog... Willy Borsus, minister van vleespropaganda

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Stad Gent neemt statiegeldmotie aan

aanpasdatum27 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Frankrijk verplicht ‘houdbaarheidsdatum’ voor apparaten

aanpasdatum13 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Website toont overheidsinitiatieven circulaire economie

aanpasdatum19 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

104 Vlaamse toeristische ondernemingen ontvangen Groene Sleutel

aanpasdatum9 december 2014 | Persbericht reactiesreageer

StemWijzer van Bond Beter Leefmilieu neemt milieuambities Vlaamse partijen onder de loep

aanpasdatum9 mei 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

StemWijzer van Bond Beter Leefmilieu neemt milieuambities Vlaamse partijen onder de loep

aanpasdatum9 mei 2014 | Persbericht reactiesreageer

‘Met Belgerinkel naar de winkel’ start in nieuw jasje

aanpasdatum25 april 2014 | Persbericht reactiesreageer

Verdubbeling winkelleegstand in de steden

aanpasdatum7 maart 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ecobouwers Opendeur 2013 breekt alle records

aanpasdatum11 november 2013 | Persbericht reactiesreageer

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
Bioforum vzw-asbl
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw
CVN vzw
Dialoog vzw
Ecolife vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
Greenpeace Belgium vzw
Netwerk Bewust Verbruiken vzw
TreinTramBus
VELT vzw
VIBE vzw

Campagnes

De Blauwe Vlag
Ecogator
Energiejacht
Groene Sleutel
Lerende Netwerken Milieuverantwoord Aankoopbeleid
Top Ten

Downloads

14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
23-07-2008  Sluimerverbruik digitale televisie
07-05-2008  Beleggers op hete kolen
03-05-2006  Vragenlijst Natuurpunt Aalter gemeenteraadsverkiezingen 06 Natuurpunt
27-10-2005  BBL-klacht bij Aarhus-verdrag
26-07-2005  Lang memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2006
23-12-2004  affiche benefiet kievit
28-09-2004  Greenpeace-folder Reach
01-03-2004  'Schriftelijke verklaring': Europees verbod op nachtvluchten
18-02-2004  aanvraag milieuvergunning BIAC
17-02-2004  Typebezwaarschrift milieuvergunning BIAC
05-12-2000  Retour of wegwerp? Wetgeving, beleid en milieuaspecten van drankverpakkingen

Links naar partners

Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze