Themabeeld

Home > Afval

Thema: Afval

Zolang we afval blijven produceren, blijven we ook grondstoffen en energie verspillen. Vanuit milieuoogpunt moet het voorkomen van afval dan ook de absolute prioriteit krijgen. Afval dat niet kan voorkomen worden, moet maximaal worden gerecycleerd. Wat ook niet recycleerbaar is, komt in aanmerking voor energierecuperatie. Het storten van afval moet steeds de laatste optie blijven. Deze afvalbeheershiërarchie – ook wel de ladder van Lansink genoemd – moet de rode draad vormen van het afvalbeleid. Het afvalbeleid moet aanzetten tot duurzame productie- en consumptiewijzen waarbij stofkringlopen worden gesloten.

Actueel

Overleeft de circulaire economie de hype?

aanpasdatum26 november 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Studies statiegeld (eindelijk) afgerond. Nu snel invoeren!

aanpasdatum26 november 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Afvalplan 2016-2022: liever te veel ambitie dan te weinig resultaat

aanpasdatum19 november 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Duitse burgers en bedrijven houden van statiegeld

aanpasdatum16 oktober 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Wordt mega-afvalfabriek Antwerpen 3 keer zo groot?

aanpasdatum9 oktober 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Minister Jambon, schaf de milieupolitie niet af

aanpasdatum25 september 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

VN: ‘Vlaanderen rolmodel afvalbeheer’

aanpasdatum18 september 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuw statiegeldsysteem Kroatië: douze points!

aanpasdatum20 augustus 2015 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Voortaan lease je je wasmachine of koptelefoon

aanpasdatum14 augustus 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

De circulaire economie: nog nooit zo hip, nog nooit zo hol

aanpasdatum10 juli 2015 | Milieublog reactiesreageer

Lidverenigingen

ABLLO vzw
Arbeid & Milieu vzw
Dialoog vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
JNM vzw
Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie vzw
Milieugroep de Mangelbeek vzw

Downloads

07-06-2013  Bezwaarschrift bionerga
17-04-2013  Standpuntnota erkenning Fost Plus
19-04-2012  Dossier groene stroomcertificaten voor restafvalverbranding
19-01-2012  Bezwaarschrift Torrcoal
19-01-2012  Bezwaarschrift verbrandingsoven Kampenhout
10-09-2010  Bezwaarschrift Isvag
18-02-2010  100216_tijd_verbrandingslobby_vreest_dumping_afvalstromen
28-08-2009  Dossier afvalverbrandingscapaciteit
14-05-2009  Bionerga inspraakreactie
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
30-04-2009  Brief aan minister Magnette over NIRAS consultatie
26-03-2009  Presentatie 3de Vlaams Afvalcongres
14-07-2006  Literatuur- en praktijkonderzoek naar verwerking van GFT in landelijk gebied
23-06-2006  Beroep milieuvergunning Remo Milieubeheer NV
23-11-2004  bezwaar locaties voor baggerspecie
23-11-2004  bezwaarschrift stortplaats Ramsel BBL
07-04-2004  voorstel reactie gemeenten federaal plan duurzame ontwikkeling - zwerfvuil
07-04-2004  voorstel reactie verenigingen/milieuraden op federaal plan duurzame ontwikkeling - zwerfvuil
21-01-2004  Inspraakreactie openbaar onderzoek Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007
05-12-2000  Retour of wegwerp? Wetgeving, beleid en milieuaspecten van drankverpakkingen

Links

Toon de links met Afval als thema