Themabeeld

Home > Klimaat & energie

Thema: Klimaat & energie

We zien ons klimaat veranderen. Vooral in het Zuiden, maar ook bij ons raken het weer en de natuur ontregeld. Bovendien weten we dat onze manier van energie gebruiken, en de broeikasgassen die we daarmee de lucht in blazen, de reden is voor de klimaatverandering. De klimaatverandering stoppen is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Het goede nieuws is dat we ook alle middelen hebben om de uitdaging aan te pakken.

Actueel

Hernieuwbare energie op recordkoers

aanpasdatum20 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Bond Beter Leefmilieu steunt kilometerheffing, maar pleit ook voor behoud vergroende verkeersfiscaliteit

aanpasdatum17 mei 2016 | Persbericht reacties1 reactie

Afkeuring Gentse biomassacentrale eerste stap naar toekomstgericht energiebeleid

aanpasdatum4 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Industrie: ‘Wij willen meer gratis vervuilen’ Hof: ‘Neen, dat gaat niet door’

aanpasdatum4 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Afkeuring Gentse biomassacentrale eerste stap naar toekomstgericht energiebeleid

aanpasdatum2 mei 2016 | Persbericht reacties1 reactie

BBL checkt de feiten: ligt de Belgische ambitie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs?

aanpasdatum28 april 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Sometimes it snows in April

aanpasdatum28 april 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Tsjernobyl en Fukushima: never again. Toch?

aanpasdatum28 april 2016 | Beleidsb@BBeL reacties4 reacties

Flink wat tandjes bijsteken en werk maken van systeeminnovatie

aanpasdatum21 april 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Dichter bij elkaar voor beter klimaat

aanpasdatum21 april 2016 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Contactpersonen

Mathias Bienstman Algemene coördinatie
Mathias Bienstman
Beleidscoördinator
02 282 17 37
Benjamin ClarysseProjecten en campagnes
Benjamin Clarysse
EU Funding Officer & Project manager Energie & Klimaat
02 282 17 44
Jessika De LilleProjecten en campagnes
Jessika De Lille
Energie en klimaat
02 282 17 48
Mike DesmetProjecten en campagnes
Mike Desmet
Teamcoördinator Energie
02 282 17 35
Bernard GovaertProjecten en campagnes
Bernard Govaert
Energie en klimaat
02 282 17 42
Jonathan LambregsBeleidswerking
Jonathan Lambregs
Beleidsmedewerker klimaat en mobiliteit
02 282 17 39
Sara Van DyckBeleidswerking
Sara Van Dyck
Beleidsmedewerker energie
02 282 17 32

Lidverenigingen

Arbeid & Milieu vzw
Dialoog vzw
Ecolife vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
Greenpeace Belgium vzw
JNM vzw
Natuurpunt vzw
Pixii
VIBE vzw
WWF-VLAANDEREN vzw

Campagnes

Ecobouwers Opendeur
Ecobouwers.be
Ecogator
Energy Saving Pioneers
Lokaal Kyotoprotocol
Mobimix.be
Nacht van de Duisternis

Downloads

08-12-2014  Laureaten Groene Sleutels 2015
03-10-2014  Dossier klimaatdoelstellingen 2030
23-09-2014  sponsorfiche 2015 Energiejacht
23-09-2014  sponsorfiche 2015 ESP
25-08-2014  Dossier: Snel elektriciteit besparen
14-08-2014  Bezwaarschrift Oosterweelverbinding
08-07-2014  Zienswijze BBL schaliegas in Nederland
30-06-2014  Our Energy Future
20-05-2014  Klimaatvraag, reacties politiek
20-03-2014  Dossier biomassa: Electrabel heeft geen recht op groenestroomcertificaten voor Max Green
14-03-2014  Brief Verhofstadt
02-03-2014  10 aanbevelingen voor een duurzaam woonbeleid
21-01-2014  Dossier Vlaamse Klimaatcijfers
23-12-2013  Groene Sleutel 2014
22-01-2013  Effect elektriciteitsbesparing op stroomvoorziening
03-12-2012  Fiche België klimaatrangschikking
19-04-2012  Dossier groene stroomcertificaten voor restafvalverbranding
27-02-2012  Energiebesparing maakt kernuitstap gemakkelijker
17-02-2012  Dossier: De beste besparing is investeren in energiebesparing.
19-01-2012  Bezwaarschrift kerncentrale Borsele
27-09-2011  Visie BBL: Slimme meters
23-06-2011  Kan Vlaanderen klimaat en economie verzoenen?
17-05-2011  Dossier groenestroomcertificaten zonne-energie
17-05-2011  Visienota ondersteuning groenestroomcertificaten
26-04-2011  Waarom geen kernenergie?
17-03-2011  Overzicht geplande en al gebouwde energiecentrales
01-02-2011  De energiemix als hefboom voor een duurzame energietoekomst in België
31-01-2011  Brief milieubeweging aan ministers over buitengewone Europese Raad over energie
25-10-2010  Europa’s grootste vervuilers steunen Amerikaanse senatoren die klimaatwetgeving blokkeren
25-10-2010  Visietekst energie en armoede
22-06-2010  Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven
23-03-2010  CAN Europe - Letter to European Council
07-01-2010  100107_Europese emmissiereductiedoestelling voor het Kopenhagenakkoord
07-01-2010  Europese emissiereductiedoelstelling voor het Kopenhagenakkoord
15-07-2009  Dossier nucleaire energie juli 2009
08-07-2009  Gemix reactie
14-05-2009  Bionerga inspraakreactie
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
30-04-2009  Brief aan minister Magnette over NIRAS consultatie
16-04-2009  Studie Vlaams Verkeerscentrum -- Snelheidsverlaging RO
08-04-2009  Verklaring over klimaatdoelstelling industrielanden (CANI)
03-02-2009  Dossier - Steenkool kan niet zonder groenestroomcertificaten
22-01-2009  BBL rapport snelheidslimieten autosnelwegen
11-12-2008  Open brief aan de Europese voorzitters over het klimaatpakket
05-12-2008  ECO 5 Poznan
26-11-2008  Mediadossier Klimaatconferentie Poznan 2008
12-09-2008  Brief europarlementsleden stemming richtlijn personenwagens
23-07-2008  Sluimerverbruik digitale televisie
05-06-2008  Winsten Suez-Electrabel en het federaal energiebeleid
07-05-2008  Beleggers op hete kolen
06-05-2008  Studie duurzame havens in Vlaanderen en Nederland
13-12-2007  Analyse Energiebenchmarking convenant
05-12-2007  Studie vrijwillige CO2-compensatieschema's in Europa
29-11-2007  Standpunt NGO's voor klimaatconferentie Bali, 2007
24-08-2007  Analyse eindrapport CE 2030
06-04-2007  Dossier Gewestelijk Expressnet GEN -- vier federaties
11-03-2007  Standpunt bio-energie BBL
10-01-2007  Rapport proefproject eco-driving
04-01-2007  Reactie BBL en WWF over NAP2
15-11-2006  Doorlichting leden Commissie Energie 2030
04-11-2006  Tijd voor vooruitgang
30-10-2006  Veroudering van kerncentrales
15-06-2006  Olkiluoto 3 - De bouw van een nieuwe kerncentrale in Finland
01-09-2005  Standpunt biobrandstoffen De Standaard
03-03-2005  evaluatieronde_Dilbeek
02-03-2005  checklist_monumentverlichting
02-03-2005  checklist_sportverlichting
02-03-2005  module1_formulier1
02-03-2005  Module1_formulier2
02-03-2005  Module1_nuttige_contacten
02-03-2005  Module1_Praktische_handleiding
24-11-2004  Advies milieuraad
06-10-2004  vrije tribune stookoliecheques of isolatiecheques
15-09-2004  charter lichthinder
15-09-2004  toelichting bij het charter lichthinder
28-04-2004  reactie BBL op Vlaams allocatieplan
14-04-2004  tabel lastenverdeling Kyoto - ministerraad Oostende
30-03-2004  bezwaarschrift Brussels allocatieplan
18-02-2004  Emissiehandel in Europa
31-12-2001  platformtekst windenergie 2001

Links naar partners

Greenpeace