Themabeeld

Home > Wetten en regels

Thema: Wetten en regels

Het mestdecreet, Vlarem, grondverzetsregeling, bodemsaneringsdecreet,… Milieuregelgeving neemt dag om dag toe. Het complexe kluwen aan wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven maakt het niet altijd makkelijk om te voldoen aan al de geldende regels. Deze complexiteit maar vooral het gebrek aan handhavingscapaciteit (personeel en middelen) zijn de voornaamste redenen voor inbreuken op de milieuwetgeving.


 

Actueel

Zwart op wit: TTIP hypothekeert klimaat en milieu

aanpasdatum4 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Industrie: ‘Wij willen meer gratis vervuilen’ Hof: ‘Neen, dat gaat niet door’

aanpasdatum4 mei 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

TTIP = Tekst die Thuishoort In Prullenbak

aanpasdatum28 april 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Nieuw erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen

aanpasdatum26 april 2016 | Artikel reactiesreageer

Als open ruimte bouwgrond wordt, krijgen eigenaars een dubbel cadeau

aanpasdatum7 april 2016 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

De regering schoof deel milieuhandhaving door aan gemeenten. En liet die zo verdwijnen

aanpasdatum25 maart 2016 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Strenge milieuwetgeving ≠ minder export

aanpasdatum17 maart 2016 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Reactie Bond Beter Leefmilieu op onthullingen over software-updates Opel: “Bevoegde ministers moeten heft in handen nemen”

aanpasdatum18 januari 2016 | Persbericht reactiesreageer

Bescherming bedreigde bossen stapje dichterbij

aanpasdatum10 december 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Gezocht: verdwenen milieubeleidsplan. Graag te bezorgen aan Vlaams Parlement

aanpasdatum3 december 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Contactpersonen

Erik GrietensBeleidswerking
Erik Grietens
Integraal ruimtebeheer, Juridische & sociale instrumenten
02 282 17 34

Lidverenigingen

Friends of the Earth Europe
Green 10

Downloads

04-05-2015  Verklaring middenveld TTIP
22-06-2012  BBL-rapport: Is de Vlaamse regering bang van groene economie?
22-06-2012  Overzicht BBL-Rapport Peeters II
22-06-2010  Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven
08-10-2009  Tombolareglement2
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
03-02-2009  Dossier - Steenkool kan niet zonder groenestroomcertificaten
22-09-2006  Reactie 09/06 BBL Natuurpunt Milieuschadedecreet
26-11-2004  pilootproject handhaving Puurs, Bornem, Sint-Amands

Links

Toon de links met Wetten en regels als thema