Themabeeld

Home > Wetten en regels

Thema: Wetten en regels

Het mestdecreet, Vlarem, grondverzetsregeling, bodemsaneringsdecreet,… Milieuregelgeving neemt dag om dag toe. Het complexe kluwen aan wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven maakt het niet altijd makkelijk om te voldoen aan al de geldende regels. Deze complexiteit maar vooral het gebrek aan handhavingscapaciteit (personeel en middelen) zijn de voornaamste redenen voor inbreuken op de milieuwetgeving.


 

Actueel

Ook lage-emissiezone in Antwerpse haven

aanpasdatum10 oktober 2013 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

6% btw op elektriciteit is niet sociaal en nefast voor het milieu

aanpasdatum10 oktober 2013 | Beleidsb@BBeL reacties2 reacties

Raad van State vernietigt plan bouw stadion Brugge Chartreusegebied

aanpasdatum26 september 2013 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Patatten proces: gevaarlijk precedent

aanpasdatum26 september 2013 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

De rechtstaat valt niet om te leiden

aanpasdatum28 april 2013 | Milieublog reactiesreageer

De rechtstaat valt niet om te leiden

aanpasdatum28 april 2013 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Een groeistrategie voor Europa moet ook ecologisch zijn: 6 prioriteiten van de milieubeweging

aanpasdatum25 januari 2013 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Al meer dan 13.000 handtekeningen voor meer windmolens in de buurt

aanpasdatum29 november 2012 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Naar een routekaart voor een koolstofarme economie

aanpasdatum29 november 2012 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Minaraad vernietigend voor nieuwe energieconvenanten

aanpasdatum29 november 2012 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Contactpersonen

Erik GrietensBeleidswerking
Erik Grietens
Integraal ruimtebeheer, Juridische & sociale instrumenten
02 282 17 34

Lidverenigingen

Friends of the Earth Europe
Green 10

Downloads

22-06-2012  BBL-rapport: Is de Vlaamse regering bang van groene economie?
22-06-2012  Overzicht BBL-Rapport Peeters II
22-06-2010  Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven
08-10-2009  Tombolareglement2
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
03-02-2009  Dossier - Steenkool kan niet zonder groenestroomcertificaten
22-09-2006  Reactie 09/06 BBL Natuurpunt Milieuschadedecreet
26-11-2004  pilootproject handhaving Puurs, Bornem, Sint-Amands

Links

Toon de links met Wetten en regels als thema