Themabeeld

Home > Wetten en regels

Thema: Wetten en regels

Het mestdecreet, Vlarem, grondverzetsregeling, bodemsaneringsdecreet,… Milieuregelgeving neemt dag om dag toe. Het complexe kluwen aan wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven maakt het niet altijd makkelijk om te voldoen aan al de geldende regels. Deze complexiteit maar vooral het gebrek aan handhavingscapaciteit (personeel en middelen) zijn de voornaamste redenen voor inbreuken op de milieuwetgeving.


 

Actueel

Reactie op beslissing tarieven kilometerheffing vrachtwagens

aanpasdatum19 mei 2015 | Persbericht reactiesreageer

Drie op vier Belgen wil kilometerheffing voor vrachtwagens

aanpasdatum8 mei 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Drie op vier Belgen wil kilometerheffing voor vrachtwagens

aanpasdatum7 mei 2015 | Persbericht reactiesreageer

Trans-Atlantische akkoorden : het Belgische middenveld vraagt opschorting van de onderhandelingen

aanpasdatum4 mei 2015 | Persbericht reactiesreageer

BBL en Natuurpunt vragen oordeel Grondwettelijk Hof over permanente omgevingsvergunning

aanpasdatum30 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

21 jachthavens en zwemvijvers hijsen de Blauwe Vlag

aanpasdatum28 april 2015 | Persbericht reactiesreageer

Nederlands parlement kritisch over vrijhandelsverdrag TTIP

aanpasdatum3 april 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

aanpasdatum20 maart 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

aanpasdatum19 maart 2015 | Persbericht reactiesreageer

Vergroening fiscaliteit gaat perfect samen met koopkracht en jobcreatie

aanpasdatum13 februari 2015 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Contactpersonen

Erik GrietensBeleidswerking
Erik Grietens
Integraal ruimtebeheer, Juridische & sociale instrumenten
02 282 17 34

Lidverenigingen

Friends of the Earth Europe
Green 10

Downloads

04-05-2015  Verklaring middenveld TTIP
22-06-2012  BBL-rapport: Is de Vlaamse regering bang van groene economie?
22-06-2012  Overzicht BBL-Rapport Peeters II
22-06-2010  Ontwerpbezwaarschrift tegen de milieuvergunningsaanvraag van E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven
08-10-2009  Tombolareglement2
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
03-02-2009  Dossier - Steenkool kan niet zonder groenestroomcertificaten
22-09-2006  Reactie 09/06 BBL Natuurpunt Milieuschadedecreet
26-11-2004  pilootproject handhaving Puurs, Bornem, Sint-Amands

Links

Toon de links met Wetten en regels als thema