Themabeeld

Home > Verkeer

Thema: Verkeer

Het milieu- en mobiliteitsvraagstuk oplossen is niet eenvoudig. Je moet ervoor raken aan de bestaande verplaatsingspatronen. Verplaatsingen gebeuren immers steeds sneller en over langere afstanden en dat vergroot de druk op natuur en milieu. Bovendien zorgt de centrale ligging van Vlaanderen voor heel wat transitverkeer waarvan wij wel de lasten dragen, maar op geen enkele wijze meegenieten van de lusten. De vraag is dus welk soort verkeersontwikkeling met welke effecten (leefbaarheid, gezondheid, ruimte ...) we nog aanvaardbaar en betaalbaar vinden. Mobiliteitsproblemen lossen we in elk geval niet op met een door de samenleving gefinancierd infrastructuuropbod dat de verschillende vervoermiddelen tegen elkaar uitspeelt. Dat zorgt alleen maar voor nog meer nutteloos transport, meer kosten en meer milieuoverlast.

Actueel

Bezwaarschrift BBL tijdens openbaar onderzoek Oosterweelverbinding

aanpasdatum11 april 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Ringland voor vlotter verkeer, meer ruimte en gezonde lucht in Antwerpen

aanpasdatum21 maart 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

SMOG-alarm: structurele maatregelen nodig

aanpasdatum14 maart 2014 | Beleidsb@BBeL reacties1 reactie

Oosterweel strop voor onze gezondheid

aanpasdatum21 februari 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Belgerinkel 2014: vernieuwde formule

aanpasdatum18 februari 2014 | Milieub@BBeL reactiesreageer

Smart Move, een baanbrekend project

aanpasdatum18 februari 2014 | Milieub@BBeL reactiesreageer

Oosterweel strop voor onze gezondheid

aanpasdatum14 februari 2014 | Persbericht reacties1 reactie

Weg met de misverstanden over de slimme kilometerheffing

aanpasdatum14 februari 2014 | Beleidsb@BBeL reacties8 reacties

Oosterweelverbinding nefast voor klimaat

aanpasdatum14 februari 2014 | Beleidsb@BBeL reactiesreageer

Oosterweelverbinding nefast voor klimaat

aanpasdatum13 februari 2014 | Persbericht reactiesreageer

Contactpersonen

Projecten en campagnes
Jelle De Keyser
Mobiliteit
02 282 19 47
Benedicte SwennenProjecten en campagnes
Benedicte Swennen
Mobiliteit
02 282 19 48
Mathias Bienstman Beleidswerking
Mathias Bienstman
Energie Klimaat Mobiliteit
02 282 17 37

Lidverenigingen

ABLLO vzw
Arbeid & Milieu vzw
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw
Friends of the Earth Europe
Green 10
Milieugroep de Mangelbeek vzw
MOBIEL 21 vzw
Taxistop vzw
Trage Wegen vzw
TreinTramBus

Campagnes

Met belgerinkel naar de winkel
Mobimix.be
Smart Move

Downloads

12-02-2014  Rapport Onderzoek Expeditie Duurzame Mobiliteit
17-10-2011  Groene fiscaliteit. Fiche 5: Bedrijfswagens
15-12-2010  Brusselse ring: extra studiewerk gevraagd
08-10-2010  Uitdagingen voor elektrische mobiliteit
01-09-2010  Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee?
15-04-2010  parlementaire vraag zwavelarme brandstof zeeschepen (feb-maart 2010)
17-03-2010  Resultaten bevraging autodelen
12-02-2010  bijlage_vacature_mobiliteitsmedewerker
25-01-2010  Projectfiche autodelen promoten bij en door lokale overheden
18-01-2010  Lange termijnevaluatie van de campagne ‘ik kyoto’
14-05-2009  Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009
16-04-2009  Studie Vlaams Verkeerscentrum -- Snelheidsverlaging RO
22-01-2009  BBL rapport snelheidslimieten autosnelwegen
12-09-2008  Brief europarlementsleden stemming richtlijn personenwagens
06-05-2008  Studie duurzame havens in Vlaanderen en Nederland
06-04-2007  Dossier Gewestelijk Expressnet GEN -- vier federaties
10-01-2007  Rapport proefproject eco-driving
07-12-2006  Advies strategisch plan Gentse Kanaalzone
25-10-2006  Ranking CO2-uitstoot autoconstructeurs
23-06-2006  Reactie BBL - NP op plan MER Antwerpse Haven
08-02-2006  Infofolder 'Mobiliteitscontract: burger en bestuur samen aan het stuur'
07-07-2004  tekst ronde tafel luchthavens 25 juni 2004
14-09-2001  Executive summary of the NGO-Conference on Transport and Environment on 14/09/2001
14-09-2001  Memorandum To the European Ministers of ‘Transport and Environment’ - september 2001

Links

Toon de links met Verkeer als thema