1.2. Voor welke soort grondstof werkt een statiegeldsysteem het best? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1.2. Voor welke soort grondstof werkt een statiegeldsysteem het best?

Voor grondstoffen die een relatief snelle omlooptijd hebben en die na gebruik niets waard zijn voor de eindgebruiker, maar wel een grote milieu-impact hebben of grondstofwaarde bevatten, is een statiegeldsysteem de beste manier om ze opnieuw in te zamelen voor hergebruik of recyclage.

Het principe is ideaal voor zogenaamde ‘fast moving consumer goods’ zoals drank(verpakkingen), maar ook voor kostbare metalen in bijvoorbeeld GSM’s en tablets. Het is effectief, omdat de financiële prikkel geen gelijke kent in het behalen van hoge inzamelpercentages: statiegeldsystemen halen rond de 95%. Het is ook efficiënt, omdat de grote inzamelpercentages en de zuivere stroom aan materialen hergebruik of recyclage gemakkelijker en minder duur maakt.