1.3. Hoe zorgt statiegeld voor een gedragswijziging bij mensen? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1.3. Hoe zorgt statiegeld voor een gedragswijziging bij mensen?

Tegenstanders van statiegeld verwijzen vaak naar de nood van gedragswijziging bij consumenten. Mensen moeten volgens hen overtuigd of gedwongen worden om niets meer op straat te werpen. Zij stellen sensibiliserings- en repressiemaatregelen voor (via het installeren van camera’s, hoge GAS-boetes en dergelijke). 

Dat doen we al enkele decennia, maar intussen is nog steeds geen fundamentele gedragswijziging ontstaan, omdat mensen (psychologisch) zo niet in elkaar zitten. Daarom is een statiegeldsysteem een elegante oplossing, want via de financiële prikkel wordt het terugbrengen van verpakkingen als het ware de basisoptie

Mensen moeten geen inspanning leveren om de ‘goede’ keuze te maken, want die is namelijk overduidelijk. Het is dus een soort van morele ontzorging, waardoor de mentaliteitswijziging zich volautomatisch voltrekt, zoals dat in Duitsland en Scandinavische landen het geval is en het er de normaalste zaak van de wereld is.