1.5. Moet je verpakkingen inleveren op de plaats waar je ze hebt gekocht? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1.5. Moet je verpakkingen inleveren op de plaats waar je ze hebt gekocht?

De plaats van aankoop door de consument (en dus de betaling van statiegeld aan de verkoper) is niet noodzakelijk de plaats van inzameling. De consument kan dus vrij kiezen waar hij of zij verpakkingen inlevert. 

Voor de handelaars maakt dit uiteraard wel een verschil. Op bepaalde plaatsen komen namelijk vaker verpakkingen binnen dan er verkocht worden, of omgekeerd. Daarom verrekent een centraal beheerorganisme (zoals Fost Plus) deze verschillen bij de handelaars en inzamelpunten, zodat zij hier geen voor- of nadeel van ondervinden.