1.8. Neemt de producent een grotere verantwoordelijkheid op in een statiegeldsysteem? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1.8. Neemt de producent een grotere verantwoordelijkheid op in een statiegeldsysteem?

De opruiming van zwerfvuil is vandaag de facto een subsidie van de overheid aan bepaalde mensen en bedrijven om te mogen vervuilen. Deze laatsten ontlopen hun verantwoordelijkheid en schuiven die af op gemeenten en burgers. Via een statiegeldsysteem moeten producenten een grotere bijdrage leveren dan vandaag het geval is. 

De producenten draaien vandaag niet op voor het opruimen van verpakkingen in de natuur en onze leefomgeving, enkel voor het bestaande inzamelingssysteem van de blauwe PMD zak (via Fost Plus). Evenmin brengen ze de gevolgen van de plastic soep in de oceanen (en andere dergelijke problemen) mee in rekening. 

Dankzij een statiegeldsysteem dragen producenten de volledige (100%) eindverantwoordelijkheid voor hun verpakkingen. Als het systeem via niet-geïnd statiegeld en de verkoop van recyclaat niet zelfbedruipend is, dan passen de producenten bij om de financiering rond te krijgen.