2.1. Welke vermindering aan zwerfafval kan een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes opleveren in Vlaanderen? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.1. Welke vermindering aan zwerfafval kan een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes opleveren in Vlaanderen?

Ovam heeft in 2015 een impactanalyse laten uitvoeren over de invoering van statiegeld in Vlaanderen. Qua volume maken drankverpakkingen in Vlaanderen 40% uit van de totale hoeveelheid zwerfvuil. In gewicht is dat ongeveer 33% van het zwerfvuil, wat overeenkomt met 5.575 ton aan verpakkingen die we uit onze leefomgeving en natuur kunnen houden. CE Delft schat dat een statiegeldsysteem het aandeel flesjes en blikjes in het zwerfafval kan terugdringen met 70%-90%. 

Een studie die eind april 2018 werd uitgevoerd in Limburg, toont aan dat 43,3 procent van het volume aan zwerfvuil uit plastic en metalen blikjes bestaat. Terwijl de statiegeldstudie van Ovam op schattingen is gebaseerd, is de Limburgse studie de eerste die op wetenschappelijke leest is geschoeid.