2.3. Kunnen gemeenten (en dus de belastingbetaler) met een statiegeldsysteem hun opruimkosten voor zwerfvuil drukken? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.3. Kunnen gemeenten (en dus de belastingbetaler) met een statiegeldsysteem hun opruimkosten voor zwerfvuil drukken?

Het volume van het zwerfvuil is bepalend voor de uiteindelijke kost van zwerfvuilopruiming. De impactanalyse van OVAM stelt duidelijk dat de kost voor het opruimen van zwerfvuil en ledigen van straatvuilbakken zal dalen met ongeveer een derde. 

Uit dezelfde studie blijkt dat statiegeld de kosten van het opruimen en voorkomen van zwerfafval voor gemeenten met ongeveer 20,1 miljoen euro kan verminderen. Dit bedrag is evenwel gebaseerd op studiewerk uit 2013. De kosten voor gemeenten werden toen slechts geschat op 55,1 miljoen euro in plaats van 155,4 miljoen. 

De besparingen dankzij een statiegeldsysteem zijn in de impactanalyse dus fel onderschat. De eerdere geschatte besparing van 20,1 miljoen euro kan dus gecorrigeerd worden naar 56,7 miljoen euro.

De kost voor het opruimen wordt voor meer dan 90% betaald door lokale besturen, de rest via agentschappen van de Vlaamse overheid en anderen. Met andere woorden: de belastingbetaler kan een flink bedrag besparen.