2.4. Gaat de evolutie van het zwerfvuil de goede kant op? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.4. Gaat de evolutie van het zwerfvuil de goede kant op?

De hoeveelheid zwerfafval in 2015 wordt door OVAM geschat op 20.426 ton; dat is 17% meer dan de 17.500 ton die in 2013 werd geschat. Dit heeft mogelijk te maken met verbeterde meetmethodes, maar het is alvast duidelijk dat er van een fundamentele trendbreuk geen sprake is. Dat blijkt ook uit de getuigenissen van de talloze vrijwilligers en gemeenten die het hele jaar door blikjes en flesjes blijven opruimen.

Het is belangrijk te onthouden dat Vlaanderen zich in haar uitvoeringsplan huishoudelijk afval tot doel stelt om het zwerfafval tegen 2022 met 20% (qua gewicht) te laten dalen. Dit jaar evalueert de Vlaamse overheid of het zwerfvuilbeleid voldoende resultaat oplevert. Het is een belangrijke mijlpaal om het beleid richting 2022 bij te sturen.