2.5. Kost een statiegeldsysteem geld aan winkeliers en supermarkten? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.5. Kost een statiegeldsysteem geld aan winkeliers en supermarkten?

Er zijn uiteraard kosten verbonden aan een statiegeldsysteem, zoals bijvoorbeeld de aanschaf en het beheer van inzamelingsmachines en het beheersysteem. Tegenstanders van statiegeld beweren dat dit de retailsector op kosten zal jagen, maar dat is niet juist. Het zelfs perfect mogelijk om ervoor te zorgen dat ook retailers en winkeliers financieel voordeel halen uit zo’n systeem. 

In Noorwegen is bv. een beheerorganisme opgezet (Infinitum), nota bene door de drankenproducenten zelf. Supermarkten en winkels die een inzamelingsmachine plaatsen, krijgen van Infinitum een vergoeding (de zogenaamde ‘handling fee’) per flesje en blikje dat ze inzamelen. 

Die handling fee compenseert de kosten van supermarkten en winkels en laat toe om de investeringskost op slechts enkele jaren terug te verdienen, zodat ze op termijn zelfs financieel baat hebben bij het systeem. In Noorwegen verdienen supermarkten hun investeringen binnen ongeveer 3 jaar terug, terwijl de geschatte levensduur van een statiegeldmachine tussen de 7 tot 10 jaar ligt.