2.6. Moet elke winkel of verkooppunt een machine installeren? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.6. Moet elke winkel of verkooppunt een machine installeren?

In het voorstel dat OVAM heeft ontwikkeld, zouden middelgrote en grote distributiecentra (meer dan 400m2) verplicht zijn om als inzamelpunt te fungeren. Overige verkooppunten zouden niet verplicht zijn statiegeldverpakkingen terug te nemen, maar kunnen zich wel vrijwillig aansluiten. 

Het is ook mogelijk om in kleine verkooppunten te werken met inzameling via eenvoudige zakken, die vervolgens via het principe van ‘reversed logistics’ worden meegegeven met de drankleveranciers, zoals dat bv. in Noorwegen gebeurt. Machines kunnen ook in afvalstraatjes, openbare parkings e.d. staan, zodat het centraal beheerorgaan in samenwerking met overheden een goede spreiding in het land kan voorzien.

Bestaande voorbeelden tonen aan dat de meeste verkooppunten, ook de kleine, uiteindelijk meedoen aan het systeem, enerzijds omdat ze er op termijn financieel baat bij hebben, en anderzijds omdat ze het zien als een manier om aan klantenbinding te doen. Iemand die verpakkingen terugbrengt, is namelijk sneller geneigd om nieuwe artikelen in de winkel te kopen alvorens naar huis of het werk te gaan.