2.8. Is statiegeld een extra kost voor de burger? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.8. Is statiegeld een extra kost voor de burger?

Tegenstanders van statiegeld voeren aan dat statiegeld asociaal is. Statiegeld zou iedereen laten meebetalen, en zou de mensen treffen die vandaag netjes sorteren. Dat klopt niet, want wie in een statiegeldsysteem netjes sorteert, krijgt zijn geld terug. 

Het huidige systeem is daarentegen wraakroepend. Op dit moment komen vervuilers (de individuen) en de verantwoordelijken van de verpakking (de producenten) ongestraft weg indien een blikje of fles in de natuur of leefomgeving belandt. Zij hoeven er niet voor te betalen.

De belastingbetaler betaalt wel voor het zwerfvuil, met name via de gemeente, die personeel in dienst heeft en machines moet aanschaffen om zwerfvuil op te kuisen. Ook vrijwilligers, die via campagnes gemobiliseerd worden, nemen een kost op zich (in de vorm van arbeid).

Tot slot draagt ook het milieu een niet in geld uit te drukken kost, doordat de verpakkingen die niet opgehaald worden, fauna en flora aantasten.