2.9. Zal een statiegeldsysteem leiden tot meer grensaankopen? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.9. Zal een statiegeldsysteem leiden tot meer grensaankopen?

De vrees bestaat dat de invoering van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen leidt tot een verschuiving van aankopen van dranken naar het buitenland. Die aankopen uit het buitenland vinden nu al plaats, tussen de 5-8% volgens de impactstudie, aangezien de prijzen in Nederland en Frankrijk (maar niet in Duitsland) lichtjes lager zijn.

Zoals de impactanalyse van OVAM duidelijk maakt, hangt de verhouding tussen kostprijs en opbrengsten van een statiegeldsysteem volledig af van de manier waarop het systeem wordt ontworpen. Het is dus perfect mogelijk om prijsstijgingen ten opzichte van het buitenland te vermijden. 

Consumenten zullen ook minder geneigd zijn om producten in het buitenland aan te kopen, als men de verpakkingen niet in Belgische inzamelpunten kwijt kan. In elk geval zijn er geen indicaties uit het buitenland dat statiegeld heeft geleid tot prijsstijgingen en/of geleid heeft tot meer aankopen in het buitenland.

Tot slot is het verschil in prijs op plaatsen waar al grensaankopen plaatsvinden veel hoger dan de 1,5 cent per plastic fles en 0,5 cent per blikje die producenten eventueel zouden doorrekenen. De extra brandstofkosten wegen bij deze erg lage bedragen te zwaar door. Indien producenten vrezen om marktaandeel te verliezen, kunnen ze er bovendien voor kiezen om die verwaarloosbare kost zelf te dragen, in plaats van ze door te rekenen aan de consument.