3.3. Wat met Frankrijk? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

3.3. Wat met Frankrijk?

In Frankrijk worden stappen genomen om statiegeld op plastic flessen en blikjes in te voeren. Men neemt zich voor om dit eerst in te voeren op plaatsen waar de inzamelpercentages het laagst zijn. In Frankrijk zijn dat de dichtst bevolkte stedelijke zones. Op basis daarvan kan het systeem vervolgens uitgebreid worden. Men zal er statiegeld invoeren als de lokale overheden er niet in slagen om te voldoen aan de Europese verplichting om 77% van de plastic flessen in te zamelen tegen 2025 en 90% tegen 2029. In het tweede semester van 2023 zal een evaluatie plaatsvinden om te bekijken of de lokale overheden zich op het juiste traject bevinden.