3.5. Wat met Wallonië? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

3.5. Wat met Wallonië?

Het debat over een statiegeldsysteem is ook in Wallonië opgeflakkerd. De Waalse regering is in verschillende gemeenten begonnen met pilootprojecten op blikjes, al moeten we zeggen dat dit niet het systeem is dat wij voor ogen hebben. Het gaat namelijk niet over een echt statiegeldsysteem, maar om een systeem van premies. 

Het was Minister Di Antonio die in 2011 als eerste pleitte voor een statiegeldsysteem. In Brussel is ook bevoegd Minister Frémault een voorstander. Sinds de opening voor statiegeld in Vlaanderen, dankzij de steun van de Europese Commissie en de ontwikkelingen in de buurlanden, is er ook in Wallonië meer en meer kans op een statiegeldsysteem.

Vanzelfsprekend zou een Belgisch systeem voor statiegeld efficiënter werken, en zou het voor handelaars, consumenten en politiek beslist een goede zaak zijn om een gedeeld systeem (beheerd door Fost Plus) op te starten.