4.1. Bestaat er bij de Vlaamse burger een draagvlak voor statiegeld? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

4.1. Bestaat er bij de Vlaamse burger een draagvlak voor statiegeld?

Het bureau voor marktonderzoek GfK voerde begin juni 2018 een enquête uit bij 5134 Belgen over statiegeld, in opdracht van Recycling Netwerk Benelux. Intussen schaart 87% zich achter de stelling dat statiegeld het zwerfvuil zou terugdringen, een grote stijging sinds de enquête van Test-Aankoop (zie hieronder). Opmerkelijk: bij de kiezers van de N-VA en Open VLD is een hele grote meerderheid voorstander van statiegeld. Nochtans spraken deze twee regeringspartijen zich vooralsnog niet positief uit over statiegeld.

Enkele maanden voor dit onderzoek van GfK liet ook Test Aankoop een enquête uitvoeren: 66% van de Belg bleek toen al voorstander. Mocht het systeem van statiegeld worden ingevoerd, dan is 88% van de ondervraagden bereid om verpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten zoals de supermarkt. 

Het Belang van Limburg deed in 2015 een gelijkaardige oefening, en in 2018 kwamen gelijkaardige cijfers naar boven: 75% is voorstander. In buurten waar zwerfvuil ligt, stoort 91% van de bewoners zich eraan. Dat is niet toevallig, want ook in de rest van Vlaanderen stoort de Vlaming zich het meest aan zwerfvuil, aldus de stads- en gemeentemonitor van de Vlaamse overheid.

Bij een enquête van L’Avenir uit 2011 onder ruim 3.800 Belgische respondenten, reageerde 61% positief op het idee om statiegeld in te voeren als dat helpt om zwerfvuil in de bermen tegen te gaan.