4.4. Hoe kijken mensen in het buitenland naar statiegeld? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

4.4. Hoe kijken mensen in het buitenland naar statiegeld?

Statiegeldsystemen zijn al op 38 plaatsen in het buitenland ingevoerd. In Scandinavische landen, Duitsland en Nederland is het systeem volledig ingeburgerd. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat mensen in Vlaanderen dat niet even vanzelfsprekend zullen vinden eens het systeem is ingevoerd.

Het Nederlands Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, een door het bedrijfsleven gefinancierde organisatie, liet recent een studie uitvoeren over de aanvaarding van verschillende inzamelsystemen. Daaruit blijkt dat mensen statiegeld helemaal niet vervelend vinden. 

Op pagina 37 van die studie staat een duidelijke grafiek, waarbij opvalt dat “ook het bewaren en terugbrengen van PET-flessen gemiddeld als zeer gemakkelijk wordt beoordeeld.” Statiegeld krijgt op het vlak van gemak de hoogste waardering van alle inzamelingshandelingen die worden voorgesteld. 93% vindt het bewaren en terugbrengen van flessen tamelijk tot zeer gemakkelijk.