5.1. Is het beter om PET-flessen via een statiegeldsysteem te recycleren? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

5.1. Is het beter om PET-flessen via een statiegeldsysteem te recycleren?

Gerecycleerd PET uit een statiegeldsysteem is zuiverder dan materiaal dat via een ander systeem, zoals de blauwe zak (PMD), is ingezameld. Dankzij statiegeld is het ingezameld materiaal namelijk per definitie een monostroom. Er zijn dus geen andere materialen die voor contaminatie (vermenging) zorgen. Hoe zuiverder het materiaal, hoe makkelijker te recycleren en hoe hoger de prijs die recyclagefabrieken betalen voor het materiaal.

Zoals de impactstudie van OVAM aangeeft, waren de prijzen voor PET-materiaal uit het Nederlandse systeem in de periode 2012 tot 2014 zo’n 650 tot 800 euro per ton. Dit is zo’n 200 euro per ton meer dan de waarde voor PET die Fost Plus op haar website publiceert (ten tijde van de publicatie in 2015). 

Fost Plus stelt daarentegen een nieuwe, uitgebreide blauwe zak voor. Ze stellen zich tot doel om alle plastics, onafhankelijk van de kwaliteit, te verzamelen in de PMD-zak. Dat levert dus een gemengde stroom aan materialen op. Voor een hoogwaardige recyclage van PET-flessen en blikjes zorgt dat voor problemen, omdat een gemengde stroom de kwaliteit en dus de waarde van het gerecycleerd materiaal verlaagt. 

Die minderwaardige fractie moet dus uitgesorteerd worden, terwijl dat bij een statiegeldsysteem al bij de bron gebeurt: het levert monostromen op. Bronscheiding is efficiënter en levert betere resultaten op dan nascheiding.