5.2. Is het beter om blikjes via een statiegeldsysteem te recycleren? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

5.2. Is het beter om blikjes via een statiegeldsysteem te recycleren?

Slechts de helft van de op de markt gebrachte blikjes wordt ingezameld via de blauwe zak. Nog steeds belandt 20% van de blikjes in de restafvalzak, waarna ze in een afvaloven verbrand worden. Verbranding is ook het lot van blikjes afkomstig van opgeraapt zwerfafval of straatvuilnisbakken. Vervolgens recupereert men het metaal na verbranding. 

Onderzoek van studenten aan de KULeuven tonen aan dat op die manier slechts 65,64% van de metalen verpakkingen wordt gerecycleerd. Dat contrasteert fel met de 102,6% recyclage die Fost Plus rapporteert

Volgens de impactanalyse van OVAM gaat het jaarlijks om 9.000 ton, die men simpelweg bij de recyclagecijfers telt. Men houdt er geen rekening mee dat heel wat metaal in de restafvalzak terecht komt dat niet afkomstig is van op de markt gebrachte drankblikjes. Daarom rapporteert Fost Plus erg hoge recyclagecijfers.

Bovendien zijn de metaalslakken van slechtere (want niet homogene) kwaliteit, net zoals PET uit de blauwe zak ook van mindere kwaliteit is. Een statiegeldsysteem levert een stroom van hogere kwaliteit op, wat hoogwaardige recyclage vanzelfsprekend ten goede komt. Daarom rapporteert Fost Plus erg hoge recyclagecijfers. In realiteit wordt slechts de helft gerecycleerd.