5.5. Haalt Vlaanderen goede recyclagecijfers? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

5.5. Haalt Vlaanderen goede recyclagecijfers?

We krijgen dikwijls te horen dat Vlaanderen koploper is in recyclage. Er is echter een probleem met de rekenmethodes, waardoor de inzamel- en recyclagepercentages voor plastic en blik (maar ook voor glas en drankkartons) stelselmatig worden overschat. 
 
Recycling Netwerk Benelux maakte een gedetailleerde analyse waarin dit uitvoerig wordt toegelicht. Daaruit blijkt dat maximaal 61,2% tot 67,2% van de plastic flessen recycleerd wordt (in plaats van 87,7% volgens Fost Plus). Voor blik is dat slechts de helft (in plaats van de 102,6% volgens Fost Plus, wat eigenlijk onmogelijk is).  

Dit komt onder meer omdat ongeveer 5-10% van de drankverpakkingen in het afval door consumenten is aangekocht in het buitenland en niet afkomstig is van leden van Fost Plus. 
 
Daarnaast komt zo’n 8% van de verpakkingen op de Belgische markt van fabrikanten die niet aangemeld zijn bij Fost Plus. Dit zijn de zogenaamde 'freeriders'. Deze verpakkingen worden ingezameld via de blauwe zak en opgeteld bij de recyclagecijfers. 

De officiële berekeningen gaan er ook van uit dat alles wat wordt uitgesorteerd, ook wordt gerecycleerd. Voor PET-flessen leidt dit tot een overschatting van circa 6%. Bovendien zijn ook de schattingen voor blik (zie 5.2.) fel overschat.