6.1. Betalen producenten al bijdragen op verpakkingen? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

6.1. Betalen producenten al bijdragen op verpakkingen?

Sinds de jaren ‘90 is een federale verpakkingsbijdrage in voege. Die heffing wou vooral herbruikbare verpakkingen stimuleren, aangezien een heffing wordt gelegd op elke op de markt gebrachte verpakkingen. De verpakkingsbijdrage is er gekomen als compensatie voor het afschaffen van accijnzen op drinkwaters, deels voor andere niet-alcoholische dranken, en een forse verlaging van de btw.  

De bijdrage levert de schatkist jaarlijks ongeveer 322 miljoen op, maar aangezien ze niet sturend is, stelt minister Schauvliege in haar verpakkingsplan voor om de verpakkingsbijdrage te doen dalen in ruil voor het invoeren van een statiegeldsysteem. We moeten hierbij wel opletten dat herbruikbare verpakkingen niet benadeeld worden tegenover wegwerpverpakkingen. Dit moeten we met andere woorden kaderen in een breder verpakkingsbeleid met maatregelen om herbruikbare verpakkingen te stimuleren. Dat blijft vanuit milieustandpunt altijd de beste keuze.