6.3. Moeten we een systeem van volledige producentenverantwoordelijkheid invoeren? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

6.3. Moeten we een systeem van volledige producentenverantwoordelijkheid invoeren?

Tegenstanders van statiegeld stellen dat we vooral moeten mikken op het invoeren van volledige producentenverantwoordelijkheid. De sector kan dan vervolgens zelf kiezen hoe ze de doelstellingen bereikt. 

Nu staat die producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil al sinds 2013 beschreven in VLAREMA (het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) in art. 3.4.11.1.

De huidige invulling betekent dat de producenten (vrijwel) alleen de kosten voor de selectieve inzameling van producten betalen en bijvoorbeeld niet de kosten voor de inzameling en verwerking van producten die bij het restafval, in publieke vuilnisbakken of in het milieu (als zwerfvuil) belanden. 

Het is dus enkel een kwestie van een correcte toepassing van VLAREMA. Een statiegeldsysteem is een manier om dit meteen uit te voeren. Bovendien is het aan de drie gewestelijke regeringen in België om de inzamel- en recyclagedoelstellingen hoog genoeg te leggen, waardoor de facto een statiegeldsysteem zal ingevoerd worden, zoals het Noorse systeem aantoont.