6.4. Hoe hoog zal het statiegeld zijn? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

6.4. Hoe hoog zal het statiegeld zijn?

Het bedrag moet voldoende hoog zijn om mensen aan te zetten om de verpakkingen opnieuw binnen te brengen. In het voorkeursscenario dat OVAM heeft uitgevoerd, kiest men voor een bedrag van 25 cent per verpakking. Een teruggavepercentage van 90% is met dat bedrag een realistische inschatting. Dit is uiteraard geen definitieve keuze, maar slechts een aanbeveling.