Informatie voor marktpartijen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Informatie voor marktpartijen

Hoe gaat Cleaner Car Contracts in zijn werk?

Meten is weten: op basis van metingen brengen we de groene evolutie van het wagenpark van de deelnemende bedrijven en leasemaatschappijen in beeld. Hierbij ligt de focus op de vermindering van de CO2-uitstoot en op de Ecoscore. Dit is een milieuscore voor voertuigen die aangeeft hoe goed een voertuig scoort op vlak van de uitstoot van broeikasgassen, luchtkwaliteit en geluidshinder. 

Concreet streven we volgende doelen na:

  • De conventionele leasevloot heeft in 2020 een uitstoot van maximaal 95 g CO2/km;
  • De gemiddelde Ecoscore van de leasevloot bedraagt 70 in 2020;
  • (facultatief meerdere doelstellingen, vrij in te vullen).

Daarnaast kunt u zichzelf tussentijdse doelen stellen: een verbetering van de gemiddelde Ecoscore met 5% in het eerste jaar, bijvoorbeeld. Of u kunt opteren voor specifieke doelstellingen gekoppeld aan het beleid binnen uw bedrijf, zoals het opnemen van 10 volledig elektrische wagens in uw wagenpark.

Wat vragen we?

Cleaner Car Contracts-fleetowners en -marktpartijen verbinden zich ertoe om vooropgestelde verbeteringen op het vlak van CO2-uitstoot en Ecoscore na te streven. Ze slaan hiervoor de handen in elkaar en stellen de nodige data voor monitoring van de resultaten ter beschikking van Cleaner Car Contracts. Deze data worden vertrouwelijk behandeld. 
We vragen aan de leasingbedrijven een financiële bijdrage ter ondersteuning van de campagne en haar werking, op basis van het aantal nieuw gekochte wagens in het voorgaande jaar (bedragen exclusief btw):

  • > 10.000 wagens: 5000 euro
  • 3500 - 9999 wagens: 3500 euro
  • 1000 - 3499 wagens: 2500 euro
  • < 1000 wagens: 1000 euro

Wat krijgt u hiervoor terug?

Erkenning en zichtbaarheid

Uw onderneming krijgt het Cleaner Car Contracts Certificaat als bewijs voor uw deelname, een certificaat dat u onder meer kan gebruiken voor uw duurzaamheidsverslaggeving. We vermelden uw deelname en het logo van uw onderneming in de communicatie rond de CCC-campagne.

Kennis en inzicht

We brengen vertegenwoordigers van de CCC-bedrijven samen en zorgen voor een nieuwsbrief met bruikbare informatie van en voor fleetowners en leasebedrijven. Via de CCC-benchmark kan u zich vergelijken met gelijkaardige organisaties op vlak van duurzame mobiliteit.

Netwerk

U komt in contact met gelijkgestemden en bedrijven/organisaties die u kunnen ondersteunen in uw zoektocht naar duurzame bedrijfsmobiliteit.

Invloed

Laat uw belang horen in de (inter)nationale politieke arena. De CCC-coalitie bundelt de krachten om oplossingen voor te leggen bij de bevoegde overheden.

Hoe neemt u deel aan Cleaner Car Contracts?

Stap 1: Schrijf u in

Inschrijven doet u door een mail te sturen naar info@cleanercarcontracts.be

Stap 2: Onderteken de samenwerkingsovereenkomst

Wij stellen een CCC-samenwerkingsovereenkomst op waarin de streefdoelen en wederzijdse engagementen beschreven zijn. Deze wordt door beide partijen ondertekend.

Stap 3: Leg uw beginsituatie vast

Om de vorderingen van het wagenpark te kunnen vaststellen, is het nodig om de startsituatie te meten. Dit gebeurt onder meer met behulp van de chassistool van de Ecoscore. Dit is een handig instrument waarbij u enkel de chassisnummers van de voertuigen in de invoertabel hoeft te plakken. De gegevens van het voertuig worden vervolgens automatisch aangevuld.