Zo Dichtblij | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zo Dichtblij

Samen bouwen aan een gemeente voor de toekomst

Wie wil er nu niet een kwaliteitsvolle leefomgeving? Een gemeente die vlot bereikbaar is. Een bruisende kern, met ondernemers en handelaars, in de plaats van  leegstand. Meer groen waar kinderen zich kunnen uitleven en ondertussen gezonde lucht inademen, in de plaats van uitlaatgassen. Wie wil er niet gezonde groenten en fruit van eigen bodem? Afval dat volledig gerecycleerd of geherwaardeerd wordt, in de plaats van zwerfvuil in onze straten. 

Dat zijn de dingen die onze steden en gemeenten aangenamer en leefbaarder maken. Wij geloven dat het mogelijk is, maar dan moet er een duidelijke en krachtige keuze gemaakt worden voor een duurzaam lokaal beleid. Om dit te kunnen realiseren zullen onze lokale besturen voldoende draagvlak nodig hebben, daarom willen we de burgers ervan bewust maken dat zij mee de verandering in hun gemeente tot stand kunnen brengen. Zodat we allemaal samen werk kunnen maken van de gemeente voor de toekomst. 

In 2018 komt er geen grote publiekscampagne van Zo DichtBlij, maar voorzien wel een aantal activiteiten waaraan je als stad of gemeente gratis kan deelnemen. 

Zo leggen we samen met de gemeenten en de deelnemers van de vorige jaren de basis voor een vernieuwende sterke publiekscampagne in het voorjaar van 2019. 

Shelley Heugen
Projectmanager
shelley [dot] heugen [at] bblv [dot] be
02 282 19 48