CircuIT: circulaire aankoopstrategie voor ICT | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

CircuIT: circulaire aankoopstrategie voor ICT

CircuIT 1.0

Bond Beter Leefmilieu en de provincie Antwerpen publiceerden in 2019 de brochure Clausules standaardbestek voor de circulaire aankoop van ICT-apparatuur. In het document vinden ICT-aankopers van lokale overheden voor elk onderdeel van een overheidsopdracht (titel, voorwerp, technische specificatis…) clausules die ze letterlijk of met enige aanpassing kunnen overnemen in hun bestek voor de aankoop van circulaire ICT. Bij elke clausule worden ook richtlijnen gegeven over hoe het criterium geverifieerd kan worden.

Daarnaast verzamelden we circulaire strategieën voor de reeds aanwezige ICT-apparatuur in Tips voor het circulaire beheer van ICT-apparatuur.

> Download de brochure en de tips hier

CircuIT 2.0

In een tweede fase begeleidt Bond Beter Leefmilieu de provincie Antwerpen bij het uitstippelen van een strategische visie voor een meer circulair ICT-beleid. We creëren voldoende draagvlak binnen de provincie Antwerpen inzake circulair aankopen en beheren van ICT. Ook vertalen we de gekozen circulaire strategieën en doelstellingen naar de op te maken ICT-aankoopdossiers. Op die manier willen we samen een voortrekkersrol opnemen op vlak van de circulaire aankoop van ICT.

Charlotte Dewilde
Projectmanager Circulaire Economie
charlotte [dot] dewilde [at] bblv [dot] be
02 282 17 39