Programma | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Programma

 

Connect2Change 2020 gaat niet door op 23 april wegens Covid-19

 
We hebben vergaderd. Gebeld. Gebeden. Allerlei gewaagde voorstellen overwogen. Nog meer vergaderd. En uiteindelijk een moeilijk besluit genomen. Connect2Change 2020 zal niet doorgaan op 23 april. Hoewel de maatregelen op het moment van schrijven effect hebben tot 5 april, willen we geen risico's nemen op vlak van volksgezondheid. Wanneer de coronacrisis voorbij is, zal het klimaat zijn verdedigers opnieuw hard nodig hebben. Dat wil zeggen: in the field, niet ziek in bed.
 
Ticket al betaald? We bekijken momenteel of we Connect2Change naar het najaar kunnen verplaatsen en houden je op de hoogte van de praktische info omtrent deze beslissing.
 

 

9.00 - 9.30 uur: Onthaal

 

9.30 - 9.45 uur: Intro

Danny Jacobs en Mathias Bienstman, directeur en beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, verwelkomen het publiek. 

9.45 - 10.30 uur: Openingslezing

 

Europa als leider in de klimaatstrijd

Europa wil wereldleider worden op vlak van klimaatbeleid en stelt de ambitie om het eerste klimaatneutrale continent te worden. De Europese Commissie schuift daarvoor de Europese Green Deal naar voren. Wordt dit de grote doorbraak? Waar liggen de kansen voor België en Vlaanderen? Je komt te weten wat de Green Deal inhoudt en hoe jouw organisatie, bedrijf of kennisinstelling hiermee aan de slag kan.

10.30 - 10.45 uur: Take a break

 

10.45 - 11.30 uur: Uit deze sessies kan je kiezen

 

Keuze 1. Lokale energiecoöperaties als antwoord op energiearmoede 

In de EU kampen 50 miljoen mensen met energiearmoede en onze Grey Day werd dit jaar reeds begin februari bereikt. Een eerlijke energietransitie dringt zich op en lokale energiecoöperaties lijken er de hoofdrol in te spelen. In deze sessie stelt Sacha Dierckx (Denktank Minerva) het boek ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ voor, gaan we dieper in op het concept ‘energiedemocratie’ met Dries Goedertier (ACOD) en onderzoeken we concrete oplossingen met energiecoöperatie Energent. 

Keuze 2. Duurzaam verwarmen: strategieën voor steden en gemeenten

Griet Juwet (VUB) onderzocht hoe het uitbouwen van een gemeentelijke energiestrategie ruimtelijke en sociale meerwaarde creëert, kansen biedt voor lokale economie en meer ruimte maakt voor water en groen. Timo Wyffels (Stad Roeselare) gaat dieper in op de sleutelrol die de stad speelt om deze kansen ten volle te benutten. 

Keuze 3. Building future generations: jongeren inspireren

Act4Change gelooft in de kracht van jongeren als actoren voor verandering. Samen met Fay de Haan en Dieter De Doncker onderzoek je hoe je duurzaamheidscompetenties op een inspirerende en hands-on manier kan aanleren aan jonge veranderaars. In kleine groepjes brainstorm je daarna over hoe je deze inzichten kan toepassen in je eigen omgeving.

Keuze 4. (You gotta fight for your) right to repair

In 2020 verenigen tientallen organisaties zich in een repareeralliantie. Zij zetten het ‘repair activisme’ in ons land op de kaart, waarmee ze de strijd aangaan tegen spullen die te snel kapot gaan. Benieuwd wat deze beweging inhoudt en wat jij kan doen? Rosalie Heens van Netwerk Bewust Verbruiken gaat hierover in gesprek met Tom Thysen van Test Aankoop.

11.45 - 12.30 uur: Uit deze sessies kan je kiezen

 

Keuze 1. Circulaire projectontwikkeling: hype of blijver?

Circulaire projectontwikkeling kent veel facetten. Wie het goed wil doen, maakt doordachte keuzes op vlak van bouwmaterialen, modulair ontwerp en integratie in de ruimtelijke context. Een geïntegreerde aanpak is cruciaal, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. In deze sessie gaan projectontwikkelaars met elkaar in debat over de kansen en de uitdagingen die circulaire projectontwikkeling met zich meebrengt.   

Keuze 2. Diversiteit in je organisatie

‘Diversity is about being invited to the party. Inclusion is about being asked to join in and dance.’ Met welke danspartners begeeft de milieubeweging zich op de dansvloer? In deze sessie werpt Hybried een kritische blik op onze feestjes. Je krijgt methodieken aangereikt om je organisatie af te stemmen op een diverse samenleving. Wees klaar voor een grondige - soms confronterende -  zelfanalyse, blinde vlekken en onzichtbare drempels. 

Keuze 3. Blauw goud: waarom België geen druppel water meer mag verspillen

Op het lijstje van landen met waterstress valt Vlaanderen onder de categorie ‘extreme waterschaarste’. Join For Water plaatst deze ranking binnen een internationaal verhaal, vooraleer in te zoomen op de Vlaamse context. Vervolgens gaat Aquaflanders dieper in op hoe hemelwaterplannen ons kunnen wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en legt Robinetto uit hoe we onze relatie met kraantjeswater kunnen optimaliseren. 

Keuze 4. Green Deal werkt: baanbrekende voorbeelden

Een Green Deal is een snelweg naar een duurzame samenleving. In de Green Deal Circulair Aankopen die vorig jaar eindigde, engageerden meer dan 100 organisaties zich om experimentele projecten op te zetten om deze manier van aankopen toe te passen of te faciliteren. The Shift was één van de trekkers van dit project en deelt de meest succesvolle circulaire initiatieven & de beste methodieken om samenwerking met bedrijven, overheden en middenveldsorganisaties te realiseren.  

12.30 - 13.30 uur: Lunch

 

13.30 - 14.30 uur: Uit deze sessies kan je kiezen

 

Keuze 1. Is er nog toekomst voor biobrandstoffen in België? 

Biobrandstoffen leiden op vele plaatsen tot ontbossing en zetten voedselzekerheid onder druk. Philippe Verbelen (Greenpeace) en Lien Vandamme (11.11.11) stellen het rapport 'Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid' voor. Daarna bespreken we de uitbreidingsplannen van Cargill NV, dat soja en andere landbouwgewassen gebruikt voor de productie van biodiesel.

Keuze 2. Lobbying for dummies

Deze sessie gaat door in het Engels.

Voor deze sessie schakelen we Jesse Colzani van The Good Lobby in. The Good Lobby is een non-profit die als doel heeft een pluralistische, inclusieve en democratische maatschappij te creëren door de toegang tot macht te egaliseren. Power to the people, dus. Wie lobbying voorlopig nog een vuil woord vindt voor mannen in maatpak, wordt vriendelijk uitgenodigd de sessie bij te wonen. 

Keuze 3. Vlieg (niet) met me mee naar de volgende meeting

Een duurzame zakenreis: contradictio in terminis? Zomer Zonder Vliegen, UGent en Bond Beter Leefmilieu vliegen er samen in! We schetsen de problematiek en geven jou enkele good practices mee om de vlieger vaarwel te zeggen. Je ontdekt de alternatieven en we zetten je op weg naar duurzaam reizen.

Keuze 4. Windmolens op zee

Om onze klimaatdoelstellingen waar te maken, hebben we de verdere uitbouw van wind op zee nodig. De federale regering besliste om minstens 4 GW aan wind op zee te ontwikkelen. Maar de Noordzee is ook een belangrijk natuurgebied. Hoe verzoenen we de klimaat en de biodiversiteit met elkaar? Natuurpunt, Greenpeace, WWF en BBL sloegen de handen in mekaar. In deze sessie gaan we dieper in op het belang van - en de randvoorwaarden voor - een biodiverse, veerkrachtige Noordzee met offshore wind.

14.30 - 14.45 uur: Take a break

 

14.45 - 15.45 uur: Uit deze sessies kan je kiezen

 

Keuze 1. Voedselproductie en natuur, een intiem huwelijk of harde scheiding?  

Intensieve voedselproductie om natuur te vrijwaren, of natuur incorporeren in het landbouwgebied? In dit debat gaan we in op de verschillen tussen land sparing en land sharing en kijken we naar de relevantie van dit debat voor Vlaanderen. Bert Beliën (Boerenbond), Kurt Sannen (Bioforum) en Wouter Van Reeth (INBO) verrijken deze sessie met hun visie. 

Keuze 2. Nudging in your communication strategy

Deze sessie gaat door in het Engels

Luke haalde zijn doctoraat aan de Miami Business School en doet momenteel onderzoek aan de KU Leuven naar consumentengedrag en hoe dit te beïnvloeden. Nudging is een subtiele techniek om consumenten in een bepaalde richting te stuwen en past dus volledig in dit plaatje. Samen met jullie gaat hij dieper in op hoe je zelf nudging kan integreren in jouw communicatiestrategie. Mochten wij nudging reeds toegepast hebben in onze communicatiestrategie, dan hadden we je met dit artikel waarschijnlijk subtiel richting deze sessie geleid. Nu hanteren we een directe aanpak: inschrijven!

Keuze 3. Vervoer via binnenschepen: gaan we overstag?

Op één binnenschip passen tientallen containers. Waarom zijn we dan zo verslaafd aan vrachtwagens? De Vlaamse Waterweg gaat met het publiek in dialoog over de troeven en hindernissen van de Vlaamse binnenvaart. Kers op de taart: een visie om van binnenschepen het duurzame vervoersmiddel bij uitstek te maken.

Keuze 4. Noodhulp bij ecologische rampen

Bosbranden in onder meer Australië en Brazilië tonen ons hoe klimaatrampen geen toekomstige doemscenario’s meer zijn. Our house is wel degelijk on fire en dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Welke rol kan en moet de milieubeweging in deze veranderende context spelen? In deze sessie exploreren we de mogelijkheden van een milieubeweging die paraat staat om hulp te verlenen bij ecologische rampen.

Keuze 5. Gesprekstafel: Korte keten opschalen

Aan de gesprekstafels openen we een informeel gesprek tussen experts en actievelingen binnen de sector. Ook jij legt je ideeën op tafel.

Expert Laurence Claerhout (Linked.Farm) schetst waar korte keten in 2020 staat. Wie zijn de spelers, waar zitten de consumenten, en welke drempels en successen komt korte keten tegen? Met als veggie-hamvraag: hoe kan de korte keten groeien? 

Keuze 6. Gesprekstafel: Vrijwilligersmanagement  

Aan de gesprekstafels openen we een informeel gesprek tussen experts en actievelingen binnen de sector. Ook jij legt je ideeën op tafel.

Aan de gesprekstafels laten we NGO’s en non-profits aan het woord over vrijwilligersmanagement. Wat zijn de do’s en don’ts van werken met vrijwilligers? Werk jij met vrijwilligers, of wil je dat in de toekomst meer gaan doen, dan kan je hier je vragen kwijt. Bewegingsmedewerker Pieter Becuwe van Natuurpunt staat je onder andere te woord.

Keuze 7. Gesprekstafel: Commons

Aan de gesprekstafels openen we een informeel gesprek tussen experts en actievelingen binnen de sector. Ook jij legt je ideeën op tafel.

De milieubeweging is een sector waar commons goed gedijen: beheren van natuurgebieden of landbouwgronden, materialen in deelbibliotheken of energiecoöperaties,... Wil je het concept leren kennen, speel je zelf met het idee om een common te starten of wil je tips uitwisselen? Deze tafel wordt coöperatief ingevuld dankzij Lieven D’hont (Peerby) en Angelo Meuleman (Taxistop). 

Keuze 8. Gesprekstafel: Energiecoöperaties

Aan de gesprekstafels openen we een informeel gesprek tussen experts en actievelingen binnen de sector. Ook jij legt je ideeën op tafel. 

Benieuwd naar lokale energiegemeenschappen? In deze gesprekstafel ga je in gesprek met lokale energiecoöperaties en ga je dieper in op de uitdagingen en kansen van lokale energieopslag en -verbruik.

15.45 - 16 uur: Take a break

 

16.00- 16.45 uur: Keynote Lieven De Schamphelaere 

 

Welke rol kunnen natuurlijke klimaatbuffers spelen bij klimaatverandering? 

Naast technologie kan ook de natuur ons helpen de klimaatverandering te begrenzen en de gevolgen er van op te vangen. Hoe werken zulke klimaatbuffers? En hoe zien ze er concreet uit bij ons in Vlaanderen? De voorzitter van Natuurpunt, Lieven De Schamphelaere, gaat dieper in op hun nut en efficiëntie.
 

16.45 - 17.30 uur: Receptie

Connect2Change is een initiatief van

Met steun van