European Energy Award | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

European Energy Award

De European Energy Award (EEA) is een kwaliteitsmanagement- en certificatiesysteem dat de nodige ondersteuning biedt aan meer dan 1500 Europese gemeenten bij hun inspanningen voor een duurzaam energiebeleid, rationeel energiegebruik en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.

In het kader van het Europees gesubsidieerd project IMPLEMENT (IMProving Local Energy and climate policy through quality Management and certification), onderdeel van het Europees programma Horizon 2020, begeleidt Bond Beter Leefmilieu zes Vlaamse steden en gemeenten die hun lokale klimaatbeleid willen optimaliseren en zo als eerste lokale besturen in Vlaanderen het EEA certificaat te bekomen.

Wat is de European Energy Award (EEA)? 

 

De EEA is officieel erkend door de Europese Commissie als een efficiënt implementatiemodel voor de Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors), een vrijwillig engagement aangegaan door steden en gemeenten om een doeltreffend klimaatbeleid uit te bouwen. Bond Beter Leefmilieu begeleidt de steden en gemeenten die aan het IMPLEMENT project deelnemen gedurende 4 jaar doorheen het hele traject. Concreet:

 • helpt BBL om een interne groep op te richten die het klimaatbeleid van nabij opvolgt en bewaakt. BBL begeleidt deze groep gedurende 4 jaar. 
 • helpt BBL om een interne analyse te maken van de huidige stand van zaken en om het huidige klimaatplan te verbeteren met behulp van deze analyse,
 • begeleidt BBL jaarlijks een interne monitoring van het lokale klimaatbeleid,
 • zorgt BBL voor een externe onafhankelijke audit dat kan leiden tot een goede score (= de ‘award”). 

Waarom is de European Energy Award nodig?  

Veel Vlaamse gemeenten ondertekenden de Convenant of Mayors en zitten boordevol plannen voor klimaatacties. Maar heel vaak lopen ze vast bij de implementatie ervan. Lokaal klimaatbeleid is een geheel nieuwe rol voor gemeenten. De samenwerking tussen diensten loopt niet altijd even vlot, of soms ontbreekt ook de specifieke kennis om een actie te implementeren. 

Het programma EEA bestaat al meer dan 25 jaar en kent meer dan 1.500 gecertificeerde steden en gemeenten over heel Europa. Door middel van extern advies (BBL) en onafhankelijke controle zorgt het programma voor een grote stimulans om lokale klimaatplannen ook effectief te implementeren. 

Wat levert dit op voor jouw gemeente? 

EEA biedt als managementsysteem een praktische aanpak om de doelstellingen van de Convenant of Mayors te behalen en verzekert door continue interne opvolging dat het klimaatbeleid structureel verankerd wordt. 

Op langere termijn leidt een verankering van het klimaatbeleid in het lokale bestuur tot hogere CO2-reducties. Een evaluatie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toonde aan dat EEA gemeenten tot 40% meer CO2 besparen dan andere gemeenten en dat de stijging in nieuwe hernieuwbare energie dubbel zo groot is.

EEA geeft een beeld van het engagement van de gemeente door een score te geven aan de maatregelen en acties die een gemeente zelf opzet. Terwijl de CO2-reductiecijfers de uiteindelijke impact van het beleid weergeven, maakt de EEA ons duidelijk hoe goed het gevoerde implementatieproces loopt. 

Ervaringsuitwisseling en kennisdeling met Europese koplopers in klimaatbeleid.

Wat zijn de IMPLEMENT projectdoelstellingen? 

Het vier jaar durend project IMPLEMENT (2018-2022) introduceert het EEA kwaliteitsmanagement- en certificaatsysteem in België, Kroatië, Griekenland en Polen. In het kader van het project maken dertig Europese steden en gemeenten gebruik van de EEA standaarden om hun klimaat- en energieplannen verder te ontwikkelen en te realiseren. Hun ervaringen met EEA zullen gebruikt worden om de toetreding van ook andere steden en gemeenten tot EEA te vergemakkelijken. 
Het project stelt zich als doel om:

 • EEA als kwaliteitsmanagementsysteem en certificatiemechanisme te introduceren in vier Europese lidstaten en in de betrokken landen een nationaal EEA bureau op te richten
 • deelnemende steden en gemeenten in staat te stellen om resultaten te boeken op basis van geïntegreerde energie- en klimaatplannen
 • energie- en CO2-reductie en de daaraan gekoppelde financiële besparingen op te meten en de toename van productie en consumptie van hernieuwbare energie in kaart te brengen
 • de betrokken steden en gemeenten te begeleiden om het EEA certificaat te behalen

Welke Vlaamse steden en gemeenten nemen deel aan het IMPLEMENT project?

In Vlaanderen hebben de volgende steden en gemeenten zich ertoe verbonden om het vierjarig traject te doorlopen onder begeleiding van Bond Beter Leefmilieu:

 • Asse
 • Hasselt
 • Lanaken
 • Leuven
 • Lommel
 • Zaventem

Voor meer informatie over EEA en IMPLEMENT 

 

Koen Reynaerts
Projectmanager Energie
koen [dot] reynaerts [at] bblv [dot] be
02 282 17 35