Gemeenschappelijk eco-wonen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Gemeenschappelijk eco-wonen

Dit project werd uitgevoerd van mei 2014 tot oktober 2015

Trajectbegeleiding van woonactoren die gemeenschappelijk eco-wonen willen faciliteren als instrument voor klimaatvriendelijke kernversterking

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord voor deze problemen moet gezocht worden in klimaatvriendelijke kernversterking.

Gemeenschappelijk Eco-wonen kan structureel bijdragen aan de oplossing van bovengestelde problemen. Bovendien is het een participatief concept dat een antwoord biedt op veel maatschappelijke vraagstukken (sociale samenhang, gezinsverdunning, zorg,...). Ook het potentieel is groot.

In de praktijk worden geïnteresseerde woongroepen geconfronteerd met heel wat moeilijkheden: het vinden van een site, stedenbouwkundige voorschriften, ecologische voorschriften en regelgeving allerhande.

De lokale overheden, als coördinatoren van het lokale woonbeleid, houden veel sleutels  in handen en spelen een cruciale rol in het laten slagen van initiatieven tot gemeenschappelijk eco-wonen.

Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen begeleidden in de periode mei 2014 - oktober 2015, 5 lokale woonactoren. Bedoeling was zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun beurt anderen kunnen inspireren, wat resulteerde in een draaiboek

Op basis van de bevindingen uit het project aangevuld met input van diverse organisaties en specialisten willen we onderstaande aanbevelingen doen aan het beleid: 

Jessika De Lille
Netwerkmedewerker
jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be
02 282 17 48