Gemeente voor de Toekomst | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Gemeente voor de Toekomst

Met een netwerk van een 25-tal milieuorganisaties gaan we sterker samenwerken met lokale gemeentebesturen. We doen dat via een uitgewerkt programma, dat de naam “Gemeente voor de toekomst” heeft gekregen. 

De transitie naar een duurzame samenleving wordt in grote mate op lokaal niveau gerealiseerd, in onze steden en gemeenten. Dat is zelfs in een wettelijk kader gegoten: sinds deze legislatuur moet elke gemeente meerjaren- en actieplannen opmaken voor de volledige bestuursperiode. De milieubeweging wil met gemeentebesturen samenwerken bij het verder realiseren van de ambities uit de meerjaren- en actieplannen.

Meer info vind je op de website