Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen engageer je je om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via een eigen actie te bevorderen. 

Acties binnen deze Green Deal hebben minstens een van de volgende 4 doelen: 

  • Voertuigkilometers vermijden
  • Voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • Voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen
  • Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

Bond Beter Leefmilieu is mede-initiatiefnemer van deze Green Deal, samen met samen met The Shift, MOBI-VUB, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VIL, departement Mobiliteit en Openbare Werken, departement Omgeving. Met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.