TIPS voor een succesvolle activiteit tijdens de Nacht van de Duisternis | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

TIPS voor een succesvolle activiteit tijdens de Nacht van de Duisternis

Tip 1: Combineer verschillende activiteiten 

 • Laat op deze manier mensen proeven van iets waar ze normaal niet rechtstreeks interesse zouden voor hebben
 • Gebruik een laagdrempelige activiteit om een grotere groep inwoners aan te spreken en link hieraan je eigen, iets hoogdrempeligere, activiteit

Tip 2: Werk samen met anderen

 • Iedere partner kan een eigen deel van de organisatie op zich nemen
 • Op deze manier bereik je een veel grotere groep van inwoners en kan je een grotere waaier van activiteiten aanbieden
 • Mogelijke partners:
  • Sterrenkijker organisaties
  • Natuurverenigingen zoals Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos
  • (Basis)scholen
  • Bibliotheek
  • De gemeente

Tip 3: Doorloop het volgende stappenplan

 • Leg contact op met andere organisaties in je gemeente
 • Neem contact op met milieudienst of milieuraad van de gemeente
 • Registreer je activiteit op  www.uitinvlaanderen.be

 

Voorbeeld Activiteit (2017)

3210 LUBBEEK (Linden), Martelarenplaats 1 - Gemeentelijke Basisschool De Stip
Laat je in het prachtige Linden- en Chartreuzenbos, tijdens uitzonderlijke en inspirerende wandelingen, onderdompelen in natuurpracht en natuurbeleving tijdens de Nacht van de Duisternis.

Onder begeleiding van een gids met GPS gaan we op zoek  naar nachtelijk gewriemel van muizen, vleermuizen en andere nachtelijk actieve dieren ! Er worden niet minder dan 50 life-traps voor muizen uitgezet. Met een batdetector speuren we naar vleermuizen en wie weet laat ook de bosuil van zich horen.

Er worden eveneens een vijftal nachtkijkers gratis ter beschikking van de wandelaars gesteld ! Drankcafe !

Organisatie van Natuurpunt Lubbeek in samenwerking met Gemeente Lubbeek, Galileo Trainingscenter vzw, Optiek Mertens / Waypoint, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Pasar, Pasar GPS Club Leuven, SukréeSalée.  
Info: Voorzitter Benny L'Homme, 0486 020 627 of info@natuurpuntlubbeek.be

GRATIS deelname – Vrijwillige bijdrage ten gunste van Lubbeekse Natuur !