Over Onze Circulaire Toekomst | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Over Onze Circulaire Toekomst

> Terug naar de verhalen

Een circulair antwoord bieden op problemen als klimaatverandering en grondstoffenschaarste. De industrie, ondernemers en geëngageerde burgers werken er volop aan. Een economie, met grondstoffenkringlopen en waardebehoud, in plaats van stortplaatsen. We gaan voor slim design, hergebruik en toegang tot diensten boven eigendom.

Op deze manier worden materialenbesparing en het voorkomen van afval gekoppeld aan economische winst. Met circulair ondernemen, bereiden bedrijven, verenigingen en individuele burgers zich voor op de economie van de toekomst. Met focus op het waardebehoud van grondstoffen worden activiteiten en processen geoptimaliseerd, en relaties met leveranciers en klanten herdacht. We evolueren naar een nieuwe vorm van economie. Nu is het tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Onze Circulaire Toekomst, geïnspireerd door de voortrekkers van circulaire economie

Met “Onze circulaire toekomst” willen we de aandacht vestigen op Belgische voorbeelden van beloftevolle doorbraken in de circulaire economie. We zetten nieuwe concepten in het licht waarbij bijvoorbeeld het eigenaarschap van of de verantwoordelijkheid over een product ergens anders komt te liggen.

Het gaat om bedrijven en verenigingen die hun activiteiten, processen en producten optimaliseren en aanpassen zodat het grondstoffenverbruik en de milieu-impact omlaag gaan, en creatieve burgers die vernieuwende, circulaire initiatieven opzetten. We willen hiermee de voordelen en kansen van circulaire economie extra in het licht zetten, en tonen wat er in de praktijk al wordt gerealiseerd door creatieve burgers en ondernemers.

In samenspraak met Belgische experten in de circulaire economie, werden tien inspirerende initiatieven geselecteerd.

We kiezen ervoor om geen eenvoudige opsomming te maken van de tien initiatieven. Een expertenteam kreeg de taak om te onderzoeken wat de concepten precies goed maakt, maar ook wat nog beter kan. Elk initiatief kreeg een doorlichtingsrapport toegestuurd waarmee zij aan de slag kunnen.

Volgende experten werden betrokken:

  • Karel Van Acker; professor duurzaam materialenbeheer en coördinator KU Leuven Materials Research Center.
  • Lasse Six; expert Levenscyclusanalyses bij Organic Waste Systems (OWS)
  • Olivier Talon; expert Levenscyclusanalyses bij Materia Nova
  • Pierre Echard; Expert Circulaire economie
  • Sam Deckmyn; Expert Circulaire economie bij Plan C

 

De 10 initiatieven

1. Eatmosphere

Eatmosphere organiseert samen met lokale partners events. Zo tonen ze dat (bij)producten van de voedingsindustrie die normaal weggegooid worden, van hoge kwaliteit zijn en geconsumeerd of gastronomisch gebruikt kunnen worden. Daarnaast bezorgt Eatmosphere ook een groot deel van het ingezamelde fruit en groenten naar armoede-organisaties. 

2. Urban Smart Farm

The Urban Smart Farm is een project rond stadslandbouw. Hun doel is om kruiden, groenten, vis en zeevruchten op een duurzame manier te telen of kweken in de stad, en dit allemaal in de ruimte van een zeecontainer. Ze hebben een volledig gesloten kringloop ontwikkeld, afvalvrij en bijna zonder waterverlies. 

3. Kasteelhoeve Wange

Kasteelhoeve Wange is een plek voor congressen en een gastenverblijf. De Kasteelhoeve wil een duurzame onderneming zijn en combineert de verhuur van kamers aan bedrijven en organisaties tijdens de week met verhuur aan gezinnen tijdens het weekend en op vakantiedagen. Zo brengen ze het idee van duurzaamheid onrechtstreeks dichter bij het brede publiek. 

4. Tournevie

Tournevie is een gereedschapsbibliotheek die net als een gewone bib werkt: in ruil voor een jaarlijks lidgeld van 20 euro, krijg je onbeperkte toegang tot een breed scala van kwaliteitsgereedschap, dat je kunt gebruiken om spullen te herstellen bij je thuis. In het kort: Tournevie is een betaalbaar en ecologisch alternatief voor duurdere verhuur- of verkoopzaken. 

5. Rotor DC

Rotor is een collectief van mensen met een gemeenschappelijke interesse in het materiaal dat gebruikt wordt in de industrie- en bouwsector. Met hun ‘Vademecum on reuse outside of the building site’, bieden ze wettelijke en praktische richtlijnen voor het hergebruik van materialen van publieke gebouwen. Rotor gaat actief op zoek naar kwaliteitsgebouwen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden, en zet partnerschappen op met de eigenaars en de sloopfirma's. Hun doel is om zoveel mogelijk herbruikbare elementen uit deze gebouwen te halen, op een zo veilig mogelijke manier. Ze mikken erop om geïnteresseerde kopers te vinden voordat de afbraak begint, om te besparen op transport- en stockagekosten, en het risico van overstock te minimaliseren.

6. Malempré, la chaleur d’y vivre

Malempré is een klein dorpje in de Waalse provincie Luxemburg, dat binnen een paar jaar energie-onafhankelijk wil zijn. Dit willen ze doen met lokaal geproduceerde houtsnippers. Het project combineert de promotie van biodiversiteit en natuurbehoud met lokale economie en burgerparticipatie. 

7. BMA Ergonomics

BMA Ergonomics is een producent van ergeonomische kantoorstoelen en geeft advies over ergonomie. Wanneer een stoel het einde van zijn levensduur bereikt, koopt BMA hem terug en hergebruikt het de delen die nog bruikbaar zijn. De andere delen worden teruggestuurd naar de leveranciers. Door in de fase van het productdesign al rekening te houden met deze demontage, kunnen de stoelen makkelijker ontmanteld worden. 

8. NNOF

NNOF of Nearly New Office Facilities biedt een scala van producten en diensten aan op het vlak van het ecologisch hergebruik en upgraden van bestaand kantoormeubilair aan. Het meubilair van het kantoor van de klant dient als ruw materiaal voor de projecten die NNOF voor die klant verwezenlijkt, of het nu om producten uit de catalogus of om design op maat gaat.  

9. Schenkingenbeurs / Bourse aux dons

Level IT ontwikkelde een onlineplatform om voedseldonaties te managen, met de naam ‘Schenkingenbeurs’ of ‘Bourse aux dons’. Schenkingenbeurs/Bourse aux dons biedt een oplossing voor twee kwesties: aan de ene kant het feit dat elke dag tonnen voedsel dat perfect eetbaar is verspild wordt, en aan de andere kant het feit dat steeds meer mensen voedselhulp nodig hebben. Door voedingsbedrijven met onverkochte goederen (donors) in contact te brengen met voedselhulp- en sociale organisaties (ontvangers), faciliteert Schenkingenbeurs/Bourse aux dons voedseldonaties.

Terug naar de verhalen