Week van de Mobiliteit | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Week van de Mobiliteit

Elk jaar van 16 tot 22 september

Sinds 1996 organiseren het Netwerk Duurzame Mobiliteit en zijn lidorganisaties in Vlaanderen heel wat campagnes voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. De duurzame mobiliteitsorganisaties in Vlaanderen bundelen de krachten in de Week van de Mobiliteit. Deze campagneweek spitst zich vooral toe op de voordelen van een autoluwe of autovrije inrichting van straten, dorpspleinen, schoolomgevingen, stedelijke centra, winkelstraten en woonbuurten.