Wijk van de toekomst | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Wijk van de toekomst

Participatietrajecten rond klimaatthema’s op wijkniveau

Met “Wijk van de toekomst” zetten we in een achttal wijken in Vlaams-Brabant experimenten op rond klimaatneutraliteit en komen tot succesvolle methodieken.