Amsterdam wil af van aardgas

Amsterdam wil tegen 2050 geen aardgas meer gebruiken voor verwarming. Dat besliste de Amsterdamse gemeenteraad. De Amsterdammers spreken van een ‘warmterevolutie’. Volgens het besluit zijn er in 2050 in de hoofdstad van Nederland geen aardgasnetten meer. Om dat te bereiken, krijgen nieuwe wijken geen aardgasnet meer. Ook in de bestaande bouw moet aardgas verdwijnen. Wij kijken alvast uit naar gelijkaardige initiatieven in ons land.

Kijk naar het noorden

Om Amsterdam te laten afstappen van aardgas, wijzen de Amsterdamse woningcorporaties in 2017 de eerste 10.000 woningen aan die overgaan van aardgasketels naar aansluiting op een warmtenet. Vanaf volgend jaar worden op grote schaal bestaande gebouwen van het aardgas afgekoppeld om ervaring op te doen en te testen welk alternatief het beste past op welke plek. Daarbij wordt onder meer gedacht aan volledige elektrische warmtesystemen of geothermie.

Uitvoering Nederlands energie-akkoord

Amsterdam is hiermee een voorloper van een bredere beweging in Nederland die af wil van aardgas. Op dit moment gebruiken in Nederland 7 miljoen huishoudens aardgas om het huis te verwarmen. Een brede coalitie van negentig gemeenten en andere partijen, waaronder netbeheerders, milieuorganisaties en bedrijven, willen ervoor zorgen dat zij zonder aardgas kunnen. 

"De Nederlandse aanpak is inspirerend voor ons land"

Zij ondertekenden het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ en engageren zich om met een wijkgerichte aanpak oplossingen op maat aan te bieden als alternatief voor aardgas. Zo willen ze bijdragen aan een realisatie van de engagementen van het klimaatakkoord van Parijs. 

Naar een Vlaamse uitfasering van fossiel?

De aanpak in Nederland is inspirerend voor ons land. Nu de netbeheerders niet meer verplicht zijn om aardgas te voorzien voor elke woning, is het tijd om stappen te zetten om fossiele brandstoffen uit te faseren. Stookolieketels en ook aardgas zullen ook hier uit het energielandschap moeten verdwijnen.

Windenergie

Meer over Windenergie